Vaikutukset yritysasiakkailleUusi maksupalvelulaki tuli voimaan Suomessa 1.5. 2010 ja toi mukanaan muutoksia muun muassa suoraveloitukseen. Kyseessä on uusi laki, jonka myötä Suomi laittaa täytäntöön maksupalveluista Euroopan Unionin sisämarkkinoilla annetun direktiivin säännökset.

Lain soveltamisalaan kuuluvia maksupalveluita ovat muun muassa tilisiirrot, suoraveloitukset, käteispanot ja -otot, pankki- ja luottokorttimaksut sekä mobiilimaksut. Uusi maksupalvelulaki korvaa voimaan tultuaan nykyisen tilisiirtolain.

Maksupalvelulain tarkoituksena on poistaa olemassa olevia juridisia esteitä, jotta yhtenäinen euromaksualue saadaan aikaan EU:ssa.


Lain tavoitteena on:

• Alentaa maksupalveluiden kustannuksia

• Lisätä markkinoiden avoimuutta ja tehokkuutta

• Varmistaa tasapuoliset kilpailuolosuhteet

• Yhtenäistää palveluntarjoajien tiedonantovelvollisuuksia ´

• Selkeyttää palveluntarjoajien ja käyttäjien oikeuksia ja velvollisuuksia Euroopan Unionin alueella

 

Maksupalvelulaki tuo mukanaan muutoksia

Maksamisen palveluihin liittyvät asiakkaiden ja pankin väliset  maksupalveluja koskevat ehdot uudistuvat

• EU- ja ETA-alueella euromääräiset maksut välittyvät saajalle 3 päivän kuluessa maksupäivästä ja vuodesta 2012 alkaen 1 pankkipäivän kuluessa.


EU-jäsenmaat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro.

Muut ETA-maat: Islanti, Liechtenstein, Norja

• Asiakkaalla on oikeus vaatia suoraveloituksen tai korttimaksun palautusta omalta pankiltaan viimeistään 8 viikon kuluessa veloituspäivästä, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Jos maksaja on muu kuin kuluttaja, maksunpalalutuksesta voidaan sopia toisin.

• Palkka-aineistojen cut off -aika siirtyy myöhempään ajankohtaan.

• Euromääräiset maksut välitetään EU- ja ETA-alueelle aina SHA-kuluoptiolla, eli maksaja ja saaja vastaavat aina oman pankkinsa kuluista.

Korttitapahtumien vastaanottopalvelua koskeviin sopimuksiin ja niiden ehtoihin kauppiaiden ja pankkien tai muiden korttiyhtiöiden välillä tulee muutoksia

Uudistetut sopimukset lisätään nähtäväksi tälle sivustolle heti, kun Finanssivalvonta on niiden sisällön kokonaisuudessaan hyväksynyt.

Pankit hoitavat maksupalvelulakiin liittyvää tiedottamista ja viestintää yhteistyössä Finanssialan Keskusliiton, kuluttajaviranomaisten sekä Valtiovarainministeriön kanssa. Suomessa maksupalvelulain noudattamista valvoo Finanssivalvonta.

 

Lisätietoja:

Yritysten Asiakaspalvelu puh. 0100 2580 (pvm/mpm) ma–pe klo 8–17

Danske Bankin konttorit ja asiakasvastuuhenkilöt

Asiakaspalvelu 0100 2580 (pvm/mpm) ma-pe 8-19