Den studerandes ekonomi

För den studerande baserar sig ekonomin ofta på flera inkomstkällor. Genom grundlig planering får du dina pengar att räcka till, studierna avklarade och kan också förverkliga andra drömmar.

 • 1. Daglig ekonomi

  1. Daglig ekonomi

  Beställ Franks studiekort med Mastercard Debit-betalfunktion som erbjuds av Danske Bank. Kortet är gratis för alla högskolestuderande. Du drar nytta av dina studieförmåner och betalar dina inköp med ett och samma kort. Samtidigt blir du kund hos Danske Bank och får tillgång till Silver-servicepaketet utan månadsavgift och oberoende av ålder, så länge som du har Mastercard Debit-studiekortet som beviljats av Frank. Efter att du avlagt dina studier gäller förmånen upp till 28 års ålder. I Silver-servicepaketet ingår utöver kortet också brukskonto, bankkoder och Danske Banks övriga tjänster och appar som underlättar skötseln av den dagliga ekonomin.

  MasterCard Debit-studiekort: Beställ Franks Mastercard Debit-studiekort
  MobilePay: Betala snabbare – ta i bruk MobilePay!
  Mobilbanken: Sköt dina bankärenden enkelt via smarttelefonen. Ta i bruk mobilbanken!

 • 2. Studiestöd

  2. Studiestöd

  Som heltidsstuderande har du i allmänhet rätt till studiepenning och bostadstillägg samt statsgaranterat studielån. Dra nytta av stödet!

  Ansök om studiestöd i god tid när du säkerställt din studieplats. Många nya studerande gör ansökan samtidigt och det kan då uppstå rusning i handläggningen av ansökningarna.

  Din hemkommun eller riksomfattande stiftelser och organisationer kan också stödja dina studier ekonomiskt med olika stipendier. Det lönar sig därför att ta reda på vad som finns att få.

  Fpa.fi: Läs mer om studiestödet och hur du ansöker om studiestöd

 • 3. Studielån

  3. Studielån

  Studielånet ger dig ekonomiskt spelrum så att du i stället för att arbeta kan koncentrera dig på studierna, finansiera nödvändiga anskaffningar eller rentav lägga undan pengar för kommande behov.

  Studielånet är ett statsgaranterat lån med låg ränta som är förmånligare än andra lån. Du behöver heller inga separata säkerheter för lånet. Återbetalningen av lånets räntor och amorteringar börjar först senare, efter att du blivit klar med dina studier. Om du slutför studierna inom utsatt tid kan FPA rentav betala en del av ditt studielån.

  Börja med att först ansöka om studiepenning, bostadstillägg och statsgaranti för studielån från FPA. När du fått beslutet från FPA, kan du ansöka om studielån via webbanken.

  Studielån: Läs hur du ansöker om studielån

 • 4. Arbete vid sidan av studierna

  4. Arbete vid sidan av studierna

  Många vill arbeta redan under studietiden på grund av lönen och den arbetserfarenhet som det ger. Notera att dina arbetsinkomster kan inverka på de stöd som du får. Kom också ihåg att räkna ut din nya skatteprocent, så att du inte senare blir tvungen att betala eventuell kvarskatt.

  Skatt.fi: Räkna ut din skatteprocent
  Fpa.fi: Kontrollera inkomstgränserna för studiestöd

 • 5. Ekonomin i balans

  5. Ekonomin i balans

  Ekonomin har alltid två sidor, vilket innebär att du utöver inkomsterna också måste komma ihåg att ha utgifterna under kontroll. Det finns många förmånliga tjänster och förmåner för studerande – också när det gäller bank- och försäkringstjänster!

  Du har tillgång till flera nyttiga hjälpmedel för planering och uppföljning av din ekonomi, t.ex. en budgeträknare samt inkomster och utgifter-vyn, som alltid finns till hands i mobilbanken. Du kan beställa besked till telefonen när kontosaldot understiger ett avtalat belopp, få dina räkningar som e-faktura och anpassa viktiga utgifter som dras av från ditt konto till önskad dag. Om du har problem med dina räkningar, kontakta oss helst genast så att vi kan reda ut saken.

  Danske Förmånsprogram: Läs mer om förmånerna för studerande
  Budgetverktyg: Planera din budget med vår behändiga tabell (xls, på finska)

 • 6. Lägg undan en del av pengarna

  6. Lägg undan en del av pengarna

  Om din ekonomi bara tillåter det, lönar det sig att lägga undan och spara en del av inkomsterna med tanke på överraskande utgifter. Det ger dig också möjlighet att ta tillfället i akt och förverkliga trevliga överraskningar. De viktigaste med sparandet är att du börjar och fortsätter att spara regelbundet – också en liten summa växer med tiden till en stor pott. Om du drömmer om att skaffa egen bostad är ett BSP-konto ett bra alternativ när du börjar samla till en grundplåt.

  Testa med sparräknaren hur du kan uppnå ditt mål.

  BSP-konto: Läs mer om ASB-kontot och börja spara

 • 7. Trygghet med försäkringar

  7. Trygghet med försäkringar

  När du börjar studera lönar det sig att se över behovet av försäkringar. Hemförsäkringen ersätter ditt hemlösöre i händelse av t.ex. eldsvåda, rörläckage eller stöld. Du har nytta av hemförsäkringen också om din telefon går sönder eller om cykeln blir stulen. Reseförsäkringen ger i sin tur skydd när du reser.

  Dra nytta av Fennias förmåner för Danske Banks kunder.

  Försäkringar: Läs mer om försäkringar (www.fennia.fi)

Studielån och återbetalning av lånet

 • 1. Ansökan om studielån

  När du fått meddelandet om en studieplats, börja med att först ansöka om studiepenning, bostadstillägg och statsgaranti för studielån från FPA. När du fått beslutet från FPA, kan du ansöka om studielån via webbanken.

  Du ansöker om lånegaranti från FPA för varje läsår separat. Det lån som beviljats för ett läsår ska tas ut under läsåret. Om du ansöker om studielån för första gången, gör låneansökan via webbanken. När du ansöker om lån för de följande åren, gör ansökan om utökning av lånet också via webbanken.

  Efter att du lämnat in ansökan får du lånebeslutet till din webbank. Kom ihåg att föra över det lån som du beviljats till ditt eget konto, även om du inte genast behöver pengarna.

  Under studietiden betalar du ingen ränta på lånet, utan den läggs till lånekapitalet, dvs. kapitaliseras. Återbetalningen av lånets räntor och amorteringar börjar alltså först efter att du slutfört dina studier.

 • 2. Hur bestäms återbetalningen av studielånet?

  Återbetalningen av studielånet avtalas med banken. På återbetalningsplanen inverkar antalet gånger som studielånets räntor har kapitaliserats. Den månatliga betalningsposten är mindre ju fler gånger räntorna har kapitaliserats. På den kommande betalningsplanen inverkar också beloppet av lånekapitalet.

 • 3. När börjar återbetalningen av studielånet?

  Före amorteringen av studielånet börjar kapitaliseras räntorna ännu en gång efter att studiestödet upphört, i juni eller december beroende på din sista studiestödsmånad. Under det år som följer efter den sista kapitaliseringen betalar du ränta en gång i halvåret. Räntan faktureras alltid 15.6 och 15.12.

  Återbetalningen av studielånet börjar ett halvt år efter dessa två räntefakturor. För detta redogörs också i det förhandsmeddelande som du fått. Vi skickar till dig ett meddelande i god tid före återbetalningen början.

  När den egentliga låneamorteringen börjar, får du en faktura en gång i månaden. Automatisk kontodebitering är det förmånligaste alternativet för återbetalningen av studielånet. Debiteringen kan inte göras som e-faktura eller från ett konto i en annan bank. Du kan enkelt byta faktureringssätt genom att kontakta vår kundtjänst antingen med ett meddelande via webbanken eller genom att ringa oss och identifiera dig med dina bankkoder.

 • 4. Vid innebär att räntan kapitaliseras?

  Under studietiden behöver du inte betala ränta på studielånet, utan räntan läggs varje halvår automatiskt till lånekapitalet (i juni och december). Om du vill betala ränteandelen, kan du överföra räntebeloppet som en girering direkt på lånets nummer. Inget meddelande eller referensnummer behövs. Du ser räntebeloppet på den faktura som du fått eller i webbanken under lånets transaktioner.

 • 5. Har jag nytta av kapitaliseringen?

  Ja. Som studerande behöver du under studietiden inte betala räntor och faktureringsarvoden, när du ha rätt till studiestöd.

 • 6. Kan kapitaliseringen ha negativa följder för mig?

  I och med kapitaliseringen av räntorna ökar skulden med den ränta som kapitaliserats. I praktiken har kapitaliseringen inga nackdelar, betalningen bara flyttas fram tills den egentliga återbetalningen av studielånet börjar. Du betalar emellertid alltid ränta i enlighet med lånets kapital.

 • 7. Kan jag ansöka om ändring av mitt studielån?

  Du kan ansöka om olika ändringar av lånet, såsom amorteringsfrihet eller en ändring av betalningsplanen behändigt i din webbank. Ändringarna handläggs alltid på basis av ansökan och för dem debiteras en serviceavgift enligt vid var tid gällande servicetaxa.

 • 8. Kan jag betala tillbaka studielånet snabbare?

  Om du vill kan du amortera studielånet i förtid genom att föra över pengar till lånet som vanlig girering. Inget meddelande eller referensnummer behövs. Notera emellertid möjligheten till studielånskompensation och studielånsavdrag, om du avlägger din examen inom målsatt tid. Gör då inga extra amorteringar på lånet, utan läs anvisningarna på FPA:s webbplats eller hör dig för hos FPA. 

  Fpa.fi: Läs mer om studielånskompensationen
  Fpa.fi: Läs mer om studielånsavdraget

 • 9. Du kan få kompensation på studielånet

  Om du avlägger dina högskolestudier inom utsatt tid och du inlett studierna efter 1.8.2014, har du möjlighet att få studielånskompensation. Det innebär att FPA betalar en del av ditt studielån.

  Om du inlett studierna före 1.8.2014 och du avlägger dina högskolestudier inom utsatt tid, har du möjlighet att få studielånsavdrag. Det innebär att du betalar lika mycket mindre i skatt som studielånsavdraget utgör.

  Fpa.fi: Läs mer om studielånskompensationen
  Fpa.fi: Läs mer om studielånsavdraget

 • 10. Om jag glömmer att betala?

  För obetald ränta eller amortering skickar banken automatiskt en betalningspåminnelse till kunden. När banken skickar en betalningspåminnelse informeras också FPA, som gått i borgen för studielånet. FPA skickar också en anmärkning till kunden efter att ha fått meddelandet om försenad betalning från banken.

 • 11. Jag fick en nollfaktura på posten

  Vi skickar dig information om räntan per brev, eftersom vi är skyldiga att informera kunden om räntebeloppet. Med detta brev meddelar vi endast räntan och det kräver inga åtgärder från din sida.