Arbetslöshet

De flesta av oss står åtminstone en gång under sitt arbetsliv inför att söka nytt jobb, antingen ofrivilligt eller av egen vilja. Det lönar sig att redan på förhand förbereda sig ekonomiskt för jobbsökartiden eller omskolning genom att spara till en buffert, så att du vid behov kan förverkliga lockande möjligheter som öppnas för dig.

 • 1. Kontakta banken

  Om du blivit av med jobbet, kontakta oss. Du kan ansöka om amorteringsfrihet på bostadslånet eller dina övriga lån. Du får då tillgång till de pengar som frigörs från amorteringarna och betalar endast räntan på lånet och t.ex. bostadens vederlag.

  Även om du har besparingar, rekommenderar vi att du utnyttjar lånets amorteringsfrihet innan du börjar använda av den buffert som du sparat ihop till genom hårt arbete. Besparingarna kan ännu växa genom den avkastning som de ger, varför det lönar sig att hålla dem orörda så länge som möjligt.

  Dessutom kan du ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning, som tillsammans med amorteringsfriheten möjliggör en skälig inkomstnivå. Om arbetslösheten drar ut på tiden och den inkomstrelaterade dagpenningen upphör, kan du i denna situation utnyttja dina besparingar för att upprätthålla inkomstnivån.

 • 2. Dra nytta av stöden

  Anmäl dig redan din första dag som arbetslös till Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassan eller fackförbundet för att säkerställa att du får inkomstrelaterad dagpenning genast när det är möjligt.

  Anmälan till Folkpensionsanstalten: fpa.fi

 • 3. Beräkna din nya skatteprocent

  När dina inkomster sjunker, sjunker också din skatteprocent. Justera skatteprocenten enligt dina nya inkomster och meddela den nya, lägre skatteprocenten eller lämna in ett nytt skattekort till Folkpensionsanstalten så fort som möjligt.

  Beräkna din nya skatteprocent: www.skatt.fi

 • 4. Ekonomin i balans

  Ekonomin har alltid två sidor, det betyder att du förutom inkomsterna också måste ha koll på dina utgifter. Var därför noggrann när du anpassar ditt liv efter de nya inkomsterna. Som arbetslös eller studerande kan du få rabatt på olika tjänster och avgifter, kom ihåg att utnyttja dem enligt din egen livssituation.

  Du har tillgång till många nyttiga verktyg för att planera och följa upp din privatekonomi, t.ex. vår budgeträknare och översikten inkomster–utgifter, som alltid finns till hands i mobilbanken. Beställ besked till din mobiltelefon när kontosaldot understiger ett avtalat belopp och välj att få räkningarna direkt som e-faktura. Tajma viktiga utgifter så att de dras av från ditt konto önskad dag. Om du har problem med dina räkningar, kontakta oss, vi hjälper dig gärna. Tillsammans kan vi komma fram till en fungerande lösning.

 • 5. Förbered och planera på förhand

  Under en lång yrkeskarriär är det allt viktigare att ta hand om det intellektuella kapitalet, så att du hela tiden är till nytta för arbetsmarknaden. Det lönar sig att på förhand förbereda sig på karriärbyten och utveckla yrkeskompetensen genom att spara och utbilda sig. Även om samhället stöder dig vid dessa förändringar, ger egna besparingar dig större frihet också i överraskande situationer.

  Vi rekommenderar att du lägger undan 10 % av dina inkomster genast från början av din yrkesbana. Då sparar du till en grundplåt, som du vid behov kan använda vid förändringar i arbetslivet och bereder dig samtidigt på pensioneringen. Tiden är på din sida när du sparar och väljer en sådan placering där dina besparingar har möjlighet att växa.

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading