Den studerandes ekonomi

För den studerande baserar sig ekonomin ofta på flera inkomstkällor. Genom grundlig planering får du dina pengar att räcka till, studierna avklarade och kan också förverkliga andra drömmar.

 • 1. Daglig ekonomi

  Beställ Franks studiekort med Mastercard Debit-betalfunktion som erbjuds av Danske Bank. Kortet är gratis för alla högskolestuderande. Du drar nytta av dina studieförmåner och betalar dina inköp med ett och samma kort. Samtidigt blir du kund hos Danske Bank och får tillgång till Silver-servicepaketet utan månadsavgift och oberoende av ålder, så länge som du har Mastercard Debit-studiekortet som beviljats av Frank. Efter att du avlagt dina studier gäller förmånen upp till 28 års ålder. I Silver-servicepaketet ingår utöver kortet också brukskonto, bankkoder och Danske Banks övriga tjänster och appar som underlättar skötseln av den dagliga ekonomin.

  MasterCard Debit-studiekort: Beställ Franks Mastercard Debit-studiekort
  MobilePay: Betala snabbare – ta i bruk MobilePay!
  Mobilbanken: Sköt dina bankärenden enkelt via smarttelefonen. Ta i bruk mobilbanken!

 • 2. Studiestöd

  Som heltidsstuderande har du i allmänhet rätt till studiepenning och bostadstillägg samt statsgaranterat studielån. Dra nytta av stödet!

  Ansök om studiestöd i god tid när du säkerställt din studieplats. Många nya studerande gör ansökan samtidigt och det kan då uppstå rusning i handläggningen av ansökningarna.

  Din hemkommun eller riksomfattande stiftelser och organisationer kan också stödja dina studier ekonomiskt med olika stipendier. Det lönar sig därför att ta reda på vad som finns att få.

  Fpa.fi: Läs mer om studiestödet och hur du ansöker om studiestöd

 • 3. Studielån

  Studielånet ger dig ekonomiskt spelrum så att du i stället för att arbeta kan koncentrera dig på studierna, finansiera nödvändiga anskaffningar eller rentav lägga undan pengar för kommande behov.

  Studielånet är ett statsgaranterat lån med låg ränta som är förmånligare än andra lån. Du behöver heller inga separata säkerheter för lånet. Återbetalningen av lånets räntor och amorteringar börjar först senare, efter att du blivit klar med dina studier. Om du slutför studierna inom utsatt tid kan FPA rentav betala en del av ditt studielån.

  Börja med att först ansöka om studiepenning, bostadstillägg och statsgaranti för studielån från FPA. När du fått beslutet från FPA, kan du ansöka om studielån via webbanken.

  Studielån: Läs hur du ansöker om studielån

 • 4. Arbete vid sidan av studierna

  Många vill arbeta redan under studietiden på grund av lönen och den arbetserfarenhet som det ger. Notera att dina arbetsinkomster kan inverka på de stöd som du får. Kom också ihåg att räkna ut din nya skatteprocent, så att du inte senare blir tvungen att betala eventuell kvarskatt.

  Skatt.fi: Räkna ut din skatteprocent
  Fpa.fi: Kontrollera inkomstgränserna för studiestöd

 • 5. Ekonomin i balans

  Ekonomin har alltid två sidor, vilket innebär att du utöver inkomsterna också måste komma ihåg att ha utgifterna under kontroll. Det finns många förmånliga tjänster och förmåner för studerande – också när det gäller bank- och försäkringstjänster!

  Du har tillgång till flera nyttiga hjälpmedel för planering och uppföljning av din ekonomi, t.ex. en budgeträknare samt inkomster och utgifter-vyn, som alltid finns till hands i mobilbanken. Du kan beställa besked till telefonen när kontosaldot understiger ett avtalat belopp, få dina räkningar som e-faktura och anpassa viktiga utgifter som dras av från ditt konto till önskad dag. Om du har problem med dina räkningar, kontakta oss helst genast så att vi kan reda ut saken.

  Danske Förmånsprogram: Läs mer om förmånerna för studerande
  Budgetverktyg: Planera din budget med vår behändiga tabell (xls, på finska)

 • 6. Lägg undan en del av pengarna

  Om din ekonomi bara tillåter det, lönar det sig att lägga undan och spara en del av inkomsterna med tanke på överraskande utgifter. Det ger dig också möjlighet att ta tillfället i akt och förverkliga trevliga överraskningar. De viktigaste med sparandet är att du börjar och fortsätter att spara regelbundet – också en liten summa växer med tiden till en stor pott. Om du drömmer om att skaffa egen bostad är ett BSP-konto ett bra alternativ när du börjar samla till en grundplåt.

  Testa med sparräknaren hur du kan uppnå ditt mål.

  BSP-konto: Läs mer om ASB-kontot och börja spara

 • 7. Trygghet med försäkringar

  När du börjar studera lönar det sig att se över behovet av försäkringar. Hemförsäkringen ersätter ditt hemlösöre i händelse av t.ex. eldsvåda, rörläckage eller stöld. Du har nytta av hemförsäkringen också om din telefon går sönder eller om cykeln blir stulen. Reseförsäkringen ger i sin tur skydd när du reser.

  Dra nytta av Fennias förmåner för Danske Banks kunder.

  Försäkringar: Läs mer om försäkringar (www.fennia.fi)

Studielån och återbetalning av lånet