Vain kolme kuukautta sitten rahoitusmarkkinoilla vallitsi täysi paniikki. Yhteiskunnat ympäri maailman sulkeutuivat koronaviruksen vuoksi, ja reilun kuukauden aikana globaalit osakkeet laskivat yli 30 prosenttia eli paljon nopeammin kuin finanssikriisin aikana. Myös joukkolainamarkkinoiden riskialttiimmat osat laskivat rajusti, mikä koski etenkin kehittyvien markkinoiden joukkolainoja sekä high yield -joukkolainoja, jotka ovat matalan luottoluokituksen yrityslainoja.

Tällä hetkellä paniikki ja pahin kriisimieliala ovat laantuneet. Yhteiskunnat ovat asteittain avautumassa, ja lisäksi hallitukset ja keskuspankit ovat viime kuukausina julkistaneet historiallisen suuria apupaketteja talouden tukemiseksi. Näiden tekijöiden ansiosta osakemarkkinat ovat elpyneet huomattavasti, ja joukkolainamarkkinatkin ovat nousseet paljon.

Sijoittajien odotukset ovat nousseet

Kehitys on toistaiseksi vahvistanut käsitystä, jota me Danske Bankissa olemme viestittäneet koko koronakriisin ajan: koronaviruksesta on vain väliaikaista haittaa maailmantaloudelle ja rahoitusmarkkinoille ja sijoittajien kannattaa pitää kiinni sijoitusstrategiastaan, vaikka aallot lyövätkin korkeina.

Se ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki olisi jälleen hyvin. Maailmantalous kärsii yhä pahasti kriisistä, ja se vaikuttaa varmasti myös yritysten tämän vuoden tuloksiin. Rahoitusmarkkinat ovat kuitenkin tavallisesti 6–9 kuukautta talouden kehitystä edellä ja siten reagoivat usein sekä myötä- että vastoinkäymisiin jo etukäteen. Tällä hetkellä sijoittajat ovat jo hinnoitelleet sekä suuret tukipaketit että yhteiskuntien ennustetun avaamisen sisään osakekursseihin.

Lisäksi Kiinan tuotantosektorin rohkaisevat luottamusindikaattorit (PMI) ovat vielä vahvistaneet sijoittajien optimismia ja uskoa siihen, että koronakriisin jälkeen on valoa näkyvissä. Kiinalaiset sulkivat ensimmäisinä yhteiskuntansa koronaviruksen vuoksi, ja he myös avasivat sen jälleen ensimmäisinä. Sen vuoksi Kiinan kehitykseen ja kokemuksiin kiinnitetään erityisen paljon huomiota. Kiinan tuotantosektorin tiedot ovat myös tärkeä mittari talouden ja kysynnän elpymiselle muualla maailmassa.

Täällä näemme tällä hetkellä kiinnostavaa tuottopotentiaalia

  • YHDYSVALTALAISOSAKKEET: Houkutteleva yhdistelmä toimialoja
  • INVESTMENT GRADE -JOUKKOLAINAT: Joukkolainamarkkinoiden kultainen keskitie
  • KEHITTYVIEN MARKKINOIDEN JOUKKOLAINAT: Korkeamman riskin suosikkijoukkolainat

Lue lisää tästä 

Takaiskut mahdollisia

Maaliskuun 23. päivän pohjakosketuksen jälkeen osakekurssit ovat nousseet huomattavasti, minkä vuoksi on tärkeää, että maailmantalous kehittyy suotuisasti lähikuukausina ja että vuoden 2020 jälkipuoliskolla olosuhteet palaavat lähes normaaleiksi. Jos talouden elpyminen on hidasta ja yritysten tulokset kärsivät odotettua enemmän ja pidempään koronakriisistä, rahoitusmarkkinoilla voidaan kokea uusia tuntuvia takaiskuja.

