Jaa

Omaisen kuolema ja kuolinpesän pankkiasiat

Kuolemantapaus vaatii surunkin keskellä paljon käytännön järjestelyjä. On järjestettävä hautajaiset, hoidettava kuolinpesän laskut sekä tehtävä perunkirjoitus.
Näillä neuvoilla pääset alkuun kuolinpesän raha-asioiden hoitamisessa.

 • 1. Ilmoita omaisen kuolemasta pankeille

  1. Ilmoita omaisen kuolemasta pankeille

  Pankit saavat virallisen tiedon asiakkaansa kuolemasta Väestörekisterikeskukselta. Omaisen kuolemasta kannattaa kuitenkin ilmoittaa mahdollisimman nopeasti itse. Voit toimittaa konttoriin kuolin- tai virkatodistuksen, josta kuolintieto ja vainajan henkilöllisyys käyvät ilmi. Kopio todistuksesta riittää. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa lähiomaisista.

 • 2. Käyttöoikeudet vainajan tileihin ja kortteihin sekä maksusopimukset

  2. Käyttöoikeudet vainajan tileihin ja kortteihin sekä maksusopimukset

  Vainajan tilien ja korttien käyttöoikeudet poistetaan, kun tieto kuolemasta saadaan vahvistettua väestörekisterikeskuksesta.

  Tiliin liitetyt maksusopimukset, pois lukien e-laskut, säilyvät ennallaan. On kuitenkin hyvä tarkistaa vainajan eri maksusopimukset pankista mahdollisimman pian, ettei niiden kanssa tule ikäviä yllätyksiä.

  Kuolinpesän raha-asioiden hoitaminen ennen perunkirjoitusta

  Kuka tahansa pesän osakkaista voi maksaa vainajalle tulleita laskuja, sekä välittömästi kuolemantapaukseen liittyviä laskuja, kuten hautauskuluja ilman valtakirjaa. Kuolinpesälle tai vainajalle osoitetut painetut laskut voi toimittaa pankkiin maksettavaksi maksukuorella. Laskut on mahdollista maksaa myös missä tahansa kassapalveluita tarjoavassa Danske Bankin konttorissa.

 • 3. Aloita kuolinpesän selvitys mahdollisimman nopeasti

  3. Aloita kuolinpesän selvitys mahdollisimman nopeasti

  Perunkirjoitus eli selvitys kuolinpesän osakkaista ja vainajan varoista ja veloista on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa omaisen kuolemasta. Perukirja laaditaan perintöverotuksen toimittamista varten. Pyydä kaikista vainajan käyttämistä pankeista tieto vainajan tilien, lainojen, sijoitusten ja muiden käytössä olevien palveluiden saldoista. Tiedon saa kuolinpäivän tilanteen mukaan. Jos vainaja oli naimisissa, tarvitaan perukirjaa varten myös tiedot lesken varoista ja veloista kuolinpäivän tilanteen mukaisina.

  Lue lisää: Kuolinpesän pankkiasiat
  Tilaa tästä: Palveluyhteenveto

  Perukirja

  • Hanki virkatodistukset seurakunnista tai maistraateista
  • Tilaa palveluyhteenveto vainajan, tarvittaessa myös lesken, pankkiasiakkuudesta
  • Lesken pankkiasiakkuudesta palveluyhteenvedon voi tilata vain leski itse
  • Yksikin pesän osakas voi tilata palveluyhteenvedon
  Lisätietoja ja ohjeita perukirjan laatimisesta saat Verottajan sivuilta:
  vero.fi
 • 4. Ketkä ovat kuolinpesän osakkaita

  4. Ketkä ovat kuolinpesän osakkaita

  Kuolinpesän osakkaita ovat lakimääräiset perilliset, yleistestamentinsaajat sekä avio-oikeuden nojalla leski osituksen toimittamiseen asti. Jotta kuolinpesän osakkaat voidaan selvittää luotettavasti, tarvitaan vainajan sukuselvitys (15 ikävuodesta kuolinpäivään katkeamattomana). Sukuselvitys tehdään maistraattien ja seurakuntien antamien virkatodistusten avulla.

 • 5. Henkilövakuutukset

  5. Henkilövakuutukset

  Jos vainajalla on ollut henkilövakuutus, täytyy sen tiedot selvittää, koska perukirjan lisätietoihin merkitään vainajan kuolinhetkellä voimassa olevat henkilövakuutukset. Tiedot henki- tai eläkevakuutuksesta saa vakuutusyhtiöstä.

  Vakuutuksen edunsaajan kannattaa hakea kuolemantapauskorvausta viipymättä sen vuoksi, että korvauspäätöksessä ilmenevät kaikki ne tiedot, jotka tulee ilmoittaa perukirjan lisätiedoissa. Jos vakuutuksessa on voimassa oleva edunsaajamääräys, korvaus maksetaan suoraan edunsaajalle. Tällöin varat ovat usein nopeammin saajien käytettävissä, eikä tarvitse odottaa perunkirjoituksen valmistumista ja pesänselvitys- ja perinnönjakotoimien etenemistä.

 • 6. Perukirjan toimittaminen pankille

  6. Perukirjan toimittaminen pankille

  Toimita pankille kopio perukirjasta ja sen liitteistä. Jos perukirjaa ei ole vahvistettu, tulee pankille toimittaa perukirjan liitteiden ohessa katkeamaton sukuselvitys, jotta kuolinpesän osakkaat voidaan todeta luotettavasti. Perukirjan osakastiedot voi vahvistaa maistraatissa. Tämä helpottaa asiointia jatkossa, kun pankin ei tarvitse tutkia osakastietojen oikeellisuutta joka kerta erikseen.

  Perukirjojen tutkiminen kestää jonkin aikaa. Et siis välttämättä pääse heti hoitamaan pankkiasioita, vaikka perukirja liitteineen on pankille toimitettu.

  Kuolinpesän raha-asioiden hoitaminen perunkirjoituksen jälkeen

  Muihin vainajan pankkiasioiden hoitamiseen kuin laskujen maksamiseen edellytetään valtakirjaa. Kuolinpesän osakkaat voivat valtuuttaa yhden henkilön hoitamaan kuolinpesän asioita pankissa. Yksilöityyn valtakirjaan tarvitaan jokaisen pesän osakkaan allekirjoitus.

  Kuolinpesän pankkiasioiden hoito Danske Bankissa:
  Valtakirja (pdf)
  Power of attorney (pdf)
  Fullmakt (pdf)

Lue myös