Läheisen kuoleman jälkeen

 
Kuolemantapaus vaatii surunkin keskellä paljon käytännön järjestelyjä.
Olemme tukenasi kuolinpesän pankkiasiointiin liittyvissä kysymyksissä.   

Voit hoitaa kuolinpesän asioita myös verkossa, kuten lopettaa tilejä ja myydä sijoituksia sekä toimittaa sähköisesti tarvittavat dokumentit. 

 

Missä vaiheessa kuolinpesän hoitoa olet?

Omaiseni on menehtynyt

Surunkin keskellä kuolipesän asioiden hoitamisen aloittaminen on tärkeää.

Lue kysymyksiä ja vastauksia

Perunkirjoitus

Perukirja laaditaan kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta.

Lue kysymyksiä ja vastauksia

Perunkirjoituksen jälkeen

Kun perukirjoitus on tehty, pankkiasioiden lopullinen hoitaminen on mahdollista.

Lue kysymyksiä ja vastauksia

Hoida kuolinpesän asioita pankkitunnuksilla ja kirjaudu palvelulomakkeelle

Huolehdithan, että ulottuvillasi ovat tarvittavat dokumentit toimeksiantoja varten.

Anna toimeksiantoja

Kysymyksiä ja vastauksia 

Omaiseni on menehtynyt

 • Miten pankki saa tiedon kuolemasta? 

  Pankki saa tiedon asiakkaan kuolemasta Digi- ja väestötietovirastolta. Tieto tulee yleensä viiveellä. Omainen voi myös halutessaan ilmoittaa omaisensa kuolemasta pankille toimittamalla vainajan kuolin- tai virkatodistuksen.

 • Mitä tapahtuu vainajan pankkipalveluille? 
  Asiakkaan kuolema ei pääsääntöisesti vaikuta hänen tekemiinsä sopimuksiin vaan ne jatkuvat ennallaan. Tällaisia sopimuksia ovat esimerkiksi tilisopimukset sekä sopimus jatkuvasta rahastosäästämisestä. Kuolintiedon saapumisella on kuitenkin vaikutus joihinkin vainajan pankkipalveluihin.

   

  Päivittäispankkipalvelut

  Saatuaan tiedon asiakkaan kuolemasta Danske Bank: 

  • Sulkee vainajan tilinkäyttövälineet, eli pankkitunnukset ja kortit
  • Poistaa vainajan tilien käyttöoikeudet. Jos käyttöoikeuden haltijalla on ollut vainajan tiliin kortti, myös se lopetetaan
  • Poistaa e-laskusopimukset. Muut vainajan maksusopimukset, eli suoramaksut ja toistuvat maksut, säilyvät ennallaan

  Mikäli vainajalla on ollut yhteistili toisen henkilön kanssa, voi toinen tilinomistaja jatkaa tilinkäyttöä. Hänen kannattaa kuitenkin harkita oman erillisen tilin käyttöä omiin pankkiasioihinsa.

   

  Lainat ja vakuudet

  Kuolema ei vaikuta vainajan velka- tai takausvastuisiin eikä hänen antamiinsa pantteihin. Jos lainan ottaja tai yksi velallisista kuolee, lainan veloitukset jatkuvat normaalisti lainanhoitotililtä.

  Menehtyneen henkilön lainalle voidaan hakea lyhyttä lyhennysvapaata kuolinpesän asioiden selvittämiseksi. Pidemmän lyhennysvapaan tekemiseksi tarvitaan kaikkien pesän osakkaiden suostumus ja tämä on mahdollista vasta perunkirjoituksen jälkeen.
  Mikäli tarvitset neuvoa kuolinpesän laina- tai vakuusasioihin tai haluat hakea lyhennysvapaata vainajan lainoihin, ota yhteyttä asiakaspalveluun 0200 2580 ma–pe 8-18 (pvm/mpm), valinta 3 (lainat), valinta 3 (muuta laina-asiaa).  Sijoitukset