Tuleva tulosjulkistuskausi voi myös hyvin osoittaa, että jotkin yritykset ovat lyhyellä aikavälillä nousseet enemmän kuin niiden tulokset ja tulevaisuuden näkymät tällä hetkellä oikeuttaisivat. Se voi lähikuukausina aiheuttaa epävakautta rahoitusmarkkinoilla. Yhdysvaltojen tulosjulkistuskausi alkaa heinäkuun puolivälissä.

Odotamme kuitenkin, että talouden pyörät lähtevät vaiheittain pyörimään yhteiskuntien avautuessa jälleen eri puolilla maailmaa ja että hallitusten ja keskuspankkien kattavat tukipaketit tarjoavat erittäin hyvät lähtökohdat maailmantalouden elpymiselle. On myös tärkeää pitää mielessä, että koronakriisiä ei ole esimerkiksi finanssikriisin tavoin aiheuttanut vakava rakenteellinen murros, joka johtuisi talouden epätasapainosta ja vaatisi kivuliaita sopeuttamistoimia.

Osakkeet maltillisessa ylipainossa

Uskomme, että pitkäkestoinen talouden taantuma on vältettävissä, vaikka maailmantalous onkin kärsinyt pahasti koronakriisistä. Vaikka sijoittajat ovat jo hinnoitelleet paljon positiivista kehitystä sisään osakekursseihin, odotamme siitä huolimatta osakekurssien nousevan hiukan pidemmällä aikavälillä sitä mukaa, kun talouden vauhti jälleen vaiheittain lisääntyy. Jos koronavirusrokotteen tai tehokkaan lääkkeen kehityksessä saavutetaan merkittäviä edistysaskelia, rahoitusmarkkinat voivat saada vielä lisää tuulta purjeisiinsa.

Arviomme mukaan osakkeiden hiukan pidemmän aikavälin mahdollisuudet vähintäänkin tasapainottavat lyhyen aikavälin riskit, minkä vuoksi me Danske Bankissa pidämme osakkeet jatkossakin maltillisessa ylipainossa, eli niiden osuus salkuissamme on hiukan pitkän aikavälin tavoitetta suurempi. Joukkolainat pidämme vastaavasti maltillisessa alipainossa.

3 merkittävää riskiä juuri nyt

  • KORONAVIRUS: On vielä hyvin epävarmaa, kuinka nopeasti ja voimakkaasti talous nousee koronakriisin jälkeen, ja jos koronaviruksen toinen aalto tulee, maailmantalous voi taantua jälleen merkittävästi.
  • KAUPPASOTA: Yhdysvaltojen ja Kiinan äänenpainot ovat koventuneet viime aikoina. Se johtuu muun muassa siitä, että Donald Trump syyttää Kiinaa koronaviruksesta ja on vihjannut mahdollisista uusista kaupparajoituksista rangaistakseen kiinalaisia pandemiasta.
  • BREXIT: Britit lähtevät EU:sta lopullisesti ylimenokauden päättyessä tämän vuoden lopussa. EU ja britit eivät ole kuitenkaan vieläkään pystyneet sopimaan tulevan yhteistyön ehdoista, joten brittien on ehkä pyydettävä jatkoa ylimenokaudelle ennen kesäkuun loppua. Se lisää pelkoa sopimuksettoman brexitin toteutumisesta.

Joukkolainojen tuotto-odotukset matalat

Tällä hetkellä etenkin valtionlainojen tuottonäkymät ovat hyvin heikot. Korot ovat lähellä historiallisia pohjalukemia, ja odotamme talouden ja sijoittajien riskinottohalukkuuden asteittaisen elpymisen nostavan ajan myötä korkoja hiukan ja laskevan siten joukkolainojen kursseja.

Lyhyellä aikavälillä keskuspankkien suuret joukkolainojen osto-ohjelmat pitävät todennäköisesti korot matalina, ja vaatimattomasta tuotto-odotuksesta huolimatta turvallisimmat joukkolainat ovat arvokas osa salkkua, sillä ne vakauttavat kokonaistuottoa. Sen merkitys on nähty viimeksi nyt koronakriisin aikana.