Q3 tuloskaudesta ei odotettavissa suuria yllätyksiä

09.10.2015

Vuoden 2015  kolmannen neljänneksen tuloskausi noudattanee kuluvan vuoden aikaisempien tuloskausien profiilia. ”Tuloskasvu on heikkoa kokonaisuudessaan, mutta muiden kuin energia- ja raaka-ainesektorien kehitys on erityisesti länsimaissa vähintään kohtalaista”, toteaa Danske Capitalin johtaja Tuomas Virtala.

Tuloskauden ennakkoanalyysin perustekijöitä ovat vallitsevan talousympäristön lisäksi analyytikoiden tulosennustemuutokset sekä yritysten tulosvaroitusten määrä ja laatu. Danske Capitalin ennakkoanalyysin mukaan näissä tekijöissä ei ole tiedossa isoja yllätyksiä.

Maailmantalouden kasvu hidastuu, muttei pysähdy

Maailmantalouden kasvu on hidastunut kolmannen neljänneksen aikana erityisesti Kiinan ja USA:n teollisuussektoreiden vuoksi. Raaka-aineiden hinnat ovat pysyneet laskussa, USA:n dollari on pysynyt vahvana.

”Kasvu ei hidastumisestaan huolimatta ole pysähtymässä”, painottaa Virtala.

Analyytikot laskeneet tulosennusteita

Suomalaisten ja pohjoismaalaisten yhtiöiden ennusteita on laskettu hiljalleen vuoden mittaan - ennustemuutosprofiili on samankaltainen kuin muun Euroopan yhtiöillä.

”Euroopan osalta ennusteita on laskettu tasaisesti koko kuluvan vuoden pääosin energia- ja materiaaliyhtiöiden ennusteleikkausten vuoksi. USA:n osalta tulosennusteita ei kesän jälkeen enää ole merkittävästi laskettu”, sanoo Virtala.

Yrityksiltä jonkin verran tulosvaroituksia

Suomessa ja Pohjoismaissa yrityksiltä on tullut joitakin tulosvaroituksia, Euroopassa tulosvaroituksia on annettu jonkin verran aikaisempaa enemmän.

”Euroopassa on nähtävissä kannattavuuteen keskittymistä, kun liikevaihdon kasvun odotetaan olevan edelleen vaisua. USA:ssa tulosvaroituksia on annettu vähemmän kuin viime vuosina keskimäärin”, toteaa Virtala.

Johtopäätös: Alkava tuloskausi noudattanee vuoden 2015 aiempia tuloskausia

Virtalan mukaan tulosten ja liikevaihtojen kasvun voi edelleen ennakoida hidastuvan laimean maailmantalouden kasvun ja erityisesti raaka-aineiden hintojen laskun vuoksi.

Länsimaiset yritykset eivät ole tämänkään tuloskauden alla antaneet juurikaan tulosvaroituksia hitaan kasvun vaiheesta huolimatta, joten analyytikoiden alennetut tulosennusteet ovat kohtuullisesti linjassa yritysten näkemysten kanssa.

”Analyytikoiden ennusteista on laskettavissa ohjeellinen tuloskasvuennuste ainakin USA:n ja Euroopan laajoille osakemarkkinoille. Suomen ja Pohjoismaiden yritystulosten arvioinnissa korostuvat yrityskohtaiset tekijät”, toteaa Virtala.

”Yritykset keskittyvät kannattavuustalkoisiin Pohjoismaissa ja muissa länsimaissa,  liikevaihdot kasvavat korkeintaan maltillisesti. Euroopassa marginaaleissa on vielä tuntuvasti parantamisen varaa. Tehostamistoimet yhdessä maltillisen liikevaihdon kasvun kanssa nostanevat yritystuloksia Euroopassa tuntuvasti USA:ta enemmän”, Virtala toteaa.

”Tuloskasvu jäänee globaalisti melko vaisuksi. Euroopassa on kuitenkin mahdollisuuksia saavuttaa kohtuulliset kasvutasot”, hän summaa.

 ​
Tuomas Virtala
 
 

 

Q3 tuloskaudesta ei odotettavissa suuria yllätyksiä