  Kuolema ei vaikuta vainajan elinaikanaan sopimiin sijoituspalveluihin. Myös vainajan elinaikana sopimat jatkuvat rahastosäästösopimukset jatkuvat ennallaan.
  Osakesäästötilisopimus ja sopimus sidotusta pitkäaikaissäästämisestä (PS-sopimus) kuitenkin lakkaavat säästäjän kuollessa eikä sopimuksiin voi maksaa maksuja kuolemantapauksen jälkeen. Oikeus säästövaroihin siirtyy säästäjän kuolinpesälle. Voit lukea tarkempia tietoja kuolinpesän oppaasta: Lataa kuolinpesän opas (pdf)
 • Miten aloitan kuolinpesän selvittämisen?

  Vainajan varoista ja veloista on laadittava perukirja, johon listataan myös kuolinpesän osakkaat. Perunkirjoituksen tekemistä varten tulee hankkia asiakirjoja eri tahoilta, esimerkiksi seurakunnasta tai Digi- ja väestötietovirastosta sekä pankeista. Asiakirjojen hankkiminen ottaa aikaa, joten se kannattaa aloittaa hyvissä ajoin.  

   

  • Hanki sukuselvitys seurakunnista tai Digi- ja väestötietovirastosta

  Jotta kuolinpesän osakkaat voidaan selvittää luotettavasti, tarvitaan vainajan sukuselvitys. Sukuselvitys tehdään Digi- ja väestötietoviraston ja seurakuntien antamien virkatodistusten avulla. 


  • Pyydä todistukset vainajan pankkiasiakkuuksista 

  Pyydä kaikista vainajan käyttämistä pankeista tieto vainajan tilien, lainojen, sijoitusten ja muiden käytössä olevien palveluiden saldoista kuolinpäivältä. Jos vainaja oli naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, perukirjaa varten tarvitaan myös tiedot lesken varoista ja veloista kuolinpäivän tilanteen mukaisina. 

  Danske Bankin palveluyhteenvedossa mainitaan kaikki Danske Bank -konsernissa olevat tilit, tallelokerot, säilytystilit, rahastot, luotot ja luotoilla olevat vakuudet sekä takaukset. Tiedot Danske Bankin kautta hankituista muun yhtiön, esimerkiksi Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön sijoitustuotteista, tulee pyytää kyseisestä yhtiöstä erikseen.

  Tilaa palveluyhteenveto 

   

   

  • Selvitä vakuutuskorvaukset

  Kuolinpesälle tai edunsaajalle maksetut vakuutuskorvaukset on ilmoitettava perukirjassa. Tiedon vainajan henkilö- tai eläkevakuutuksista saa vakuutusyhtiöstä.

 • Mitä kuolinpesän pankkiasioita voi hoitaa ennen perunkirjoitusta? 


  • Maksaa vainajalle osoitettuja laskuja kuolinpesän tililtä
  • Lopettaa tarpeettomat automaattiset maksusopimukset
  • Saada tiedot vainajan tileistä ja palveluista kuoleman jälkeiseltä ajalta

   

  Pankkiasioiden hoitajan tulee osoittaa osakkuutensa kuolinpesässä virkatodistuksella. Virkatodistuksen saat tilattua seurakunnasta tai Digi- ja väestötietovirastosta. Vainajalle tai kuolinpesälle osoitettuja laskuja voi maksaa vainajan tililtä yksikin pesän osakas tai muu kuolinpesän asioita hoitava henkilö.

 • Miten maksan kuolinpesän maksuja? 

  Yksikin pesän osakas tai muu pesän asioista huolehtinut henkilö voi myös maksaa vainajalle tulleita sähkö-, puhelin-, yhtiövastike- tai muita vastaavia toistuvia laskuja sekä välittömästi kuolintapaukseen liittyviä laskuja, kuten sairaala-, hautaus- ja muistotilaisuusmaksuja. Laskut maksetaan vainajan nimissä olevalta tililtä vain sellaista laskua vastaan, josta käy selkeästi ilmi vainajaan liittyvä maksun peruste.

