Montana BidCo Oy:n vapaaehtoinen suositeltu julkinen ostotarjous kaikista Nordic Lights Group Oyj:n liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista

Tärkeitä päivämääriä:

  • 15.3.2023: Tarjousaika alkaa
  • 14.4.2023: Tarjousaika päättyy 
  • Arviolta 17.4.2023 (alustava): Ostotarjouksen alustavan tuloksen julkistus
  • Arviolta 19.4.2023 (alustava): Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistus
  • Arviolta 20.4.2023 (alustava): Tarjousvastikkeen maksaminen

Montana BidCo Oy (“Montana” tai “Tarjouksentekijä”), joka on välillisesti Methode Electronics, Inc.:n (“Methode”) kokonaan omistama, tekee vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen kaikista Nordic Lights Group Oyj:n (”Nordic Lights” tai ”Yhtiö”) osakkeista (”Osakkeet”), jotka eivät ole Nordic Lights Groupin tai sen tytäryhtiöiden hallussa (”Ostotarjous”).

Ostotarjouksessa Yhtiön osakkeenomistajille tarjotaan maksettavaksi 6,30 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty (”Tarjousvastike”). Tarjousvastiketta oikaistaan tiettyjen Nordic Lightsin mahdollisten yhtiötapahtumien osalta, jotka vaikuttavat osakkeen arvoon tai osakkeiden määrään, kuten osingonjako tai osakkeiden jakaminen.

Nordic Lightsin hallitus on päätösvaltaisena ja sivuvaikutteista vapaiden jäsentensä edustamana yksimielisesti sopinut suosittelevansa Nordic Lightsin osakkeenomistajille Tarjouksen hyväksymistä. 

Methode on saanut peruuttamattomat sitoumukset Tarjouksen hyväksymiseksi Nordic Lightsin osakkeenomistajilta, jotka omistavat yhteensä arviolta 56,5 prosenttia kaikista Nordic Lightsin ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Tarjousvastike

Tarjottava vastike on 6,30 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, alisteisena mahdollisille oikaisuille (”Tarjousvastike”). Osakkeen Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin: 
noin 13,4 prosenttia verrattuna 5,56 euroon, eli Nordic Lightsin osakkeen keskikurssiin Nasdaq First Northissa 27.2.2023, eli viimeisenä Tarjouksen julkistamista välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä;
noin 58,1 prosenttia verrattuna 3,99 euroon, eli Nordic Lightsin osakkeen päätöskurssiin Nasdaq First Northissa 20.12.2022, eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen kuin Methode teki ei-sitovan tarjouksen Nordic Lightsille;
noin 51,5 prosenttia verrattuna 4,16 euroon, eli Nordic Lightsin osakkeen kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin Nasdaq First Northissa välittömästi ennen Tarjouksen julkistamista; ja
noin 25,5 prosenttia verrattuna 5,02 euroon, eli Nordic Lightsin osakkeen listautumisannin merkintähintaan Nasdaq First Northiin listautumisen yhteydessä 5.7.2022.

Tarjousaika

Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 15.3.2023 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 14.4.2023 klo 16.00 (Suomen aikaa), ellei Tarjousaikaa jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Tällä hetkellä Ostotarjouksen odotetaan toteutuvan vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen aikana.

 Ostotarjouksen ehdot
Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous on ehdollinen sille, että Tarjouksentekijä saavuttaa yli 90 prosentin omistuksen Nordic Lightsin liikkeeseen laskemista osakkeista ja äänistä. Sen lisäksi Ostotarjous on ehdollinen tavanomaisten ehtojen täyttymiselle. Tarkempia tietoja ehdoista löytyy oheisesta tarjousasiakirjasta.


Hyväksymismenettely lyhyesti
Ostotarjous tulee hyväksyä oman arvo-osuustilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli sellaisia ohjeita ei ole saatu, yhteyttä voi ottaa tilin- tai varainhoitajaansa.
 
Lisätietojen osalta voi ensisijaisesti ottaa yhteyttä tilin- tai varainhoitajaansa. Toissijaisesti yhteyttä voi ottaa lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen nordiclights-offer@danskebank.com. 
Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.