Därför ber vi att du inte kommer till våra lokaler om

  • du känner dig på något sätt sjuk eller
  • du misstänker att du själv eller någon i din närmaste krets har utsatts för coronaviruset eller
  • du själv eller någon i din närmaste krets under de senaste 14 dagarna har besökt ett epidemiområde för coronaviruset.

Vi träffar dig gärna i låne- och investeringsärenden vid ett möte online eller ett telefonmöte, när du har tillgång till bankkoder. Vänligen kontakta din expert direkt per telefon eller ringa vår kundtjänst på numret 0200 2570 mån–fre 9–16 (lna/msa).

Med vänlig hälsning, Danske Bank