   

  Helposti ja edullisesti maksukuorella

  Maksukuoripalvelu on edullisin tapa maksaa kuolinpesän laskuja, kun käytössä ei ole verkkopankkia. Maksamme maksukuoressa pankkiin lähetetyn laskun ja veloitamme summan tililtä. Laskun maksusta veloitetaan hinnaston mukainen veloitus. Maksukuoret itsessään ovat maksuttomia ja me maksamme postimaksun. 

   

  Kun lähetät meille maksukuoressa laskun maksettavaksi, toimi näin:

  • Lisää laskuun kuolinpesän tilinumero ja allekirjoituksesi.
  • Voit muuttaa laskuun valmiiksi painettuja tietoja, esimerkiksi maksupäivän tai euromäärän.
  • Jos haluat laskusta maksullisen kuitin, merkitse laskuun iso K-kirjain. 
  • Lähetä maksukuori pankkiin hyvissä ajoin ennen maksupäivää, jotta maksu ehtii ajoissa käsittelyyn.

  Lähetämme osanottokirjeen mukana yhden maksukuoren. Maksukuoria voit tilata lisää asiakaspalvelustamme 0200 2580 ma–pe 8-18 (pvm/mpm) puhelimitse.

   

  Laskun lähettäminen pankkiin sähköisellä palvelulomakkeella
  Voit lähettää laskun maksettavaksi pankkiin digitaalisella palvelulomakkeella, jolle kirjaudut pankkitunnuksilla. 


  Laskun maksaminen konttorissa
  Laskut on mahdollista maksaa myös missä tahansa kassapalveluita tarjoavassa Danske Bankin konttorissa.

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Perunkirjoitus

 • Mikä on perunkirjoitus ja perukirja?

  Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Perunkirjoituksesta laaditaan perukirja, johon merkitään vainajan varat ja velat kuolinpäivänä sekä kuolinpesän osakkaat. Perukirjaan liitetään vainajan tekemä testamentti ja avioehtosopimus sekä ilmoitetaan kuolinpesälle tai edunsaajalle maksetut vakuutuskorvaukset. Myös lesken varat ja velat on ilmoitettava perukirjassa. Perukirja tulee toimittaa verottajalle kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta perintöverotuksen toimittamista varten. Lisätietoja perukirjan laatimisesta saat Verottajan sivuilta osoitteesta vero.fi.
 • Mihin perunkirjaa tarvitaan?
  • Perukirjan perusteella toimitetaan perintöverotus 

  Verottaja toimittaa perintöverotuksen pääsääntöisesti perukirjan tietojen perusteella. 

  • Perukirjaa käytetään omaisuusluettelona osituksessa ja perinnönjaossa

  Osituksessa avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan puolisoiden kesken, kun taas perinnönjaossa kuolinpesään kuuluva omaisuus jaetaan pesän osakkaiden kesken.

   

  • Perukirjaa ja sen liitteitä tarvitaan kuolinpesän pankkiasioiden hoitamiseen

  Kuolinpesän osakkaiden toteamiseksi on Danske Bankille toimitettava kopio perukirjasta sekä kopiot perukirjan liitteistä, kuten esimerkiksi testamentit ja avioehtosopimukset.

 • Ketkä ovat kuolinpesän osakkaita?

  Kuolinpesän osakkaita ovat lakimääräiset perilliset, yleistestamentinsaajat sekä avio-oikeuden nojalla puoliso osituksen toimittamiseen asti. Kuolinpesän osakkaat selvitetään vainajan sukuselvityksestä. Sukuselvitys tehdään Digi- ja väestötietoviraston ja seurakuntien vainajasta antamien virkatodistusten perusteella 15 ikävuodesta kuolinpäivään saakka. 

