Kuolinpesän pankkiasiat

 • 1. Tilaa palveluyhteenveto

  1. Tilaa palveluyhteenveto

  • Pyydä pankista palveluyhteenveto vainajan asiakkuudesta. Palveluyhteenvedolla tarkoitamme todistusta, jossa kerrotaan vainajan pankkiasiakkuus. Perimme palveluyhteenvedosta palveluhinnaston mukaisen veloituksen 15 euroa.
  • Mikäli vainaja oli naimisissa, on perukirjassa oltava myös lesken omaisuustiedot. Lesken pankkitiedot saa vain leski itse tai hänen valtuuttamansa.

  Palveluyhteenveto tehdään kuolinpäivän tilanteen mukaan. Siinä mainitaan kaikki Danske Bank -konsernissa olevat tilit, tallelokerot, säilytystilit, rahastot, luotot ja luotoilla olevat vakuudet sekä takaukset. Tiedot Danske Bankin kautta hankituista muun yhtiön (esim. Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö) sijoitustuotteista tulee pyytää kyseisestä yhtiöstä erikseen.


  Tilaa tästä: Palveluyhteenveto
 • 2. Ohjeita kuolinpesän hoitajalle

  2. Ohjeita kuolinpesän hoitajalle

  • Kukin pesän osakas voi yksin pyytää ja saada palveluyhteenvedon vainajan asiakkuudesta.
  • Kukin pesän osakas voi yksin maksaa vainajalle tulleita sähkö-, puhelin-, yhtiövastike- tai muita vastaavia toistuvia laskuja sekä välittömästi kuolintapaukseen liittyviä laskuja, kuten sairaala-, hautaus- ja muistotilaisuuslaskuja.
  • Edellä mainitut laskut voi toimittaa maksupalvelukuoressa Danske Bankin konttoriin maksettavaksi, jos pankilla on tieto kuolintapauksesta. Maksukuoria voi tilata asiakaspalvelusta. Veloitamme laskun maksusta kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti.
  • Edellä mainitut laskut maksetaan vainajan nimissä olevalta tililtä vain sellaista laskua vastaan, josta käy ilmi ulkopuolinen laskuttaja ja laskun peruste.
  • Jos kuolinpesän osakkaalla on tallelokeron avain hallussaan, hän voi luetteloida vainajan tallelokeron sisällön perunkirjoitusta varten yhdessä pankin toimihenkilön kanssa.

  Tutustu tarkemmin oppaaseen sekä palveluhinnastoon:
  Kuolinpesäopas (pdf)
  Palveluhinnasto (pdf)
 • 3. Valtakirja kuolinpesän hoitamiseen

  3. Valtakirja kuolinpesän hoitamiseen

  Kuolinpesän pankkiasioiden hoito edellyttää yksilöityä valtakirjaa. Helpottaaksemme pankkiasioiden hoitamista olemme laatineet valtakirjapohjan kuolinpesiä varten.

  Valtakirjassa on mahdollisuus valtuuttaa yksi henkilö toimimaan kuolinpesän puolesta Danske Bankissa siinä laajuudessa, kun osakkaat haluavat. Valtakirja tulee toimittaa Danske Bankille alkuperäisenä. Valtakirjalla on mahdollista saada esimerkiksi kuolinpesän tiliin tilinkäyttöoikeus verkkopankissa tai valtuutus myydä kuolinpesän Danske Bankissa oleva sijoitusomaisuus.

  Kuolinpesän pankkiasioiden hoito Danske Bankissa: Valtakirja (pdf)

  Jos kuolinpesän osakkaat haluavat siirtää vainajan nimissä olevaa sijoitusomaisuutta itselleen tai toisilleen, on heidän tehtävä perinnönjako ja esitettävä pankille lainvoimainen perinnönjakokirja siihen liittyvine liitteineen. Tarkemmat tiedot saat kuolinpesäoppaasta.

  Tutustu tarkemmin: Kuolinpesäopas (pdf)