Fyll i dina personuppgifter

 1. Skanna eller ta exakta fotografier av ditt identitetsbevis. Kom ihåg att också ta en kopia av baksidan av ditt identitets- eller körkort.
 2. Vänligen fyll i de uppgifter som finns på formen och ladda ner kopian.
 3. Ladda också ner en kopia av ditt uppehållstillstånd, om du bor i Finland och är medborgare i ett annat land än ett EU/EES-land eller ett nordiskt land.

Regelbundet ställda frågor

 • Vilka identitetsbevis godkänns?
  • Identitetsbevis beviljade av Finska myndigheterna
   • Personligt identitetskort
   • Nationellt pass (inte främlingspass)
   • Om ditt kundförhållande har börjat före 1.1.2019 godkänner vi också ett finländskt körkort som beviljats efter 1.10.1990.
  • Identitetsbevis beviljade av utländska myndigheter
   • Nationellt pass (inte främlingspass)
   • Ett identitetskort (som innehåller ett chip, ett hologram eller andra säkerhetsfaktorer) som beviljats av en myndighet inom EU och Schengenområdet.
 • Vad menas med ett hemvistintyg?

  Om du bor utomlands ber vi dig vänligen ladda ner en kopia av ditt hemvistintyg: Som intyg duger en högst 6 månader gammal faktura som utfärdats av myndighet och varav framgår ditt namn och din adress (t.ex. el- eller vattenräkning).

 • Varför ber vi dig om dina personuppgifter?

  Kundkontroll, identitetskontroll och förvaring av en kopia av identitetsbeviset baserar sig på lagstiftningen om banker.

  I enlighet med lagar om pengtvätt måste din bank veta om du är en politiskt utsatt person (eng. politically exposed person PEP). Denna information måste hållas uppdaterad och lagras på rätt sätt under hela kundrelationen. Om du är en politiskt utsatt person definieras dina närmaste familjemedlemmar och nära anhöriga också som politiskt utsatta personer.