  Lakimääräiset perilliset

  • vainajan lapset tai heidän jälkeläisensä eli rintaperilliset
  • puoliso, jos vainajalta ei jäänyt lapsia tai heidän jälkeläisiään * 
  • vainajan vanhemmat, jos vainajalla ei ollut lapsia, heidän jälkeläisiään tai puolisoa 
  • vainajan sisarukset tai heidän jälkeläisensä, jos vainajan vanhempi on kuollut ennen vainajaa eikä vainajalta jäänyt lapsia tai heidän jälkeläisiään tai puolisoa
  • vainajan isovanhemmat tai isovanhemman kuoltua hänen lapsensa, jos vainajalta ei jäänyt lapsia, heidän jälkeläisiään, puolisoa, vanhempia tai sisaruksia

  Toissijaiset perilliset

  *Jos vainaja aikaisemmin peri lapsettomana kuolleen puolisonsa, vainajan kuolinpesän osakkaita ovat myös ensiksi kuolleen puolison toissijaiset perilliset, ellei ensiksi kuolleen puolison testamentista ilmene muuta. Toissijaisia perillisiä ovat ensiksi kuolleen puolison isä ja äiti. Aikaisemmin kuolleen isän tai äidin sijaan tulevat vainajan sisarukset tai sisarusten jälkeläiset. 


 • Kenellä on oikeus vainajan omaisuuteen ja perintöön?

  Lesken asema, kun hän ei ole lakimääräinen perillinen tai testamentinsaaja
  Leski, jolla on avio-oikeus puolison omaisuuteen, on kuolinpesän osakas osituksen toimittamiseen saakka. Kuolinpesän osakkuudesta riippumatta leski saa hallintaoikeuden kuolinpesään kuuluvaan yhteiseen kotiin ja koti-irtaimistoon. Leskellä on oikeus jäädä asumaan yhteiseen kotiin huolimatta siitä, että kodin omistusoikeus siirtyy vainajan perillisille. Kotia ei saa myydä eikä pantata ilman lesken lupaa. 


  Testamentinsaaja

  Testamentti voi olla yleis- tai erityistestamentti, joka antaa saajalleen omistus- tai hallintaoikeuden vainajan omaisuuteen. Ainoastaan yleistestamentinsaaja on kuolinpesän osakas. 

  • Yleistestamentti määrää tietylle henkilölle koko vainajan omaisuuden tai osuuden siitä
  • Erityistestamentilla saa tietyn omaisuuden tai osuuden siitä
  • Omistusoikeustestamentilla saa omistusoikeuden testamentissa mainittuun omaisuuteen

  • Hallintaoikeustestamentilla (käyttöoikeustestamentti) saa oikeuden hallita testamentissa mainittua omaisuutta eli pitää mainittu omaisuus hallussaan ja saada sen tuotto

  Omaisuuden myyntiin tai panttaukseen tarvitaan sekä hallintaoikeuden saajan että omistajan lupa.

   

  Testamentinsaajan tulee antaa vainajan testamentti tiedoksi lakimääräisille perillisille eli niille, joiden perintöoikeuteen testamentti vaikuttaa. Jos lakimääräisiä perillisiä ei ole, tulee testamentti antaa tiedoksi valtiolle, jota edustaa Valtiokonttori. Testamentin tiedoksiannosta alkaa kulua testamentin kuuden kuukauden moiteaika. Jos perillinen ei määräajassa nosta testamentin moitekannetta tai jos hän sitä ennen luopuu oikeudestaan moittia testamenttia, on testamentti hänen osaltaan lainvoimainen. Jos asiakirjoihin ei sisälly jokaisen lakimääräisen perillisen ilmoitusta siitä, että hän hyväksyy testamentin tai muuten luopuu moiteoikeudestaan, on testamenttiin haettava lainvoimaisuustodistus vainajan viimeisen kotipaikan käräjäoikeudesta. Jos rintaperillinen on luopunut lakiosastaan, siitä täytyy esittää kirjallinen lakiosasta luopumisilmoitus. Testamentista huolimatta leskellä on hallintaoikeus kuolinpesään kuuluvaan yhteiseen kotiin irtaimistoineen ja lapsilla oikeus lakiosaan, jos lakiosavaatimus on määräajassa tehty.


  Jos vainajalla ei ole perillisiä

  Perintö siirtyy valtiolle, jos vainajalla ei ole perillisiä. Valtion perintöasioita hoitaa Valtiokonttori. Lisätietoja löydät Valtiokonttorin sivuilta.

 • Kuka vastaa vainajan veloista?

  Kuolema ei poista vainajan velka- tai takausvastuuta eikä vaikuta hänen antamiinsa pantteihin. Vainajan velat on maksettava siitä omaisuudesta, mikä vainajalta jäi. Jos kuolinpesä ei pysty maksamaan vainajan velkoja, kannattaa olla yhteydessä pankkiin. 

  Kuolinpesän omaisuutta ei saa jakaa kuolinpesän osakkaille tai erityistestamentinsaajille ennen kuin vainajan ja pesän velat on maksettu. Jos kuolinpesässä on velkoja enemmän kuin varoja, kuolinpesän osakkaiden on pyrittävä tekemään vainajan velkojien kanssa sopimus velkojen maksusta. Kaikkia vainajan velkojia on kohdeltava tasapuolisesti. Kuolinpesän osakas voi tarvittaessa hakea käräjäoikeudelta pesänselvittäjän määräämistä kuolinpesään.

KYsymyksiä ja vastauksia

Perunkirjoituksen jälkeen

 • Miten hoidan kuolinpesän pankkiasioita perunkirjoituksen jälkeen?

  Perunkirjoituksen jälkeen pankkiin tulee toimittaa vainajan perukirja liitteineen, kuten testamentti ja avioehtosopimus. Pankilla on velvollisuus varmistua kuolinpesän osakkaista. 

  Kuolinpesän osakkaat päättävät yhdessä, kuinka kuolinpesän asioita hoidetaan. Valtuutuksen pankkiasiointiin tulee olla yksilöity. Jos kuolinpesän osakkaat eivät ole valtuuttaneet tiettyä henkilöä toimimaan kuolinpesän puolesta, kuolinpesän toimeksiantoihin tarvitaan kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostumus.

  Lue lisätietoa valtuutuksesta ja valtakirjasta tältä sivulta kohdasta: Perunkirjoituksen jälkeen > Mikä on kuolinpesän valtakirja?

  Jos kuolinpesä on valtuuttanut yhden henkilön toimimaan kuolinpesän puolesta, voi hän hoitaa valtaosan kuolinpesän asioista digitaalisella lomakkeella:
  Tutustu kuolinpesän palvelulomakkeeseen

   

 •  Mitä asiakirjoja minun tulee toimittaa pankkiin?

  Kuolinpesän osakkaiden toteamiseksi on Danske Bankille toimitettava kopio perukirjasta liitteineen.

   

  Yleisimmät perukirjan liitteenä pankkiin toimitettavat asiakirjat

   

  • Sukuselvitys

  Sukuselvitys tarkoittaa perunkirjoitusta varten tilattuja virkatodistuksia vainajasta 15 ikävuodesta kuolemaan saakka. Sukuselvityksestä ilmenevät vainajan perilliset, ja se on esitettävä niin laajalti, että siitä voidaan todeta vainajan lakimääräiset perilliset. Sukuselvitykseen tulee sisältyä virkatodistus tai muu elossaolotodistus kustakin kuolinpesän osakkaasta. Digi- ja väestötietovirastolta voi pyytää perukirjan osakasluettelon vahvistamista. Palvelu on maksullinen. Jos perukirjan osakasluettelo on vahvistettu Digi- ja väestötietovirastossa, pankkiin eri tarvitse toimittaa vainajan sukuselvitystä. Todistus Digi- ja väestöviraston vahvistamasta perukirjan osakasluettelosta riittää. Tietoa perukirjan osakasluettelon vahvistuspalvelusta löytyy Digi- ja väestötietoviraston sivuilta osoitteesta dvv.fi. 

