Tämän vuoden nousijat voivat suoriutua jatkossakin

EUROOPPALAISTEN OSAKKEIDEN YLIPAINOTUS
Eurooppalaiset osakkeet ovat olleet parhaiden joukossa tähän mennessä tänä vuonna, ja odotamme tämän jatkuvan lähiaikoina. Siihen on useita syitä. Eurooppa on hieman Yhdysvaltoja jäljessä rokotteiden käyttöönotossa ja yhteiskuntien avaamisessa uudelleen, mikä tarkoittaa, että Euroopan taloudella on edessään enemmän uudelleenavaamisesta aiheutuvaa talouskasvun voimakasta toipumista.

Lisäksi eurooppalaisten osakkeiden toimialajakauma sopii talouden noususuhdanteeseen. Euroopassa niin sanottujen syklisten osakkeiden osuus on suuri. Ne ovat yleensä kaikkein riippuvaisimpia suhdannevaihteluista ja toimivat tyypillisesti parhaiten nousukausina. Niillä tarkoitetaan perusteollisuus-, teollisuus- ja rahoitussektoreiden osakkeita, ja nämä sektorit ovat olleet korkeimpia nousijoita tähän mennessä tänä vuonna. Odotamme tämän kehityksen jatkuvan vielä jonkin aikaa. Kaiken kaikkiaan suosittelemmekin ylipainottamaan tällä hetkellä eurooppalaisten osakkeiden osuutta salkussasi.

 

Mielenkiintoisia vaihtoehtoja matalien korkojen ympäristössä

YRITYSLAINOJEN YLIPAINOTUS
Valtionlainojen korot ovat tällä hetkellä hyvin alhaiset tai negatiiviset, joten suosittelemme tällä hetkellä ylipainottamaan yrityslainoja salkun joukkovelkakirjaosiossa. Tämä koskee sekä Investment Grade -yrityslainoja että High Yield -yrityslainoja:

  • Investment Grade -yrityslainoilla tarkoitetaan yrityslainoja, joilla on korkea luottoluokitus. Korkoerot suhteessa turvallisempiin valtion joukkolainoihin ovat pienet, mutta vastineeksi sijoitusluokan joukkolainat tarjoavat parempaa turvaa kuin riskialtteimmat joukkovelkakirjat. Siksi ne ovat hyvä keskitien ratkaisu ja mielestämme tällä hetkellä houkuttelevia.
  • High Yield –yrityslainoilla tarkoitetaan yrityslainoja, joiden luottoluokitus on alhainen. Ne tarjoavat korkeamman lisäkoron suhteessa valtionlainoihin, ja niitä tukee tällä hetkellä vakaa kasvu. Koska korkojen odotetaan hieman nousevan, on myönteistä, että High Yield –yrityslainojen duraatio on matala. Tämä tarkoittaa sitä, että joukkovelkakirjojen hintaherkkyys on muita pienempi korkojen noustessa, mikä muiden olosuhteiden ollessa ennallaan johtaa joukkovelkakirjojen kurssien laskuun. Kannattaa kuitenkin muistaa, että High Yield -joukkovelkakirjojen kurssit voivat laskea merkittävästi markkinoiden myllerryksen aikana.

 

Alhaiset tuotot voivat heikentyä entisestään

VALTIONLAINOJEN ALIPAINOTUS
Matalat korot tarkoittavat valtionlainojen matalaa tuottopotentiaalia. Samaan aikaan talouden elpymisen jatkuessa odotamme korkojen nousevan hieman, mikä heikentäisi valtionlainojen tuottoja entisestään.

 

Kasvu on ollut hidasta, ja on sitä jatkossakin

JAPANILAISTEN OSAKKEIDEN ALIPAINOTUS
Japanilaisilla osakkeilla on edelleen haasteita. Niillä on ollut joitakin hyviä päiviä tänä vuonna, kun sijoittajat ovat siirtyneet kohti arvo-osakkeita, joita on Japanin osakemarkkinoilla, mutta kaiken kaikkiaan japanilaiset osakkeet ovat tänä vuonna selvästi jäljessä eurooppalaisia ja yhdysvaltalaisia osakkeita. Japanin talouskasvu on hillittyä, rokotteiden käyttöönotto on hidasta ja maata on vaivannut vielä uusi korona-aalto viime kuukausien aikana. Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, että japanilaiset osakkeet ovat suoriutuneet hieman vaisummin arvopainotteisen nousun jälkeen ja arvioimme, että nämä tekijät voivat edelleen aiheuttaa haasteita lähitulevaisuudessa.

Muista aina sijoittajan riski
Julkaisussa käsitellään Danske Bankin odotuksia makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä. Jos kehitys poikkeaa odotuksistamme, se voi vaikuttaa mahdollisten sijoitusten tuottoon negatiivisesti ja aiheuttaa tappioita. Danske Bank on laatinut tämän julkaisun ainoastaan yleiseksi tiedoksi, eikä sitä ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi. Keskustele sijoitusneuvojasi kanssa, jos harkitset sijoituspäätöksen tekoa tämän materiaalin perusteella, ja ota selville, sopiiko sijoitus sijoittajaprofiiliisi, jossa huomioidaan muun muassa riskinottohalukkuus, sijoitusaika ja tappionkantokyky.