Houkutteleva yhdistelmä toimialoja

Ylipaino: Yhdysvaltalaiset osakkeet

Vaikka yhdysvaltalaisosakkeet ovat selviytyneet koronakriisistä hiukan globaaleja osakkeita paremmin, odotamme niiden tarjoavan hyvää tuottoa myös lähitulevaisuudessa. Koronakriisin aikana Yhdysvaltojen poliitikot ovat toimineet tehokkaammin ja päättäväisemmin kuin kollegansa monissa muissa maissa, ja maan keskuspankki on nopeasti muodostanut ennennäkemättömän suuria talouden tukipaketteja. Muun muassa sen vuoksi Yhdysvaltojen talouden kasvunäkymät ovat mielestämme useimpia muita alueita paremmat.

Lisäksi Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden rakenne on kiinnostava, sillä siellä IT- ja viestintäpalvelualat muodostavat yhdessä noin kolmasosan koko markkinoista. Juuri näillä kahdella toimialalla näemme tällä hetkellä houkuttelevimmat mahdollisuudet.

Yhdysvalloissa on paljon laatuosakkeita, joiden tunnusmerkkeinä ovat tulosten vakaa kasvu ja matala velkaantumisaste. Tämäntyyppiset yritykset ovat epävarmoina aikoina tavallisesti muita yrityksiä vahvempia.

Joukkolainamarkkinoiden kultainen keskitie

Ylipaino: Investment grade -joukkolainat

Investment grade -joukkolainat ovat korkean luottoluokituksen yrityslainoja, ja ne tarjoavat arviomme mukaan tällä hetkellä kiinnostavan keskitien joukkolainamarkkinoilla. Ne tarjoavat valtionlainoja korkeampaa tuottoa etenkin koronakriisin vuoksi kasvaneen korkoeron ansiosta, mutta niiden riski on matalampi kuin high yield -joukkolainojen kaltaisissa riskialttiimmissa joukkolainoissa. Koska lähiaikoina taloudessa vallitsee vielä hyvin suuri epävarmuus, arvioimme investment grade -joukkolainojen tarjoavan sopivan tuottomahdollisuuksien ja riskin yhdistelmän. Sen vuoksi ylipainotamme niitä.

Korkeamman riskin suosikkijoukkolainat

Ylipaino: Kehittyvien markkinoiden joukkolainat

Vaikka kehittyvien markkinoiden joukkolainat ovat tänä vuonna tarjonneet toistaiseksi negatiivista tuottoa koronakriisin vuoksi, näemme niissä houkuttelevia mahdollisuuksia pidemmällä aikavälillä. Korkoero, eli lisäkorko suhteessa turvallisimpiin valtionlainoihin, on tällä hetkellä arviomme mukaan houkuttelevalla tasolla. Vaikka tietyt öljynviejämaat kärsivätkin öljyn matalasta hinnasta, omaisuuslaji on hyvin hajautettu lukuisiin eri maihin. Euroopan ja Yhdysvaltojen keskuspankkien erittäin elvyttävä rahapolitiikka tukee kehittyvien markkinoiden joukkolainoja, sillä sen ansiosta ne ovat houkuttelevampia hyvää tuottoa matalien korkojen aikana hakeville sijoittajille, kun rahoitusmarkkinoiden hermostuneisuus alkaa laantua. Kehittyvien markkinoiden joukkolainat ovat tällä hetkellä suosikkiomaisuuslajimme joukkolainamarkkinoiden riskialttiimmassa osassa.