Tillgänglighetet av Danske banks Digital Signering

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Danske Banks Digital Signering och har uppdaterats 19.2.2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbplatsen uppfyller delvis tillgänglighets­kraven.  På denna sida hittar du en lista över de brister som vi identifierat. Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär.

Icke-tillgängligt innehåll

  • Några ikoner har inte textalternativ. (WCAG 1.1.1)
  • Kontrastet är inte i sin helhet tillämplig (WCAG 1.4.3, WCAG 1.4.11)
  • Varning för automatisk utloggning finns inte. (WCAG 2.2.1)
  • Navigations fokus är inte synlig. (WCAG 2.4.7)
  • Språket på sidorna är fastställt fel. (WCAG 3.1.1)
  • Förslag på korrekt inmatning presenteras inte på formulären. (WCAG 3.3.3)

Intresserad?
Välkommen som kund.