Uusi maksupalvelulaki tuli voimaan 1.5.2010 ja toi mukanaan muutoksia muun muassa tiliotteisiin sekä maksujen välitysnopeuteen.  Lakiehdotuksen taustalla on EU:n maksupalveludirektiivi, jolla pyritään tehostamaan maksuliikemarkkinoita ja lisäämään niillä esiintyvää kilpailua. 

Tälle sivustolle on koottu lisätietoa maksupalvelulain mukanaan tuomista muutoksista sekä henkilö- että yritysasiakkaillemme. Yleisesti voidaan todeta, että uuden maksupalvelulain aiheuttamat muutokset ovat melko vähäisiä, sillä valtaosa siihen kirjattavista määrityksistä on ollut arkipäivää suomalaisessa pankkiliiketoiminnassa jo pitkään.

Lain mukanaan tuomista muutoksista henkilöasiakkaillemme selkein on se, että ennen sopimuksen allekirjoittamista  asiakas saa entistä enemmän ennakkotietoa maksupalvelulaista. Yritysasiakkaidemme osalta maksupalveluiden sisältö muuttuu säännösten mukaiseksi, mutta sopimusprosessi säilyy pääosin ennallaan.

Uusi laki merkitsee kuitenkin sitä, että kaikkien pankkiryhmien asiakassopimuksiin ja niiden ehtoihin tehdään muutoksia. Nämä muutokset parantavat yleisesti ottaen  asiakkaan asemaa. Uusitut sopimusehdot tulevat vaikuttamaan myös voimassaoleviin asiakas- ja sopimussuhteisiin.

Uudistetut sopimukset lisätään nähtäväksi tälle sivustolle heti, kun Finanssivalvonta on niiden sisällön kokonaisuudessaan hyväksynyt.

Pankit toimivat lakimuutosta koskevissa asioissa yhdessä Finanssialan Keskusliiton, kuluttajaviranomaisten sekä Valtiovarainministeriön kanssa. Suomessa maksupalvelulain noudattamista valvoo Finanssivalvonta.

Tutustu maksupalvelulain sisältöön ja vaikutuksiin

Henkilöasiakkaat
Yritysasiakkaat
Maksupalvelulain keskeinen sisältö
Kysymyksiä ja vastauksia

Lisätietoa maksupalvelulaista