Tillgänglighetet av Danske banks identifieringtjänst

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Danske Banks identifieringtjänst och har upprättats / uppdaterats 23.12.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.
Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbplatsen uppfyller delvis tillgänglighets­kraven. På denna sida hittar du en lista över de brister som vi identifierat. Vi strävar till att korrigera bristerna under året 2021. Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär.

Icke-tillgängligt innehåll

  • Logotyper inte har textalternativ. (WCAG 1.1.1)
  • Kontrastet är inte i sin helhet tillämplig (WCAG 1.4.3)
  • Val för identifiering > fokus är inte synligt. (WCAG 2.4.7)
  • Språket på sidorna är fastställt fel. (WCAG 3.1.1)