Strateginen Finanssi Analyysi

Tahtoisitko yksityiskohtaisen kuvan yrityksesi finanssiriskeistä?

Minimoi yrityksesi riskit
Danske Bankilla on vuosien kokemus muun muassa pääomarakenteen, käyttöpääoman ja riskienhallinnan analysoimisessa ja arvioinnissa. Vuosien varrella kertynyt kokemus on koottu tehokkaaksi ja moniulotteiseksi kokonaisuudeksi - Strategiseksi Finanssi Analyysiksi (SFA). Strategisen Finanssi Analyysin tarkoituksena on tukea yritystäsi asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Analyysi antaa kuvan yrityksesi tämänhetkisestä tilanteesta sekä toimenpiteistä jotka auttavat tehokkaimmin tavoitteiden mukaisessa asemoitumisessa.

SFA perustuu yrityksesi toteutuneisiin tuloksiin viimeisimmiltä tilikausilta sekä yrityksesi todennäköisimpään arvioon tulevaisuudesta muun muassa liikevaihdon, taseen, vapaan kassavirran ja pääomarakenteen osalta. Koska tulevaisuudella on usein tapana toteutua ennakkoarvioista poikkeavalla tavalla, keskitymme erityisesti analysoimaan yllättävien markkinatapahtumien vaikutuksia yrityksenne tilanteeseen.

Analyysi sisältää muun muassa

Arvion liikevaihdon, liikevoittomarginaalin ja investointien muutoksista yrityksesi vapaaseen kassavirtaan.

Investoinneista, saatavista ja maksettavista johtuvan käyttöpääoman herkkyysanalyysin.

Yritysostojen tai osinkopolitiikan muutosten vaikutukset velkoihin ja velanottokapasiteettiin.

Yrityksesi tunnuslukuvertailun suhteessa rating-yritysten ohjearvoihin.

Analyyysin yrityksesi pääomarakenteesta sekä pääomien kokonaiskustannuksista (WACC).

EVA-mallin mukainen arvonluonti yrityksestäsi.

Yrityksesi kassavirtojen arvonmäärityksen.

Valuutta- ja korkoriskin vaikutukset yrityksesi tulokseen.

Kiinnostuitko?

Sovi tapaaminen Finanssikeskukseen
Danske Bankin Finanssikeskusten toiminnan ydin on tarjota yrityksellesi eri alueiden parhaiden asiantuntijoiden muodostama tiimi.

Finanssikeskukset