Hyödykeriskin hallinta

Hyödykkeiden hinnat määräytyvät maailmanmarkkinoilla ja muuttuvat hetkittäin. Hintamuutoksia on vaikea ennustaa, mutta yrityksesi voi suojautua niiltä hyödykejohdannaisilla. Yrityksesi hyödykehintariskien hallinnan tulee olla suunnitelmallista, jatkuvaa toimintaa. Näin on mahdollista saavuttaa toiminnallista vakautta ja kilpailuetua.

Danske Bank Marketsin asiantuntijat ovat käytössäsi hyödykeriskien tunnistamista ja arvioimista varten. Hyödykeriskejä voidaan poistaa tai pienentää hyödykejohdannaisilla. Hyödykejohdannaisilla voidaan myös siirtää riskien aiheuttamia taloudellisia menetyksiä tai muita haittavaikutuksia.
 
Öljytuotteissa riski syntyy yrityksellesi päivittäin vaihtelevista hinnoista. Öljymarkkinat ovat hyvin kehittyneet ja suojausmahdollisuuksia löytyy niin voitelutuotteisiin kuin erilaisiin öljylaatuihinkin.

Suojauskohteet: öljy, bensiini, diesel, raskas- ja kevyt polttoöljy.

Kiinnostuitko?

Sovi tapaaminen Finanssikeskukseen
Danske Bankin Finanssikeskusten toiminnan ydin on tarjota yrityksellesi eri alueiden parhaiden asiantuntijoiden muodostama tiimi.

Finanssikeskukset
Tutustu Strategiseen Finanssianalyysiin
SFA (Strateginen Finanssi Analyysi) on työkalu jolla voidaan analysoida yrityksesi pääomarakennetta, kassavirtaa ja markkinariskejä.

Tutustu Strategiseen Finanssianalyysiin