Den studerandes ekonomi

För den studerande baserar sig ekonomin ofta på flera inkomstkällor. Genom grundlig planering får du dina pengar att räcka till, studierna avklarade och kan också förverkliga andra drömmar.

 • 1. Daglig ekonomi

  Registrera dig som student i eBanking så får du Silver-servicepaketet till en students pris på 1,80 euro/månad. Silverservicepaketet innehåller kort, ett brukskonto, bankkoder och andra tjänster och applikationer från Danske Bank som gör det enklare att hantera dina dagliga finanser. Fördelarna med Danske Study är för elever i åldern 18–32 år.

  MobilePay: Betala snabbare – ta i bruk MobilePay!
  Mobilbanken: Sköt dina bankärenden enkelt via smarttelefonen. Ta i bruk mobilbanken!

 • 2. Studiestöd

  Som heltidsstuderande har du i allmänhet rätt till studiepenning och bostadstillägg samt statsgaranterat studielån. Dra nytta av stödet!

  Ansök om studiestöd i god tid när du säkerställt din studieplats. Många nya studerande gör ansökan samtidigt och det kan då uppstå rusning i handläggningen av ansökningarna.

  Din hemkommun eller riksomfattande stiftelser och organisationer kan också stödja dina studier ekonomiskt med olika stipendier. Det lönar sig därför att ta reda på vad som finns att få.

  Fpa.fi: Läs mer om studiestödet och hur du ansöker om studiestöd

 • 3. Studielån

  Studielånet ger dig ekonomiskt spelrum så att du i stället för att arbeta kan koncentrera dig på studierna, finansiera nödvändiga anskaffningar eller rentav lägga undan pengar för kommande behov.

  Studielånet är ett statsgaranterat lån med låg ränta som är förmånligare än andra lån. Du behöver heller inga separata säkerheter för lånet. Återbetalningen av lånets räntor och amorteringar börjar först senare, efter att du blivit klar med dina studier. Om du slutför studierna inom utsatt tid kan FPA rentav betala en del av ditt studielån.

  Börja med att först ansöka om studiepenning, bostadstillägg och statsgaranti för studielån från FPA. När du fått beslutet från FPA, kan du ansöka om studielån via webbanken.

  Studielån: Läs hur du ansöker om studielån

 • 4. Arbete vid sidan av studierna

  Många vill arbeta redan under studietiden på grund av lönen och den arbetserfarenhet som det ger. Notera att dina arbetsinkomster kan inverka på de stöd som du får. Kom också ihåg att räkna ut din nya skatteprocent, så att du inte senare blir tvungen att betala eventuell kvarskatt.

  Skatt.fi: Räkna ut din skatteprocent
  Fpa.fi: Kontrollera inkomstgränserna för studiestöd

 • 5. Ekonomin i balans

  Ekonomin har alltid två sidor, vilket innebär att du utöver inkomsterna också måste komma ihåg att ha utgifterna under kontroll. Det finns många förmånliga tjänster och förmåner för studerande – också när det gäller bank- och försäkringstjänster!

  Du har tillgång till flera nyttiga hjälpmedel för planering och uppföljning av din ekonomi, t.ex. en budgeträknare samt inkomster och utgifter-vyn, som alltid finns till hands i mobilbanken. Du kan beställa besked till telefonen när kontosaldot understiger ett avtalat belopp, få dina räkningar som e-faktura och anpassa viktiga utgifter som dras av från ditt konto till önskad dag. Om du har problem med dina räkningar, kontakta oss helst genast så att vi kan reda ut saken.

  Danske Förmånsprogram: Läs mer om förmånerna för studerande
  Budgetverktyg: Planera din budget med vår behändiga tabell (xls, på finska)

 • 6. Lägg undan en del av pengarna

  Om din ekonomi bara tillåter det, lönar det sig att lägga undan och spara en del av inkomsterna med tanke på överraskande utgifter. Det ger dig också möjlighet att ta tillfället i akt och förverkliga trevliga överraskningar. De viktigaste med sparandet är att du börjar och fortsätter att spara regelbundet – också en liten summa växer med tiden till en stor pott. Om du drömmer om att skaffa egen bostad är ett BSP-konto ett bra alternativ när du börjar samla till en grundplåt.

  Testa med sparräknaren hur du kan uppnå ditt mål.

  BSP-konto: Läs mer om ASB-kontot och börja spara

 • 7. Trygghet med försäkringar

  När du börjar studera lönar det sig att se över behovet av försäkringar. Hemförsäkringen ersätter ditt hemlösöre i händelse av t.ex. eldsvåda, rörläckage eller stöld. Du har nytta av hemförsäkringen också om din telefon går sönder eller om cykeln blir stulen. Reseförsäkringen ger i sin tur skydd när du reser.

  Dra nytta av Fennias förmåner för Danske Banks kunder.

  Försäkringar: Läs mer om försäkringar (www.fennia.fi)

Studielån och återbetalning av lånet

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.