Från en generation till en annan 

Hur utöka, skydda och överföra förmögenhet klokt till nästa generation och samtidigt beakta alla viktiga juridiska aspekter? Vi har här samlat några frågor som kan vara bra att tänka på när du planerar för framtiden.

Det lönar sig alltid att låta en jurist som är specialiserad på familje- och arvsrätt upprätta eventuella testamenten och andra juridiska handlingar. Du kan boka tid till bankens jurist genom att ringa kundtjänsten på numret 0200 2570 mån–fre 9–16 (lna/msa).

 • 1. Vad värdesätter du?

  Innan du börjar planera hur du ska dela upp och överföra din egendom till barnen, är det bra att först tänka på vad som är viktigt för dig.

  Hur och var skulle du vilja bo resten av ditt liv? Om du bor i ett egnahemshus, kan det löna sig att fundera på hur de egna krafterna och resurserna räcker till för att ta hand om huset, tillsammans eller ensam.

  Med åldern ökar i allmänhet också kostnaderna för hälso- och sjukvård och det är klokt att beakta dem när du planerar din ekonomi. Vårdkostnadernas storlek under de sista levnadsåren kan för många komma som en överraskning.

  Först när planerat hur du vill ha ditt liv kan du börja fundera på till vem du vill föra över förmögenhet medan du lever och om du vill efterlämna förmögenhet till kommande generationer eller kanske till ett objekt som är viktigt för dig.

 • 2. Diskutera arvsplaneringen tillsammans

  Vi finländare är överlag inte vana att tala om pengar och arvsplanering är ett känsligt kapitel i många familjer. En del vill använda sin egendom under sin livstid medan andra vill skänka den till de anhöriga. I vilket fall som helst är det förnuftigt att ta upp saken med de närmaste medan du ännu är vid god hälsa.

  Lika viktigt som att du uttrycker dina avsikter är det också att ta reda på vilka tankar barnen har beträffande den förmögenhet som de kanske kommer att ärva. Framför allt i fråga om fast egendom lönar det sig att beakta att såväl egnahemshus som sommarstugor kräver kontinuerligt underhåll för att behålla sitt värde.

 • 3. Att dela förmögenheten

  Finländarnas livslängd har på 50 år ökat med 20 år*). Ett långt liv innebär att fyra generationer väl kan leva samtidigt. Ju fler samtida generationer, desto fler möjligheter finns det för dig att planera hur du vill göra med din förmögenhet.

  En del av egendomen kan överföras till de anhöriga medan du lever och för det finns det flera alternativ. Detta beslut får stöd av ändringen av arvs- och gåvobeskattningen i början av 2017, varvid beskattningen lindrades på alla nivåer i skatteskalorna.

  Om du vill donera egendom, är det bra att anteckna allting till pappers. Det är också viktigt att säkerställa att övriga juridiska handlingar, t.ex. intressebevakningsfullmakter, äktenskapsförord och testamenten är i ordning och framför allt ajour.

  Läs mer om arvs- och gåvobeskattningen: skatt.fi

  * http://www.stat.fi/org/tilastokeskus/elinajanodote_sv.html

 • 4. Olika sätt att överlåta förmögenhet

  Vid donation av vinstbringande värdepapper är det möjligt att uppnå en skattebesparing jämfört med skatten på överlåtelsevinst, eftersom den gåvoskatt som påförs gåvomottagaren kan vara mindre än den kapitalinkomstskatt som gåvogivaren måste betala på överlåtelsevinsten, om han eller hon säljer värdepapperen.

  Vid ett köp till underpris kan du sälja egendom, t.ex. en bostad, till underpris utan gåvoskattepåföljder, om köpeskillingen är över 75 % (3/4) av bostadens gängse värde. 

  Eksempelvis:
  Om bostaden är värd 100 000 euro och försäljningspriset fastställs till 75 000 euro, betalar köparen gåvoskatt på 25 000 euro. Om försäljningspriset är 75 001 euro, påförs ingen gåvoskatt.

  Gåvogivaren kan vart tredje år donera 4 999 euro utan gåvoskattepåföljder. Om värdet på en enskild gåva, eller det sammanlagda värdet av gåvor som erhållits från samma gåvogivare under tre års tid, är 5 000 euro eller mer, ska gåvoskatt betalas på hela gåvobeloppet.

  Du kan ge dina arvingar förskott på arv. Med förskott på arv avses en gåva, som beaktas efter arvslåtarens död vid delningen av arvet efter honom eller henne.

  Läs mer om överlåtelse av förmögenhet: skatt.fi

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.