RiskManager

RiskManager

 

Risk Manager - 12/2017

Asuntomarkkinat aiheuttavat vastatuulta Ruotsin kruunulle

Skandivaluutat ottivat kolauksen marraskuussa
Norjan ja Ruotsin kruunu ovat kohdanneet vastatuulta viime aikoina. Tämä on johtunut      1) asuntomarkkinoihin kohdistuvista huolista Norjassa ja erityisesti Ruotsissa, jossa data viittaa asuntojen hintojen olevan maanlaajuisesti laskussa, 2) Kiinan talouden näkymiin kohdistuvista huolista ja 3) globaalien osakemarkkinoiden heikentyneestä riskisentimentistä ja niukemmasta likviditeetistä. Emme ole perustanlaatuisesti huolestuneita Norjan kruunusta vuonna 2018, ja uskommekin valuutan elpyvän. Näkymät ovat kuitenkin erilaiset Ruotsin kruunun suhteen, sillä maan asuntomarkkinoiden muodostama uhkakuva ei laantune tulevana vuonna, mikä painaa valuuttaa voimakkaasti. Ennusteemme EUR/SEK-kurssille ovat näin ollen 10,10 3kk ja 9,70 12kk, kun taas EUR/NOK ennusteemme ovat 9,40 3kk ja 9,10 12kk.

Powell nimitettiin Fedin uudeksi pääjohtajaksi
Spekulaatiot siitä, kuka tulee johtamaan Federal Reservea ensi vuonna, ovat vihdoin tulleet päätökseen: Donald Trump nimitti johtokunnan nykyisen jäsenen, Jerome Powellin, ottamaan nykyisen pääjohtajan, Janet Yellenin, paikan. Odotettavissa on, että Powell jatkaa pitkälti samalla linjalla kuin Yellen. Näin ollen markkinoilla ei ole reagoitu merkittävämmin pääjohtajavaihdokseen. Vaikuttaa siltä, että Fedin johtokunta tulisi koostumaan triosta Jerome Powell, Lael Brainard ja Randal Quarles. Joukko on suhteellisen kokematon ja saattaisi kohdata vaikeuksia, mikäli USA:n talouteen osuisi shokki tulevana vuonna. Fedin uuden kokoonpanon ensimmäisenä tehtävänä tulee joka tapauksessa olemaan Yhdysvaltojen matalan inflaation ja palkkojen kasvun takana olevan ”mysteerin” ratkaiseminen. Palkkojen kasvu laski 2,4 %:iin lokakuussa syyskuun 2,9 %:sta ja on siten tietyssä määrin esteenä 2 %:n inflaatiotason saavuttamiselle. 

OPEC valmiina jatkamaan tuotantoleikkauksia
OPEC tapaa 30. marraskuuta keskustellakseen siitä, pitäisikö sen jatkaa tuotantoleikkauksiaan yli maaliskuun 2018, jolloin nykyinen sopimus erääntyy. OPEC:n ja Venäjän viimeaikaiset kommentit viittaavat, että sopimusta jatkettaisiin vuoden 2018 loppuun asti. Lisäksi OPEC on pyrkinyt lisäämään tuotantoleikkauksiin osallistuvien maiden määrää. Brasiliaa on pidetty tahona, joka saattaisi allekirjoittaa sopimuksen, vaikka tämä vaikuttaakin melko epätodennäköiseltä. Sen sijaan Nigeria saattaisi todennäköisemmin liittyä sopimukseen ottaen huomioon, että se on kasvattanut tuotantoaan hieman tänä vuonna. 

Englannin keskuspankki nosti korkoja
Puntaa ovat heiluttaneet viime kuukausien aikana sekä Brexit-neuvottelut että rahapolitiikka. Englannin keskuspankki (BoE) nosti ohjauskorkoaan marraskuussa 0,25 prosenttiyksiköllä reagoiden tänä vuonna nousseeseen inflaatioon. Markkinat odottavat nyt tietoa siitä, oliko koronnosto yksittäinen tapahtuma vai onko se aloittamassa uuden nostosyklin. Nähdäksemme BoE:n koronnoston jälkeen välittämät signaalit viittaavat, että kyse olisi pikemminkin yksittäisestä päätöksestä, sillä Iso-Britannian talouden näkymät ovat heikentyneet, ja lisäkoronnostot pahentaisivat tilannetta tästä näkökulmasta.  
 

 

 

Lue uudistuneen

Risk Managerin PDF-versio alla olevasta linkistä 

 
 

 

Lue lisää Danske Bankin viimeisistä englanninkielisistä  markkinakatsauksista
·     Yield Forecast
·     FX Forecast
·     Nordic Outlook
 
Pankkivapaakalenteri 2017
 
Keskuspankkikalenteri 2017


 

 

Korkosuojaus

• EKP aloitti rahapolitiikkansa vähittäisen normalisoinnin pienentämällä osto-ohjelmaansa ensi vuonna.
• Suosittelemme suojaamaan erityisesti pidempiaikaisia rahoituksia.
• Näemme potentiaalia merkittävämmälle dollari-Liborin nousulle kuin mitä markkinoilla odotetaan.
 
Aiemmissa Risk Managerin numeroissa olemme olleet sillä kannalla, että 10-vuoden Yhdysvaltojen ja Saksan velkakirjojen korot tulevat todennäköisesti sahaamaan vuoden 2017 ajan. Pidämme edelleen kiinni näkemyksestämme, ja uskomme trendin ulottuvan vuoden 2018 ensimmäiseen kvartaaliin.
 
Korkomarkkinoiden volatiliteetti on kuitenkin ollut viime aikoina hieman tavallista korkeampaa. Marraskuun alussa todistimme huomattavan nopeaa nousua sekä dollari- että eurokoroissa. Osasyynä tähän näemme sijoittajien positioitumisen markkinoilla. Sijoittajat, joiden strategiat perustuivat matalampien korkojen tai korkoeron hyödyntämiseen, ottivat voittojaan ulos EKP:n päättäessä alkaa ajaa osto-ohjelmaansa alas vuonna 2018. Eurokoroissa ennen pitkää tapahtuvaa nousua puoltaisi se, että osa EKP:n jäsenistä on esittänyt haukkamaisempia kommentteja, joiden mukaan keskuspankki voisi luopua asteittaisesta lähestymistavastaan.
 
Tästä huolimatta korkojen nousuliike kesti vain muutaman päivän, ja olemmekin nyt nähneet muutoksen korkomarkkinoiden sentimentissä. Syynä tähän on globaalien osakemarkkinoiden heikko sentimentti, joka ajoi pääomaa ”turvallisille” globaaleille korkomarkkinoille. Näin ollen Saksan pitkät korot ovat jälleen samoilla tasoilla kuin syyskuussa.  
 
Viimeisin lasku korkomarkkinoilla korostaakin sitä, että kovin nopeaa pitkien korkojen nousua ei ole näköpiirissä Yhdysvalloissa tai Euroopassa siitä huolimatta, että EKP on pienentämässä velkakirjaostojaan, yrityksillä menee hyvin ja Fed on nostamassa korkoja. Kaiken kaikkiaan inflaatiopaine on kuitenkin yhä matalaa ja edelleen käynnissä oleva rahapoliittinen elvytys hillitsee pidempien korkojen kovin jyrkkää nousua Euroopassa. Lisäksi, jos negatiivinen sentimentti jatkuu globaaleilla osakemarkkinoilla, saatamme nähdä pääoman liikettä velkakirjamarkkinoille. Uutistoimisto Bloomberg erimerkiksi raportoi muutamia viikkoja sitten, että Yhdysvaltojen suurin eläkerahasto CalPERS on kaksinkertaistamassa velkakirja-allokaationsa pienentääkseen portfolionsa riskejä ja volatiliteettia.  
 
Pitkien korkojen riskit kaksiulotteisempia
Näemme korkomarkkinoiden riskien painottuvan noususuuntaan, kun otetaan huomioon keskuspankkien rahapolitiikan normalisointitoimet. Viimeaikainen heikentyneen globaalin sentimentin saattelema korkojenlasku kuitenkin korostaa, ettei laskusuuntaisia riskejä tulisi poissulkea. Mikäli sijoittajat siirtävät allokaatiotaan vahvemmin globaaleille velkakirjamarkkinoille, suhteellisesti paremmin tuottavat dollarivelkakirjat tulisivat erottumaan vertailujoukostaan. Kaiken kaikkiaan näemme korkomarkkinoiden riskien painottuvan nyt hieman symmetrisemmin sekä nousu- että laskusuuntaan seuraavien kuukausien aikana.
 
