Tillgänglighetet av Danske banks Digital Signering

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Danske Banks Digital Signering och har uppdaterats 7.2.2023. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbplatsen uppfyller alla tillgänglighets­krav.

Intresserad?
Välkommen som kund.