Globaalisti osakkeet putosivat vuosi sitten yli 30 prosenttia koronavirusepidemian levitessä ympäri maailmaa. Sen jälkeen osakkeet ovat nousseet jälleen entiselle tasolleen ja sen ylikin.

Tänä talvena ympäri maailmaa toteutetuista laajoista sulkutoimista huolimatta osakekurssit ovat jatkaneet nousuaan. Sijoittajat ovat rajoitusten sijaan keskittyneet edessä oleviin parempiin aikoihin, jotka koittavat koronarokotusten edetessä kevään ja kesän aikana.

Maaliskuun 2020 pohjalukemien jälkeen tapahtuneiden suurten kurssinousujen vuoksi kuitenkin arvioimme sijoittajien jo ennakoineen suuren osan vuoden 2021 ennustetusta talouden noususuhdanteesta. Osakekursseihin on hinnoiteltu sisään paljon positiivisia odotuksia, ja suurimmat nousut ovat luultavasti jo takana päin. Mutta vähempikin voi riittää, joten odotamme osakkeiden tarjoavan maltillista tuottoa seuraavan vuoden aikana.

Tämänhetkisiä suosituksia

Edelleen vakaat tuottonäkymät
KEHITTYVÄT OSAKEMARKKINAT YLIPAINOSSA

Houkutteleva vaihtoehto joukkolainoista noususuhdanteeseen
HIGH YIELD -JOUKKOLAINAT YLIPAINOSSA

Voi hyötyä maailmantalouden noususuhdanteesta
KEHITTYVIEN MARKKINOIDEN JOUKKOLAINAT YLIPAINOSSA

Yhdistelmä epäedullisia ominaisuuksia
VALTIONLAINAT ALIPAINOSSA

Jenin heikentyminen voi nakertaa tuottoa
JAPANIN OSAKKEET ALIPAINOSSA

Lue lisää tästä

Hyvä perusta nopealle elpymiselle

Talouskasvu on keskeinen osakekurssien nousun veturi. Kasvun nopeutuessa osakkeet pärjäävät tavallisesti hyvin. Sen vuoksi osakkeiden trendi voi osoittaa yhä ylöspäin vuonna 2021.

Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö talouskasvu nopeutuisi merkittävästi yhteiskuntien avautuessa jälleen eri puolilla maailmaa, jolloin myös kulutus palautuu. Uskomme myös pitkäaikaisten rajoitusten ja sulkemisten aiheuttaneen kulutuksen siirtämistä myöhempään ajankohtaan, joten patoutunut kysyntä purkautuu jossakin vaiheessa. Myös monet yritykset ovat siirtäneet investointejaan myöhemmäksi. Nämä yhdessä matalien korkojen ja Yhdysvaltojen uusien talouden tukipakettien kanssa luovat tänä vuonna hyvän perustan maailmantalouden vahvalle elpymiselle ja yritysten tulosten merkittävälle kasvulle.

Epäilemättä edessä on myös ajoittaista epävakautta ja markkinoiden heilahteluja. Niitä voivat aiheuttaa esimerkiksi talouden noususuhdanteen tahtiin ja voimakkuuteen liittyvä epävarmuus tai pelko siitä, että korkojen nousu alkaa hidastaa talouden kehitystä. Arviomme mukaan nämä riskit eivät kuitenkaan vie pois osakkeiden potentiaalia.


Osakkeet maltillisessa ylipainossa

Juuri korkojen nousu on viime aikoina aiheuttanut hiukan epävarmuutta rahoitusmarkkinoilla, mutta lähtökohtaisesti korkotason nousut eivät ole suuri ongelma osakkeille, kunhan ne vain tapahtuvat oikeista syistä eli talouskasvunäkymien paranemisesta johtuen.

Tällä hetkellä suosittelemme yleisesti sijoittajia ylipainottamaan salkuissaan osakkeita maltillisesti eli pitämään niiden osuuden hiukan pitkän aikavälin tavoitetta suurempana. Joukkolainoja suosittelemme puolestaan alipainottamaan jonkin verran.

Talouden noususuhdanne voi nostaa inflaatiota ja pitkiä korkoja hiukan seuraavan vuoden aikana, mistä on viime aikoina jo saatu esimakua. Se tarkoittaisi joukkolainojen kurssien laskua ja supistaisi sijoittajien niistä saamaa tuottoa, joka on matalien korkojen vuoksi jo ennestään alhainen.

Joukkolainojen mahdollisuudet rajalliset

Vaikka keskuspankkien elvyttävä rahapolitiikka, johon kuuluvat sekä alhaiset korot että suuret joukkolainojen osto-ohjelmat, rajoittaa sitä, kuinka paljon korot voivat nousta lähitulevaisuudessa, on joukkolainojen tuottopotentiaali mielestämme erittäin rajallinen. Osakkeet tarjoavat mielestämme joukkolainoja parempia mahdollisuuksia, mutta siitä huolimatta joukkolainoja tulisi olla jonkin verran useimpien sijoittajien salkuissa, sillä ne auttavat hajauttamaan riskiä ja varmistamaan vakaamman tuoton pitkällä aikavälillä.

Tällä hetkellä näemme houkuttelevimmat tuottomahdollisuudet riskialttiimmissa joukkolainatyypeissä, jotka hyötyvät eniten vuoden 2021 talouden noususuhdanteesta. Sellaisia ovat etenkin kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja high yield -joukkolainat, jotka ovat matalan luottoluokituksen yrityslainoja. Tällaiset joukkolainat kärsivät kuitenkin tyypillisesti eniten epävakaina aikoina, minkä vuoksi salkussa on tärkeää pitää myös muita turvallisempia ja likvidimpejä joukkolainoja, vaikka ne tarjoaisivatkin matalampaa korkotuottoa.

Muista aina sijoittajan riski
Julkaisussa käsitellään Danske Bankin odotuksia makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä. Jos kehitys poikkeaa odotuksistamme, se voi vaikuttaa mahdollisten sijoitusten tuottoon negatiivisesti ja aiheuttaa tappioita. Danske Bank on laatinut tämän julkaisun ainoastaan yleiseksi tiedoksi, eikä sitä ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi. Keskustele sijoitusneuvojasi kanssa, jos harkitset sijoituspäätöksen tekoa tämän materiaalin perusteella, ja ota selville, sopiiko sijoitus sijoittajaprofiiliisi, jossa huomioidaan muun muassa riskinottohalukkuus, sijoitusaika ja tappionkantokyky.