Dollarikorkojen hinnoittelu yhä liian pehmeää
Markkinoilla hinnoitellaan tällä hetkellä vain yhtä koronnostoa ensi vuodelle yleisesti odotetun joulukuun 2017 noston lisäksi. Nähdäksemme tämä on liian kyyhkymäistä.
Jos Fed odotustemme mukaisesti toteuttaa useampia koronnostoja, dollarikorot lähtevät nousuun vuonna 2018. Pidämme kiinni 12 kuukauden ennusteestamme, että Yhdysvaltojen 10-vuotisten valtionvelkakirjojen korot tulevat hivuttautumaan 2,70 %:n tasolle. Odotamme lisäksi 2-10 vuoden korkokäyrän tasoittuvan 12 kk:n horisontilla, kun Fedin koronnostot vahvistavat lyhyitä korkoja samaan aikaan, kun pitkät korot pysyttelevät aloillaan sijoittajien ostaessa suhteellisesti korkeampaa korkoa maksavia dollarivelkakirjoja.  

Eurokorkokäyrä jyrkentymässä
Uskomme yhä 2-10 vuoden eurokorkokäyrän jyrkkenevän vuonna 2018. Odotamme EKP:n pitävän lyhyitä korkoja tiukassa otteessa tulevana vuonna. Sen sijaan uskomme pitkien korkojen nousevan korkeampien dollarikorkojen perässä sekä EKP:n osto-ohjelman pienentämisen seurauksena. 12kk-ennusteemme Saksan 10 vuoden valtionvelkakirjojen koroista on 0,75 %.
 
On kuitenkin mahdollista, että Saksan pitkiin korkoihin kohdistuisi arvioimaamme enemmän laskupainetta, kun EKP jatkaa velkakirjaostojaan ja samaan aikaan erääntyvistä velkakirjoista saatavia varoja ollaan uudelleensijoittamassa kasvavalla volyymilla. Lisäksi Saksan talouden hyvä kunto viittaa, että valtion rahoitustarve – ja siten myös uusien velkakirjojen liikkeellelasku – tulee olemaan vaatimatonta vuonna 2018.  
 
Suojaussuositukset
Suosittelemme suojaamaan erityisesti pitkiä eurokorkoja ja yli 2 vuoden dollarikorkoja. Kehotamme suojaamaan dollarikorkoja lukitsemalla ne kiinteälle tasolle 5 vuoden segmentissä, sillä tämä osa korkokäyrästä on usein herkin rahapolitiikan muutoksille. Pidempien dollarikorkojen lukitsemisessa on hyvä huomioida riski, että korkokäyrä saattaa loiventua, kun sijoittajat ostavat suhteellisesti paremmin tuottavia dollarivelkakirjoja, mikä vaikuttaisi pitkiin korkoihin negatiivisesti. Eurokorkojen suojaamiseen sopivat erityisesti tulevaisuudessa alkavat koronvaihtosopimukset, koska ennusteemme lyhyistä eurokoroista on edelleen hieman markkinahinnoittelun alapuolella.

 

 
 
Valuuttamarkkina

 USD – EKP:n rahapolitiikan normalisointi tauolla, mutta EUR/USD-kurssinousu näköpiirissä vuonna 2018

Koska EKP päätti pidentää osto-ohjelmaansa 9 kuukaudella, korkoerot kuuluvat dollaria vahvistaviin tekijöihin vielä pidemmän aikaa. EUR/USD-ennusteemme ovat 1.16 1kk, 1.16 3kk, 1.20 6kk, ja 1.25 12kk.

USA:n talousdata on tarjonnut yhä positiivisia yllätyksiä, ja kvantitatiiviset mallimme viittaavat, että Yhdysvaltojen talous jatkaa toipumistaan vuonna 2018. Euroalueen talous voi kohtalaisen hyvin, mutta uskomme sen menettävän hieman kasvuvauhtiaan lähitulevaisuudessa. Populistinen liikehdintä saattaa lisäksi heikentää euroalueella keväällä syttynyttä optimismia.

EKP ilmoitti lokakuussa jatkavansa osto-ohjelmaansa tulevana vuonna, mikä hillitsee markkinoita hinnoittelemasta koronnostoja lähi-tulevaisuudessa. Näin EKP hankki lisäaikaa saadakseen inflaation nousuun ja samalla lykkäsi rahapolitiikan normalisoinnin seuraavan vaiheen hinnoittelua. Fed puolestaan vaikuttaa olevan halukas sekä supistamaan tasettaan että toteuttamaan joulukuun koronnoston, mille hinnoitellaan parhaillaan noin 90 %:n todennäköisyyttä.

EUR/USD-kurssitasossa voi tapahtua laskua lähitulevaisuudessa, sillä Yhdysvaltojen verouudistus, syklinen positio sekä rahapolitiikka voivat vahvistaa dollaria. Painotamme kuitenkin, että mahdolliset kurssilaskut ovat odotettavasti kevyitä ja ohimeneviä, koska fundamentit ja velkapääoman liikkeet tukevat yhä valuuttaparia pidemmällä tähtäimellä. Uskomme, että kurssitaso pysyy 1,1479 – 1,1880 välillä vuoden loppua kohti mentäessä. Vuonna 2018 liike kohti 1,25-tasoa on mahdollinen. Pitkällä aikavälillä nousuriskit dominoivatkin valuuttaparin kehitystä. 


GBP – Brexit-neuvottelut avainasemassa punnan kannalta

Englannin keskuspankki (BoE) nosti korkoja marraskuussa. Näemme päätöksen lähinnä kumoavan elokuun 2016 Brexit-koronlaskun, emmekä odota BoE:lta lisänostoja vuonna 2018. Ennusteemme EUR/GBP-kurssille ovat 0.90 1kk, 0.89 3kk, 0.87 6kk ja 0.86 12kk. 
 
Iso-Britannian talous on ollut hiipumassa vuonna 2017 samaan aikaan, kun kasvu on kiihtynyt muualla maailmassa. Ensimmäisen Q3:n BKT-estimaatin mukaan UK:n talous kuitenkin kasvoi 0,4 % kvartaalitasolla. Myös saarivaltion kansallisen taloustutkimuslaitoksen NIESR-estimaatti indikoi 0,5 %:n kvartaalitason BKT-kasvua lokakuulle, kun syyskuun vastaava luku oli 0,4 %. Ostopäällikköindeksit pitivät pintansa melko hyvin indikoiden, että talous olisi säilyttämässä kasvuvauhtinsa Q4:n aikana. Odotammekin Iso-Britannian talouden rämpivän eteenpäin tulevien kvartaalien aikana.
 
Englannin keskuspankki (BoE) nosti odotetusti marraskuun kokouksessaan ohjauskorkoaan 25 korkopisteellä 0,50 %:iin 0,25 %:sta äänin 7 – 2. Nosto oli kyyhkymäinen sikäli, että keskuspankin rahapoliittinen komitea pidättäytyi kommentoimasta mahdollisia tulevia koronnostoja. Odotamme BoE:n pysyvän tarkkailulinjalla loppuvuoden ajan. Markkinoilla hinnoitellaan seuraavaa koronnostoa marraskuulle 2018, mutta mielestämme tämä on turhan haukkamaista - emmekä odota uutta koronnostoa ennen vuotta 2019.
 
Lähitulevaisuudessa uskomme suhteellisten korkojen, talouskasvun ja Iso-Britannian politiikan sekä Brexitiin liittyvän epävarmuuden pysyvän puntaa heikentävinä tekijöinä. Pidemmällä aikavälillä Brexit-neuvottelut tulevat edelleen ajamaan punnan arvostustasoa, mutta tällöin näemme potentiaalia EUR/GBP-kurssilaskulle, joka olisi seurausta Brexit-neuvotteluissa saavutettavista edistysaskelista sekä arvostustasoista. Kuitenkin, koska EKP on vähitellen aloittamassa rahapolitiikkaansa normalisointia ja korkoero tukee euroa, näemme EUR/GBP-kurssilla olevan vain rajallista laskupotentiaalia seuraavan vuoden horisontilla.
 

JPY – kevyt rahapolitiikka ja Abenomics jatkumassa

Koska Shinzo Abe valittiin uudelleen pääministeriksi, odotamme Abenomics-talouspolitiikan sekä rahapoliittisen elvytyksen jatkuvan. Ennusteemme EUR/JPY-kurssille ovat 132 1kk, 132 3kk, 138 6kk ja 145 12kk.

Japanin talous on vahvistunut kovaa vauhtia viime aikoina. Kasvua on jatkunut yhteensä seitsemän perättäistä kuukautta, mikä on pisin nousukausi sitten 2000-luvun alun. Kasvua ajaa ennen kaikkea globaalin talouden toipuminen, mikä heikon jenin ohella nostaa vientiä vahvimmalle kasvu-uralleen sitten vuoden 2010. Koska talouspoliittinen elvytysvaikutus kuitenkin himmenee ensi vuonna, kasvuluvut tulevat todennäköisesti hieman heikkenemään.

Pääskenaariossamme odotamme Japanin keskuspankin (BoJ) pitävän rahapolitiikkansa ennallaan – ts. lyhyen aikavälin ohjauskorkonsa -0,1 %:ssa ja 10-vuotisten valtionvelkakirjalainojen korot 0 %:ssa 12kk:n ennusteperiodin ajan. Ennuste perustuu siihen, että keskuspankin pääjohtaja Kuroda uudelleennimitetään, kun hänen kautensa loppuu huhtikuussa.

Istuvan pääministerin, Shinzo Aben, liberaali demokraattipuolue sai pidettyä kiinni parlamentin alahuoneen enemmistöstä (284 paikkaa 465:stä) Japanin vaaleissa 22. lokakuuta. Samalla Abe sai uuden mandaatin talouspoliittiselle linjalleen, jolloin myös BoJ:n mahdolliset uudet elvyttävät rahapoliittiset toimet voisivat tulla kysymykseen. Kuitenkin niin kauan, kun Japanin talouskasvu pysyy trendinsä yläpuolella, uskomme BoJ:n pysyvän tarkkailulinjalla, jotta paukkuja jäisi mahdollisen kylmemmän kyydin varalle.SEK – asuntomarkkinat aiheuttavat vastatuulta kruunulle

Uskomme Riksbankin lakkauttavan osto-ohjelmansa joulukuussa, vaikka EKP pidensikin omaa ohjelmaansa. Kuitenkin huolet Ruotsin asuntomarkkinoista vihjaavat, ettei Riksbankin päätös ole vielä kiveen hakattu. Ennusteemme EUR/SEK-kurssille ovat 10.10 1kk, 10.10 3kk, 9.80 6kk ja 9.70 12kk.

Ruotsin talouskasvu on siirtymässä epävakaammalle pohjalle, kun asuntomarkkinat ovat viilenemässä. Tällä on negatiivinen vaikutus rakentamiseen sekä yksityiseen kulutukseen, vaikka vahva työmarkkinatilanne ja palkkojen kasvu tukevatkin yhä kulutusta. Odotamme Ruotsin BKT-kasvun hivuttautuvan alaspäin. 

Uskomme Riksbankin lakkauttavan osto-ohjelmansa vuoden lopussa, sillä inflaatio – samoin kuin inflaatio-odotukset – ovat lähellä 2 %:n tasoa. Kuitenkin, koska EKP ilmoitti osto-ohjelmaansa jatkosta ja Ruotsin asuntomarkkinat ovat jäähtymässä, rahapolitiikan normalisoinnin aloittaminen ei ole lukkoon lyöty asia. Toisin kuin Riksbankin ennusteessa ja markkinoilla povataan, emme odota koronnostoa vuonna 2018, sillä inflaatioon kohdistuu heikentymispotentiaalia vuonna 2018 ja huolet asuntomarkkinoista kasvavat.
 
Asuntomarkkinasentimentin radikaali heikentyminen on painanut kruunua viime viikkojen aikana. Olemme toistuvasti luokitelleet tämän ydinriskien joukkoon, vaikka se ei olekaan ollut pääskenaariomme eikä näin ollen ole vaikuttanut valuuttaennusteeseemme. Kuitenkin nyt asuntomarkkinoiden riskit ovat realisoitumassa. Rahamarkkinoilla on tähän asti oltu suhteellisen sitkeitä, mutta on olemassa suuri riski, että Riksbankin täytyy sopeuttaa toimiaan ja lykätä ensimmäistä koronnostoa pidemmälle tulevaisuuteen. Uskomme, että valuuttamarkkinoilla tullaan jatkossakin hinnoittelemaan Ruotsin asuntomarkkinoiden riskejä. 
 

 

NOK – haavoittuva lyhyellä aikavälillä, mutta vahvistumista tiedossa vuonna 2018

Norjan kruunu on ollut heikoilla tasoilla ja uskomme paineen jatkuvan vuoden loppuun asti. Ennusteemme EUR/NOK-kurssille ovat 9.60 1kk, 9.40 3kk, 9.20 6kk ja 9.10 12 kk.

Viimeaikaiset datajulkaisut Norjasta ovat olleet lohduttavia sikäli, että ne ovat tehokkaasti pyyhkineet kesän jälkeen syntyneitä negatiivisia riskejä. Teollisuustuotannon taso on pysynyt yllä, ja vaikka tavaroiden kulutus on tasoittunut, yksityinen kulutus pysyy talouskasvua ajavana avaintekijänä. Vaikka inflaatiopaine on säilynyt vaatimattomana, lokakuun luvut heijastivat korjausliikkeitä lentolippujen ja elintarvikkeiden hinnoissa – eli juuri niissä komponenteissa, jotka kesän aikana painoivat inflaatiota. Asuntomarkkinat muodostavat yhä talouden suurimman riskitekijän: Vaikka lokakuun datajulkaisu paljasti asuntojen hintojen nousseen kuukauden sisällä sesonkivaikutukset huomioidenkin, laskua on yhä luultavasti tiedossa. Kaiken kaikkiaan lokakuun data kuitenkin tuki näkemystämme Norjan kruunun vahvistumispotentiaalista vuonna 2018. 

Norjan keskuspankki jätti talletuskorkonsa odotetusti ennalleen 0,50 %:iin lokakuun kokouksessaan. Lisäksi johtokunta vahvisti ”neutraalin” asemansa toteamalla, etteivät Norjan talouden näkymät ja riskitasapaino vaikuta muuttuneen oleellisesti syyskuun raportin jälkeen. Odotamme keskuspankin pitävän korot ennallaan aina vuoden 2018 neljänteen kvartaaliin asti, jolloin uskomme ensimmäisen koronnoston tapahtuvan.

Viime kuukauden aikana olemme todistaneet odottamaamme heikkoutta Norjan kruunussa. Lähiaikoina kurssiliikettä ovat tukeneet muutokset riskisentimentissä sekä Norjaan Ruotsin asuntomarkkinoilta levinneet huolet. Lyhyellä aikavälillä odotamme Norjan kruunun seuraavan riskisentimenttiä, mikä jättää valuutan haavoittuvaksi negatiivisille shokeille samaan aikaan vuodesta, kun likviditeetti tuppaa olemaan alhaisimmillaan.
 


Keskuspankkikalenteri

Pankkivapaakalenteri

Graafit

Valuutat

EUR/USD

 

EUR/RUB

 

EUR/GBP


Lähde: Danske Bank Markets

 

 EUR/JPY

 

EUR/CHF

 

EUR/AUD

 

 

 EUR/SEK

 

EUR/NOK

 

EUR/PLN

 

 

Vastuuvarauma

Tätä katsausta tai sen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu tarjoukseksi eikä sijoitusneuvoksi mihinkään rahoitusvälineeseen liittyvään liiketoimeen. Katsausta tai sen tietoja ei ole myöskään annettu kehotuksena antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä. Vaikka pyrkimyksenä on antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, pankki tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö eivät voi taata esitettyjen tietojen, arvioiden tai mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä, eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita katsauksen tai sen sisältämien tietojen käyttö voi aiheuttaa.
Katsauksen sisältö edustaa pankin näkemystä ja arvioita katsauksen julkaisuhetkellä. Annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Katsauksessa olevat tiedot on annettu tiivistetyssä muodossa. Ne eivät anna täydellistä kuvausta rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä.
Ennen rahoitusvälinettä koskevan päätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua kaikkiin rahoitusvälineeseen liittyviin tietoihin ja rahoitusvälineen ehtoihin sekä hankkia tarvittaessa soveltuvia asiantuntijaneuvoja.
Markkinoiden historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Markkinahinta voi nousta tai laskea. Annetut tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin.