Kysymyksiä ja vastauksia

1. Vaikuttaako maksupalvelulaki voimassaoleviin sopimuksiini pankin kanssa ja niiden ehtoihin? Pitääkö minun tehdä jotain asialle?

Laki tuo muutoksia kaikkien maksupalveluiden sopimuksiin tai ainakin sopimusten ehtoihin. Muutokset ovat lainsäädännöstä johtuvia,eikä asiakkaan tarvitse itse tehdä mitään,  vaan pankki hoitaa muutokset ja kertoo niistä asiakkailleen.

2. Vaikuttaako uusi maksupalvelulaki maksujenvälityksen nopeuteen?

Kyllä vaikuttaa. Suomesta toiseen EU- tai ETA-maahan maksettava EU- tai ETA valuutan määräinen maksu on aikaisempaa nopeammin perillä maksun saajalla.

Muiden kuin EU- ja ETA-alueen maiden valuutassa maksettaviin tai EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle maksettavien tai sieltä saapuvien maksujen nopeuteen laki ei vaikuta.

 
EU-jäsenmaat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro.

Muut ETA-maat: Islanti, Liechtenstein, Norja


3. Kuinka nopeasti maksu on saajalla maksupalvelulain voimaantultua?

Jos euromääräinen maksu lähetetään Suomesta toiseen EU- tai ETA-maahan tai se saapuu toisesta EU- tai ETA-maasta Suomeen, maksu on saajalla 3 pankkipäivän kuluttua maksupäivästä.

Maksujenvälitys nopeutuu entisestään 1.1.2012, jonka jälkeen maksun on oltava saajalla yhden pankkipäivän kuluttua maksupäivästä. Suomesta lähetetty muun EU- tai ETA-maan valuutan määräinen maksu on saajalla EU- tai ETA-maassa viimeistään 4 pankkipäivän kuluttua.

4. Hidastuuko Suomen sisällä maksettujen maksujen välitysnopeus lain voimaantultua?

Ei hidastu, maksut välittyvät saajalle yhtä nopeasti kuin tähänkin saakka.

5. Vaikuttaako maksupalvelulaki siihen, miten nopeasti pankin on maksettava tililleni saapuvat maksut?

Maksupalvelulain mukaan pankin on maksettava saapuvat maksut saajan tilille välittömästi sen jälkeen, kun tiedot maksusta ovat käytettävissä. Jos kyse on korollisesta tilistä, myös koron maksun tulee alkaa tilille hyvityksen hetkestä.

6. Jos maksukorttini tai muu maksuväline, kuten pankkitunnukset varastetaan ja joku väärinkäyttää niitä menetänkö kaikki mahdollisesti tililtäni kadonneet rahat?

Jos olet säilyttänyt korttiasi tai pankkitunnuksiasi huolellisesti eikä esimerkiksi kortin tunnusluku ole ollut kortin yhteydessä ja jos olet ilmoittanut kortin katoamisesta välittömästi sen huomattuasi, vastuusi lakkaa ilmoituksen tehtyäsi.  Henkilöasiakkaan vastuu rajoittuu tässä tapauksessa pääsääntöisesti 150 euroon. Yritysasiakkaan kortin osalta väärinkäyttövastuu voi katomaisilmoitukseen saakka olla myös laajempi tai rajoittamaton.

Huomaa kuitenkin, että laki asettaa huolellisuusvelvoitteita kortin tai muun maksuvälineen kuten pankkitunnusten säilyttämiseen ja niistä  huolehtimiseen: tunnusluku on edelleen syytä säilyttää vain ja ainoastaan muistissa, ei esimerkiksi kortin mukana.

7. Jos olen tehnyt kortin tai pankkitunnusten  katoamisilmoituksen puhelimitse, miten voin jälkeenpäin osoittaa, että olen sellaisen tehnyt?

Sinulla on lain mukaan oikeus saada tekemästäsi katoamisilmoituksesta todistus.

8. Jos huomaan korttini tai muun maksuvälineen katoamisen yöllä, jolloin pankkini ei ole auki, miten voin tehdä katoamisilmoituksen?

Laki velvoittaa pankkia järjestämään 24 tuntia vuorokaudessa auki olevan palvelun, jonne voi milloin tahansa ilmoittaa kortin tai muun maksuvälineen (esim. pankkitunnusten) katoamisesta. Tallenna palvelun puhelinnumero matkapuhelimen muistiin, niin se on helposti käytettävissä tarvittaessa.

9. Maksupalvelulaissa on säädös oikeudesta suoraveloituksen tai korttimaksun palautukseen. Mitä se tarkoittaa?

Maksupalvelulaki säätää oikeudesta saada tietyissä tilanteissa suoraveloitettu tai kortilla maksettu maksu takaisin. Oikeus tällaiseen tilanteeseen voi syntyä, jos suoraveloituksen tai korttimaksun tarkka rahamäärä ei ole ollut tiedossa maksajan antaessa suoraveloitusvaltuuden tai hyväksyessä korttimaksun, ja maksun määrä poikkeaa huomattavasti maksajan aikaisempien vastaavien maksujen määrästä.

Suoraveloituksella tämä oikeus palautukseen voi syntyä vain, jos maksaja ei ole saanut ennakkoilmoitusta suoraveloituksen rahamäärästä vähintään 4 viikkoa ennen maksupäivää. Palautusoikeus ei vaikuta maksajan velvollisuuteen maksaa saamansa lasku.

Esimerkiksi autonvuokrauksen yhteydessä saattaa syntyä tilanne, jossa autoa vuokrattaessa tehdään varaus tietämättä lopullista maksun määrää, joka määräytyy vasta vuokrausajan ja ajettujen kilometrien perusteella, Tällöin asiakkaalla ei välttämättä ole etukäteen tiedossa tarkkaa veloitusmäärää.

10. Jos pankki muuttaa jonkin palvelunsa sopimusta tai ehtoja, milloin minun täytyy saada siitä tieto?

Maksupalvelulain mukaan tulevista sopimusmuutoksista on ilmoitettava asiakkaille vähintään kaksi kuukautta aikaisemmin. Yritysasiakkaiden osalta ilmoitusaika voi olla myös lyhyempi.

11. Jos olen maksanut maksun, joka onkin maksettu eteenpäin väärälle tilille tai väärän suuruisena, millainen oikeus minulla on saada maksu oikaistua?

Väärin toteutettu maksu on aina oikeus saada oikaistua. Maksajalla on oikeus vaatia tällaisen maksun oikaisua 13 kuukauden kuluessa maksupäivästä, mutta kuitenkin heti, kun virheellisyys on huomattu.

On kuitenkin syytä huomioida, että väärin toteutetun maksun edellytyksenä on pankin tekemä virhe. Asiakkaan on aina huolehdittava oikean maksuinformaation antamisesta.

12. Joskus on vaikeaa tehdä etukäteen päätös siitä, miten joku maksu on järkevää hoitaa. Mitä velvollisuuksia pankilla on antaa tietoja maksuista?

Maksupalvelulaki säätää pankeille aiempaa tiukemmat tiedonantovelvollisuudet eri vaiheissa. Suomessa pankit ovat tähänkin saakka pyrkineet mahdollisimman laajaan tiedottamiseen maksamisen eri vaiheissa, joten laki lähinnä vakiinnuttaa aiemmat vapaaehtoiset käytännöt.

13. Minun on vaikea muistaa korttini tunnuslukua. Voinko pitää lompakossani muistilappua?

Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää toistensa yhteydessä esimerkiksi lompakossa. Jos lompakkosi varastetaan ja korttisi on tunnuslukuineen sen mukana, voit joutua itse vastaamaan mahdollisesta väärinkäytöstä.

14.Lapseni opiskelee Espanjassa. Espanjalainen pankki veloittaa tilille saapuvista maksuista palvelupalkkiota. Voinko maksaa myös lapselleni koituvat pankin kulut lähettäessäni hänelle rahaa?

EU- ja ETA-alueelle euromääräisiä maksuja maksettaessa maksaja ja saaja maksavat aina oman pankkinsa kulut. Et siis voi valita maksaessasi vaihtoehdoksi sitä, että maksaisit myös saajan pankin kulut. Voit kuitenkin hoitaa asian niin, että lähetät lapsellesi sen verran enemmän rahaa, että ylimääräinen raha kattaa espanjalaisen pankit veloittamat kulut.