  Perukirjan osakasluettelon vahvistaminen Digi- ja väestötietovirastossa nopeuttaa kuolinpesän asioiden hoitoa pankissa ja muualla, missä kuolinpesän asioita on tarpeen hoitaa.

   

  • Testamentti

  Tiedoksiantotodistukset sekä mahdolliset hyväksymis- ja lakiosasta luopumisilmoitukset

   

  • Avioehtosopimus

  Pöytäkirja tai ote rekisteröinnistä

   

  • Ilmoitus perinnöstä luopumisesta

  Lisäksi tarvitaan myös luopujan sukuselvitys 

   

  • Muut asiakirjat

  Asiakirjat, jotka ovat tarpeen osakkaiden ja kuolinpesän tilan selvittämiseksi

   


  Lisäksi toimeksiantoja varten voi olla tarpeen toimittaa:


  • Valtakirja

  Jos kuolinpesä valtuuttaa yhden henkilön hoitamaan kuolinpesän asioita. 

   

  • Ositus- ja perinnönjakosopimus

  Tämän toimittaminen voi olla tarpeen vainajan omaisuuden siirtämiseksi saajilleen. Kuolinpesän omaisuuden siirtämisen saajilleen voi aloittaa, kun ositus- ja perinnönjakokirja on lainvoimainen. 

   

  • Päätös edunvalvojasta

  Jos jollekin osakkaalle on määrätty edunvalvoja, tulee päätös edunvalvojasta toimittaa pankkiin. Jos olet epävarma mitä dokumentteja pankkiin tulee toimittaa, kannattaa dokumentteja toimittaa mahdollisimman kattavasti.

  Lue lisää tältä sivulta kohdasta: Perunkirjoituksen jälkeen > Miten voin toimittaa kuolinpesän asiakirjoja ja antaa toimeksiantoja?

   

 • Mikä on kuolinpesän valtakirja?

  Kuolinpesän osakkaat päättävät yhdessä, kuinka kuolinpesän asioita hoidetaan. Osakkailla on mahdollisuus valtuuttaa yksi henkilö toimimaan kuolinpesän puolesta Danske Bankissa siinä laajuudessa, kun osakkaat haluavat. Mikäli valtuutusta ei ole annettu kenellekkään, kuolinpesän toimeksiantoihin tarvitaan kaikkien osakkaiden suostumus.

   

  Kuolinpesän osakkaat voivat valtuuttaa tietyn henkilön esimerkiksi saamaan tietoa vainajan pankkiasioista ajalta ennen kuolemaa, saamaan käyttöoikeuden vainajan tileihin ja myymään vainajan Danske Bankissa olevan sijoitusomaisuuden. Valtuutus tulee voimaan, kun pankille on toimitettu valtuutuksen lisäksi tarvittavat asiakirjat kuolinpesän osakkaiden toteamiseksi ja pankilla on ollut riittävä aika niiden tarkistamiseen.

   

  Kuolinpesän pankkiasioiden hoito Danske Bankissa edellyttää yksilöityä valtakirjaa

  Helpottaaksemme pankkiasioiden hoitamista olemme laatineet valtakirjapohjan:

  Lataa valtakirja (pdf) 

   

  Yksilöityyn valtakirjaan tarvitaan jokaisen pesän osakkaan allekirjoitus. Jos kuolinpesä myy omaisuutta, johon muulla kuin kuolinpesän osakkaalle on hallintaoikeus, tarvitaan omaisuuden myyntiin hallintaoikeuden haltijan suostumus. Hallintaoikeuden haltija voi antaa suostumuksensa allekirjoittamalla myös valtakirjan.

  Valtakirjaa ei kuitenkaan tarvita toimiin, joita voi tehdä yksikin pesän osakas, kuten esimerkiksi vainajan tiettyjen laskujen maksuun.

 • Miten siirrän vainajan omaisuutta leskelle tai perillisille?
  Vainajan omaisuuden siirtyminen leskelle tai perilliselle edellyttää lainvoimaista ositus- ja/tai perinnönjakokirjaa. Jos joku kuolinpesän osakkaista on alaikäinen, tai osakkaalle on määrätty edunvalvoja ositusta tai perinnönjakoa varten tai hoitamaan hänen taloudellisia asioitaan, on kuolinpesään haettava pesänjakaja tai osakkaan on saatava ositukselle ja perinnönjaolle Digi- ja väestötietoviraston lupa. Jos omaisuuden siirtyminen saajalleen perustuu erityistestamenttiin, siirtyy se testamentinsaajalle, kun kuolinpesän osakkaat tai pesänselvittäjä luovuttavat omaisuuden saajalleen. Pankki ei voi luovuttaa kuolinpesän omaisuutta erityistestamentinsaajalle.
 • Miten voin toimittaa kuolinpesän asiakirjoja ja antaa toimeksiantoja?

  Voit hoitaa Danske Bankissa useimmat kuolinpesän päivittäispalveluihin ja sijoituksiin liittyvät pankkiasiat helposti digitaalisella lomakkeella. Kuolinpesän laina- ja vakuusasioissa pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme 0200 2580 ma–pe 8-18 (pvm/mpm).

  Digitaalisella lomakkeella voit

  • Lähettää kuolinpesän asiakirjat sekä valtakirjat kätevästi digitaalisessa muodossa
  • Antaa toimeksiantoja, esimerkiksi tilien lopettamiseksi tai sijoitusten myymiseksi 

  Digitaalisen lomakkeen täyttöä varten tarvitset suomalaisen pankin pankkitunnukset.
  Tarvitset myös matkapuhelinnumeron varmistusviestiä varten.
  Lähetämme sinulle vahvistusviestin, kun olemme tarkistaneet kuolinpesän asiakirjat ja toteutuneet toimeksiannon.

   


 • Olen myymässä kuolinpesän omaisuutta, joka on vakuutena. Miten toimin?

  Jos myytävä omaisuus on pantattu Danske Bankille, kannattaa kuolinpesän asioita hoitavan henkilön olla yhteydessä pankkiin hyvissä ajoin ennen omaisuuden myyntiä. Luotto, jonka vakuutena omaisuus on, tulee maksaa takaisin tai sopia korvaavasta vakuudesta pankin kanssa, jotta vakuutena oleva omaisuus voidaan luovuttaa pois pankin hallusta. Kuolinpesän luoton maksuun tarvitaan kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostumus. Pankin hallussa olevan omaisuuden luovuttaminen edellyttää kuolinpesän osakkaiden selvittämisen ja osakkaiden antaman valtuutuksen. 

  Ennen kuin myyt kuolinpesän omaisuutta, soitathan asiakaspalveluumme 0200 2580 ma–pe 8-18 (pvm/mpm) > valinta 3 (lainat) > valinta 3 (muuta laina-asiaa).

 • Haluan noutaa Danske Bankissa olevan osakekirjan tai kiinteistön panttikirjat. Miten toimin?
  Mikäli haluat noutaa Danske Bankissa säilytettävänä olevaa omaisuutta, kannattaa pankkiin olla yhteydessä hyvissä ajoin. Asiointia helpottaa mahdollisimman tarkat tiedot kohteesta ja sen omistajista. Kuolinpesäasioissa soita asiakaspalveluun 0200 2580 ma–pe 8-18 (pvm/mpm), valinta 3 (lainat), valinta 3 (muuta laina-asiaa).
Tällä sivustolla esitetyt tiedot ovat luonteeltaan yleisiä. Perunkirjoitukseen, kuolinpesään ja sen hoitoon sekä perinnönjakoon voi liittyä erityistilanteita, joita ei käsitellä tällä sivustolla. Tämän vuoksi kuolinpesän asioita ei tule hoitaa yksinomaan tällä sivustolla esitettyjen tietojen perusteella.