Tuukka Kemppinen, Senioristrategi ja Kaisa Kivipelto, Senioristrategi, Danske Bank

Globaalit osakemarkkinat ovat tuottaneet tänä vuonna hyviä tuottoja. Koronarokotteiden käyttöönotto ja yhteiskuntien uudelleen avaaminen ovat nostaneet optimismia, talouskasvua ja yritysten tuloksia, ja globaalit osakkeet ovat nousseet tänä vuonna tähän mennessä noin 11 prosenttia (paikallisessa valuutassa mitattuna).

Joukkovelkakirjoille vuosi 2021 on sen sijaan ollut haastavampi. Kasvun ja inflaation kiihtyminen ovat nostaneet korkoja, mikä on tarkoittanut joukkovelkakirjojen hintojen laskua. Siksi monien joukkovelkakirjojen tuotto on ollut negatiivista tähän mennessä tänä vuonna.

Useimmille sijoittajille, joilla on sopiva sekoitus osakkeita ja joukkovelkakirjoja salkussa, vuosi 2021 on kuitenkin tähän mennessä ollut tuottojen kannalta hyvä.

 

Tämänhetkisiä suosituksia

Tämän vuoden nousijat voivat suoriutua jatkossakin
EUROOPPALAISTEN OSAKKEIDEN YLIPAINOTUS

Mielenkiintoisia vaihtoehtoja matalien korkojen ympäristössä
YRITYSLAINOJEN YLIPAINOTUS

Alhaiset tuotot voivat heikentyä entisestään
VALTIONLAINOJEN ALIPAINOTUS

Kasvu on ollut hidasta, ja on sitä jatkossakin
JAPANILAISTEN OSAKKEIDEN ALIPAINOTUS

Lue lisää

Osakkeissa on edelleen paras potentiaali

Osakkeet menestyvät tyypillisesti hyvin vahvan talouskasvun aikana, ja juuri tällainen ajanjakso on nyt. Yhteiskuntien asteittainen uudelleenavaaminen monissa osissa maailmaa on käynnistänyt kysyntäbuumin, jossa yksityinen kulutus on kasvanut ja yritysten investoinnit ovat lisääntyneet. Sen odotetaan myös nostavan yritysten tulosta tänä vuonna erittäin merkittävästi.

Danske Bank on jo pitkään ylipainottanut osakkeita jonkin verran eli osakkeilla on ollut hieman suurempi osuus neuvontasalkuissamme kuin mitä odotamme pitkällä aikavälillä ja olemme jatkaneet sitä. Joukkovelkakirjoja on sen sijaan alipainotettu jonkin verran.

”Tämä kuvastaa sitä, että näemme edelleen parhaan tuottopotentiaalin osakkeissa”, Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen sanoo.

Hän kuitenkin odottaa, että suurimmat kurssinousut ovat tällä kertaa takanapäin.

”Osakkeiden hintoihin on nyt hinnoiteltu paljon positiivisia tekijöitä, ja arvostus on noussut korkealle. Samalla odotamme kasvun saavuttavan huippunsa lähitulevaisuudessa. Siksi odotamme seuraavien 12 kuukauden aikana vaatimatonta tuottoa globaaleilta osakkeilta, -1…+4 prosentin tasoa, mutta näkemyksemme mukaan tämä riittää oikeuttamaan osakkeiden lievän ylipainottamisen”, strategi sanoo.

Kuvaaja: Osakkeiden tuotot koronakriisin aikana ja 5 vuoden kumulatiivinen tuotto

Liioiteltu inflaation pelko

Vaikka kasvu on todennäköisesti ohittaa huippunsa tulevina kuukausina, odotamme toisaalta edelleen vakaata talouskasvua. Odotamme myös, että suuntaus on edelleen hieman ylöspäin korkojen osalta tulevana vuonna, mikä aiheuttaa jatkuvaa painetta joukkovelkakirjoille.

”Tämä ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että sijoittajalla olisi hyvä olla salkussaan sekä osakkeita että joukkovelkakirjoja. Joukkovelkakirjat voivat muun muassa auttaa vakauttamaan tuottoja markkinamyllerrysten aikana ja osakemarkkinoiden laskukausina”, Tuukka Kemppainen sanoo.

Vuonna 2021 kasvavat inflaation ja korkotason nousun pelot ovat ajoittain käynnistäneet markkinoilla epävakautta, ja tämä saattaa hyvinkin toistua lähitulevaisuudessa. Tiettyjen raaka-aineiden ja komponenttien suuri kysyntäbuumi ja niukkuus ovat kiihdyttäneet inflaatiota merkittävästi, mikä on hermostuttanut sijoittajia muun muassa odotuksilla, että keskuspankit alkaisivat pian kiristää rahapolitiikkaansa inflaation hidastamiseksi esimerkiksi nostamalla korkoja, mikä vaimentaisi taloudellista toimeliaisuutta ja inflaatiota.

”Arvioimme kuitenkin, että inflaation kiihtyminen johtuu pitkälti tilapäisestä epätasapainosta, koska kuluttajat ovat muun muassa käyttäneet paljon rahaa materiaalisiin hyödykkeisiin, sillä koronarajoitukset ovat rajoittaneet mahdollisuuksia kuluttaa esimerkiksi matkustamiseen ja kokemuksiin. Siksi pitkään kestävä inflaatio ja korkojen suuri nousu eivät ole huolenaiheitamme”, Tuukka Kemppainen sanoo.

Olemme varovaisia optimisteja

Tämä ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että inflaation pelko voi edelleen aiheuttaa hermostuneisuutta rahoitusmarkkinoilla, ja senioristrategi uskoo myös, että talouskasvun huipun saavuttaminen saattaa aiheuttaa markkinoilla kielteisen reaktion.

Kaiken kaikkiaan hän siis neuvoo sijoittajia muistamaan maltin maailmantalouden nykyisellä uudelleenavautumisaallolla.

”Olemme varovaisia optimisteja, mutta tällä hetkellä varomme ottamasta lisäriskiä. Osakemarkkinoiden tuotto-odotusten ja riskien suhde näyttää nyt vähemmän suotuisalta kuin vuoden alussa”, Tuukka Kemppainen sanoo.

 

Muista aina sijoittajan riski
Julkaisussa käsitellään Danske Bankin odotuksia makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä. Jos kehitys poikkeaa odotuksistamme, se voi vaikuttaa mahdollisten sijoitusten tuottoon negatiivisesti ja aiheuttaa tappioita. Danske Bank on laatinut tämän julkaisun ainoastaan yleiseksi tiedoksi, eikä sitä ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi. Keskustele sijoitusneuvojasi kanssa, jos harkitset sijoituspäätöksen tekoa tämän materiaalin perusteella, ja ota selville, sopiiko sijoitus sijoittajaprofiiliisi, jossa huomioidaan muun muassa riskinottohalukkuus, sijoitusaika ja tappionkantokyky.