Fyll i dina personuppgifter

  1. Skanna eller ta exakta fotografier av ditt identitetsbevis. Kom ihåg att också ta en kopia av baksidan av ditt identitets- eller körkort.
  2. Vänligen fyll i de uppgifter som finns på formen och ladda ner kopian.
  3. Ladda också ner en kopia av ditt uppehållstillstånd, om du bor i Finland och är medborgare i ett annat land än ett EU/EES-land eller ett nordiskt land.

Regelbundet ställda frågor