Maksutavan valinta

Ulkomaankauppaa käyvän yrityksen kannattaa valita tarkasti kuhunkin kauppaan parhaiten sopiva maksutapa jo tarjouksen yhteydessä. Ulkomaankauppaan saattaa sisältyä sellaisia riskejä, joita kotimaankaupassa ei ole.  Maksutavan valinta on yksi keino välttää näitä riskejä.

Maksutavan valintaan vaikuttavat monet eri tekijät:
  • myyjän ja ostajan vaatimukset
  • kauppakumppanusten keskinäiset suhteet
  • toimintaympäristö ja siihen liittyvät riskit
  • kaupan kohde
  • markkinatilanne

Ulkomaankaupan maksutapoja ovat suora maksu, perittävä ja remburssi. Suorassa ulkomaanmaksussa myyjä lähettää laskun ostajalle ja luottaa saavansa maksun eräpäivänä. Mikäli luottamusta ei ole ja ostajan toimintaympäristöön lisäksi liittyy taloudellisia ja poliittisia riskejä, maksutavaksi kannattaa valita remburssi tai perittävä. Näissä maksutavoissa pankki valvoo asiakirjojen luovutusta ja maksua.

Nämä seikat kannattaa ottaa huomioon maksutavan valinnassa:

Kauppasuhde
Kauppakumppanusten keskinäinen luottamus on kaupanteon perusta. Jos kauppasuhde on uusi eivätkä osapuolet tunne toisiaan hyvin, perittävä tai remburssi on viisas valinta. Vakiintuneissa, luotettavissa kauppasuhteissa maksutavaksi käy suora ulkomaanmaksu.

Taloudellinen ja poliittinen riski
Myyjän täytyy arvioida ostajan mahdollinen luottoriski. Luotettavia luottotietoja ei aina saa. Silloin on järkevää valita maksutavaksi remburssi, jossa maksajana on ostajan pankki.

Remburssin avaajapankkiin ja maahan saattaa kuitenkin liittyä taloudellisia tai poliittisia riskejä. Myyjä voi suojautua näiltä riskeiltä vaatimalla remburssiin oman pankkinsa vahvistuksen. Viejät eivät yleensä suostu tekemään kauppaa suurten riskien alueilla ilman vahvistettua remburssia.

Maantieteellinen ja kulttuurinen etäisyys
Kaupalliset maksut Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan maiden kesken hoidetaan yleensä suorina maksuina yhteiskunnallisen vakauden ja maantieteellisen läheisyyden vuoksi.

Mitä kauemmas kauppaa tehdään, sitä useammin maksutapana on perittävä tai remburssi. Erilaisissa kulttuureissa maksamiskäytäntö ja saatavien perintä ovat erilaisia kuin Suomessa, ja siksi maksun saanti halutaan turvata jo etukäteen.

Tuote
Maksutavan valintaan vaikuttaa myös tuote. Pääomatavaroissa summat ovat suuria, ja riskeiltä halutaan suojautua remburssien avulla. Kulutustavaroiden kaupassa perittävä ja suora maksu ovat luontevampia. Erikoistavaratoimituksissa ja projektiluonteisissa kaupoissa remburssi on erittäin suositeltava maksutapa.

  • Tulosta
  • Sivukartta
  • Lisää suosikkeihin

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko?

Tule asiakkaaksi
Ota yhteyttä ja aloita asiakassuhde kanssamme. Olemme yrityksesi kumppani kaikissa pankkiasioissa.

Varaa aika asiantuntijallemme