15. Vaimollani ja minulla on yhteinen tili. Kuitenkin vain minulla on tiliin liitetty maksukortti. Voimmeko vaimoni kanssa käyttää kumpikin tuota korttia?

Se ei ole mahdollista. Kortti on aina henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa toiselle henkilölle, ei edes perheenjäsenelle.

16. Julkisuudessa on ollut keskustelua kauppojen oikeudesta veloittaa asiakkailta erillinen palvelumaksu kortilla maksettaessa. Mitä tämä tarkoittaa?

Maksupalvelulaki kieltää korttiyhtiöitä asettamasta kauppiaille kieltoa veloittaa maksuvälineen/kortin käytöstä erillistä maksua. Kauppiaalle syntyy korttimaksujen vastaanottamisesta kustannuksia, jotka hänellä on jatkossa lain mukaan mahdollisuus veloittaa kortilla maksavalta asiakkaalta.

Käteisellä maksaminen on kuitenkin yhteiskunnallisesti kaikkein kallein vaihtoehto.

Kauppiaan, joka mahdollisesti veloittaa erillistä palvelumaksua kortilla maksamisesta, pitää ilmoittaa veloittamansa maksut esimerkiksi asettamalla ne näkyville kaupan oveen tai kassan yhteyteen.

Kaupoilla on ollut jo aiemmin vastaava oikeus veloittaa pankkikortin käyttämisestä syntyneet kustannukset, mutta harvassa liikkeessä tätä mahdollisuutta on hyödynnetty.  

17.Voiko yritykseni edelleen lähettää ulkomaanmaksuja täysimääräisenä käyttäen OUR-kulukoodia?

Se on mahdollista EU/ETA-alueen ulkopuolelle lähtevillä maksuilla riippumatta maksun valuutasta sekä EU/ETA-alueen sisällä EU/ETA-alueen valuuttojen määräisillä maksuilla, jos maksua lähetettäessä tehdään valuutanvaihto.

Esimerkki: Ruotsin kruunuja Ruotsiin maksettaessa, kun veloitus tapahtuu eurotililtä voi käyttää OUR-kulukoodia

OUR-kulukoodin käyttäminen ei ole mahdollista maksettaessa euromääräisiä maksuja eurotililtä EU/ETA-alueelle.

 OUR-kulukoodi: Maksaja maksaa myös saajan pankin kulut

18. Olen vannoutunut verkkopankin käyttäjä enkä halua paperitiliotteita postitse. Vaikuttaako uusi laki oikeuteeni valita, miten tilitietoni välitetään minulle?

Maksupalvelulain mukaan pankin velvollisuus on antaa tai asettaa saataville tilinomistajalle tiedot tilin tapahtumista vähintään kerran kuukaudessa maksutta. Asiakas ja pankki voivat sopia, miten tiedot annetaan. Jos asiakas käyttää verkkopankkia, tilin tapahtumatiedot voidaan asettaa verkkopankkiin asiakkaan saataville. Jos kuitenkin haluat tiliotteesi sekä verkkopankissa että paperilla kotiin postitettuna, pankki voi veloittaa toisesta vaihtoehdosta palvelumaksua.

19. Minulla ei ole internet-yhteyttä käytettävissäni. Olen aikaisemmin saanut tiliotteet postitse kotiini 3 kuukauden välein. Tuleeko tähän muutoksia?

Lain mukaan pankin on toimitettava tilitiedot asiakkaalle sovitulla tavalla maksutta vähintään kerran kuukaudessa. Tästä ei voi sopia toisin. Jos siis olet saanut aiemmin tiliotteesi postitse 3 kuukauden välein, saat ne jatkossa kerran kuukaudessa. Jos tilanteesi muuttuu ja alat käyttää verkkopankkia, voi halutessasi luopua paperitiliotteesta ja tilitapahtumat ovat verkkopankissa nähtävillä, milloin haluat ne siellä tarkistaa. Jos kuitenkin haluat tiliotteesi sekä verkkopankissa että paperilla kotiin postitettuna, pankki voi veloittaa toisesta palvelumaksua.

Lisätietoa maksupalvelulaista