Vi väntar tillökning i familjen

De glada nyheterna innebär också förändringar i familjens ekonomi. Utöver nödvändiga anskaffningar kan det bli aktuellt att skaffa t.ex. ny bil eller större boende. Vi har här samlat några råd som kan hjälpa dig att förbereda dig på den nya familjemedlemmen.

 • 1. Ta reda på din inkomstnivå under familjeledigheten

  Kom ihåg att ansöka om understöd och moderskapspenning från Folkpensionsanstalten. Du kan välja moderskapsförpackningen eller en skattefri penningsumma. Meddela också din arbetsgivare om familjeledigheten i god tid.

  Moderskapsledigheten är cirka 4 månader och mamman kan börja ledigheten 1–2 månader före den beräknade nedkomsten. Under drygt hälften av moderskapsledigheten är moderskapspenningen cirka 90 % av arbetsinkomsten och resten av ledigheten cirka 70 % av arbetsinkomsten.

  Pappan kan hålla högst 2 månader ledigt. Under faderskapsledigheten får pappan från Folkpensionsanstalten faderskapspenning, som är cirka 70 % av arbetsinkomsten.

  Föräldraledigheten är cirka 6 månader och den kan tas ut efter moderskapsledigheten. Barnet är i allmänhet cirka 9 månader gammalt när föräldraledigheten tar slut. Under föräldraledigheten betalas föräldrapenning, som i allmänhet är cirka 70 % av arbetsinkomsterna.

  Efter föräldraledigheten kan mamman eller pappan sköta barnet hemma och få hemvårdsstöd tills barnet fyller 3 år. I hemvårdsstödet ingår vårdpenning och vårdtillägg. Vårdpenningen är cirka 340 euro i månaden för ett barn under 3 år. Vårdtillägget är beroende av föräldrarnas inkomster. Dessutom kan din hemkommun betala kommuntillägg. Barnets dagvårdsavgifter framgår av hemkommunens webbplats. 
  (www.fpa.fi, 12/2016.)

 • 2. En god levnadsstandard också under familjeledigheten

  Familjeledigheten är en unik tid. Du kan njuta av tiden med ditt barn när du planerar familjeledigheten väl på förhand.

  Om det ännu återstår tid till ledighetens början och du efter de obligatoriska utgifterna har kvar extra pengar att röra dig med, förbered dig på familjeledigheten genom att spara.

  Om du har bostadslån eller t.ex. bil- eller stuglån, kan du ansöka om amorteringsfrihet för dessa lån. Med amorteringsfriheten får du mer spelrum i din ekonomi för ledigheten. Du kan ansöka om amorteringsfrihet via webbanken. Amorteringsfriheten förutsätter ett positivt beslut från banken.

  Har du inte hunnit förbereda dig inför familjeledigheten genom att spara? Ingen fara! Med Drömlånet kan du eventuellt backa upp din ekonomi under ledigheten. 

  Drömlån: Läs mer

  Folkpensionsanstalten betalar för varje barn barnbidrag till utgången av den månad när barnet fyller 17 år. Barnbidraget är inte beroende av föräldrarnas inkomster.

  Fpa.fi: Läs mer

 • 3. Utgifterna växer med den nya familjemedlemmen

  Med barnet växer också utgifterna. Ett barn höjer familjens konsumtionsutgifter med i snitt 15 % (www.fpa.fi, 12/2016). Därför lönar det sig att tänka på familjens ekonomi som en helhet och t.ex. bereda sig på sådana situationer där ni blir tvungna att förnya saker och ting.

  När familjen växer kan den nuvarande bostaden börja kännas trång och antalet rum för få. Plötsligt kanske det nuvarande bostadsområdet också känns opraktiskt. Ett nytt hem kan vara lösningen på utrymmesproblemet. Det innebär emellertid att familjens ekonomi kan stå inför stora omställningar till följd av de förändrade boendekostnaderna.

  Familjen har kanske tidigare klarat sig utan bil eller med en bil. I och med tillökningen i familjen kan det finnas behov av en, eller två bilar. Du kan förverkliga bilköpet antingen med besparingar eller genom finansiering. Ta noggrant del av de olika alternativen.

  Om du inte hinner samla ihop till en ekonomisk buffert för dessa anskaffningar lönar det sig att grundligt överväga olika finansieringsalternativ. Ett kreditkort ger flexibilitet för inköp och bostadslånet erbjuder i sin tur möjlighet till amorteringsfrihet, varvid de pengar som går till amorteringarna i stället kan användas till nödvändiga anskaffningar.

 • 4. Förbered dig på att barnet växer

  Ju tidigare du börjar spara, desto mer hinner pengarna samla ränta på ränta medan åren går – och desto större hinner potten växa sig till. När du sparar för ditt barn är tidshorisonten lång, men i något skede kommer pengarna väl till pass när det är dags för barnet att ta körkort eller flytta hemifrån. Ta en extra funderare när ni börjar planera för barnets framtid och senare flytt hemifrån.

  Många föräldrar har valt att ge barnbidragen i gåva till barnet. För sådant sparande lämpar sig utmärkt t.ex. ett Guldgrissparkonto eller olika fonder. Om du inte har möjlighet att spara hela barnbidraget, lönar det sig att lägga undan det som din ekonomi tillåter. 18 år är en lång tid och tiden är en bra vän när du sparar.

 • 5. Familjens försäkringar

  Barnets första levnadsår är en fin och händelserik tid, men du kan också råka ut för tråkigheter i form av sjukdomar och olycksfall. Överväg om det utöver olycksfallsförsäkring också lönar sig att ta en försäkring som täcker kostnader för läkemedel och läkarbesök.

  Samtidigt är det bra att se över sina egna försäkringar. Om någondera föräldern råkar illa ut, kan en försäkring trygga ekonomin för barnet och den andra föräldern.

  En livförsäkring kan behövas som trygghet för din partner, framför allt om ni har gemensamma lån. Med hjälp av försäkringen kan familjen bli kvar i det gemensamma hemmet och behöver inte mitt i sorgen bekymra sig för lånen.

  Läs mer om Fennias försäkringar: Fennia.fi
  Läs mer om Låneskyddet: Låneskydd

Minneslista inför familjeledigheten

 • Ansök om moderskapsunderstöd från Folkpensionsanstalten. Du kan välja moderskapsförpackningen eller en skattefri penningsumma. 
 • Testa med vår räknare och gör en uppskattning av din inkomstnivå under familjeledigheten. Utifrån de uppgifter som du lämnar berättar vi hur du kan ordna din ledighet ekonomiskt.
 • Underrätta din arbetsgivare om familjeledigheten i god tid innan den planerade ledigheten börjar. Ansök om moderskapspenning från Folkpensionsanstalten.
 • Skaffa i god tid nödvändig utrustning för barnet och gör de förberedelser som behövs i hemmet, så att du efter födelsen kan koncentrera dig på det nya livet.
 • Ta försäkring för barnet. Du kan skaffa försäkringsskydd redan före barnets födelse.
 • Överväg om ni behöver ny bostad eller bil.
 • Du kan också fundera på hur du kan minska dina fasta utgifter under ledigheten. Ett barn höjer familjens konsumtionsutgifter med i snitt 15 %.

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading