Vardagsekonomin och egendomen vid en skilsmässa

Ekonomin har sannolikt varit gemensam och i och med skilsmässan har situationen nu förändrats. Det kan därför vara bra för dig att snabbt få en överblick över din situation. 

Bostaden är en tung utgift för vem som helst och vid en skilsmässa kan ekonomin riskera att råka i obalans om du inte snabbt kommer fram till en fungerande lösning. Även om du står ensam med ansvaret för ekonomin kan du ha möjlighet att skaffa en egen bostad och fler alternativ att lösa situationen än du kanske tror. Diskutera därför gärna med vår låneexpert innan du fattar några beslut.

 • 1. Ekonomin i balans

  Ekonomin består alltid av två sidor – inkomster och utgifter. När den gemensamma ekonomin delas i två, kan det till en början vara svårt att få en uppfattning om vad man får att röra sig med i fortsättningen. Vi rekommenderar att du gör upp en egen budget. När du vet varifrån pengarna kommer och vart de går, har du många bekymmer mindre.

  Du har också färre saker att komma ihåg, när du t.ex. tar i bruk e-faktura och väljer automatisk betalning av dina räkningar.

  Du kan också använda våra behändiga verktyg som hjälp för att få pengarna att räcka till. Med mobilbanken har du koll på kontosaldot alltid när du har telefonen till hands. I webbanken finns också översikten med inkomster och utgifter, där du genast får en uppfattning om hur mycket pengar som du varje månad använder t.ex. i matbutiken.

  Räknare (på finska): Planera din budget (xls)

  Skilsmässan inverkar sannolikt på eventuella sociala förmåner.

  Kontrollera hur den förändrade situationen inverkar på de förmåner som du får från Folkpensionsanstalten: fpa.fi

 • 2. Boende

  Bostaden är en tung utgift för vem som helst och vid en skilsmässa kan ekonomin riskera att råka i obalans om du inte snabbt kommer fram till en fungerande lösning. Även om du står ensam med ansvaret för ekonomin kan du väl ha möjlighet att skaffa en egen bostad och fler alternativ att lösa situationen än du kanske tror.

  Diskutera därför gärna med vår låneexpert innan du fattar några beslut.

  Läs mer om alternativen för boende: Köpa bostad

 • 3. Kontoärendena i ordning

  Se snabbt över dina bankärenden och anpassa dem efter den nya situationen, i synnerhet om du och din sambo eller partner har haft gemensamma konton eller kort. Det lönar sig att ändra kontona och korten till personliga.

  Vid en skilsmässa kan du bli tvungen att beställa nya kort, om ditt namn ändras i samband med separationen.

 • 4. Se över dina besparingar och din sparplan

  Kontrollera eventuella sparkonton och planer för sparande, så att de i fortsättningen gäller för rätt person och också är adresserade till rätt person.

  Kontrollera samtidigt att försäkringarna motsvarar din nya situation och täcker dina behov.

 • 5. Barnens pengar

  Det lönar sig att så fort som möjligt komma överens om barnens penningaffärer och hur de ska skötas.

  Om ni har delad vårdnad i fortsättningen, har vårdnadshavarna också efter skilsmässan gemensam dispositionsrätt till barnens konton och tillgångar ända tills barnet fyller 18 år. Som ensamförsörjare har du i sin tur ensam rätt att använda barnens konton och tillgångar. Om ni vill avtala om saken på annat sätt, förutsätter det båda vårdnadshavarnas samtycke.

  Om ni har sparat till barnet lönar det sig att fortsätta med det också efter skilsmässan. Att spara ihop till ett startkapital för barnet och ge större ekonomisk trygghet är en fin insats för barnets framtid.

Egendomen vid en skilsmässa

 • 1. Bodelning

  Vid äktenskap uppstår för makarna giftorätt i den andras egendom. Giftorättens verkningar inträder emellertid först när äktenskapet upphör, antingen genom äktenskapsskillnad eller makens eller makans död. Med ett äktenskapsförord kan man välja att utesluta giftorätten i sin helhet eller delvis. Ett äktenskapsförord kan underlätta bodelningen vid en skilsmässa.

  Egendomen kan delas, dvs. avvittras, när skilsmässan har inletts. Om makarna inte har någon giftorätt i varandras egendom, t.ex. med stöd av äktenskapsförord, görs ingen avvittring utan egendomen åtskiljs. Det lönar sig att sköta alla frågor som gäller bodelningen så snabbt som möjligt.

  Om parterna kan komma överens om hur egendomen delas, kan de sköta avvittringen som avtalsavvittring. Ett alternativ är att hos domstol ansöka om förordnande av en skiftesman som förrättar avvittringen mellan makarna. Också vid avtalsavvittring lönar det sig att anlita en jurist som är specialiserad på familjerätt för att ta hand om saken och se till att alla handlingar fyller formkraven.

  Vid avvittring delas makarnas egendom som omfattas av giftorätten i regel jämnt mellan makarna och den av makarna som har mera egendom överlåter utjämning till den som äger mindre.

  I fråga om gemensamma skulder, bland annat bostadslån, ska ni komma överens om fortsättningen med fordringsägaren, t.ex. banken. Gemensamma skulder omvandlas inte automatiskt till personliga skulder i och med en skilsmässa. Förrättande av bodelning ändrar inte heller på det. När lånen läggs om kan det innebära att återbetalningsplanen eller amorteringssättet förändras.

  Efter skilsmässan lönar det sig att se över eventuella avtal som ingåtts under äktenskapet och ta ställning till om bl.a. testamenten och intressebevakningsfullmakter behöver ändras att motsvara den nya situationen.

 • 2. Boende efter skilsmässan

  Om ni har en gemensam bostad som ni äger tillsammans kan ni komma överens om att den ena av er köper ut den andra och stannar kvar i bostaden. En förutsättning är naturligtvis att den ena parten har ekonomiska möjligheter att köpa ut den andra.

  Om ni inte kan komma överens om bostaden, kan en skiftesman som anvisats av domstol anhålla om tillstånd av tingsrätten att sälja bostaden. I en sådan situation säljs bostaden till en utomstående köpare. De lån som hänför sig till bostaden betalas då bort och de pengar som eventuellt återstår delas typiskt enligt makarnas ägarandelar. De pengar som blir kvar är den förmögenhet som delas vid avvittringen.

  Kom och diskutera bostadsköpet med oss. Du kan också ansöka om låneborgen mot avgift, och behöver då inte nödvändigtvis be om tilläggssäkerhet t.ex. av dina föräldrar.

 • 3. Bodelning när ett samboförhållande upphör

  Sambor har inte med stöd av lagen rätt till den andra partens egendom på samma sätt som gifta makar även om de varit sambor i flera år. Det är emellertid också i ett samboförhållande möjligt att på förhand bereda sig på en eventuell separation med avtal.

  Den viktigaste frågan är oftast hur den gemensamma bostaden ska delas. I praktiken finns det två alternativ – den ena parten köper ut den andra eller bostaden säljs på samma sätt som vid en skilsmässa.

  Också efter att ett samboförhållande har upphört lönar det sig att se över eventuella avtal som ingåtts under förhållandet och ta ställning till om bl.a. testamenten och intressebevakningsfullmakter behöver ändras att motsvara den nya situationen.

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading