Odotamme taantuman jäävän muita alueita lievemmäksi

YHDYSVALTALAISTEN OSAKKEIDEN YLIPAINOTUS:

• Odotamme Yhdysvaltoihin lievää taantumaa, lievempää kuin muualla. 
Ukrainan sota ja korkeat energian hinnat eivät rasita Yhdysvaltain taloutta yhtä paljon kuin Eurooppaa. 
Inflaatio näyttää saavuttaneen huippunsa, ja odotamme Yhdysvaltain keskuspankin maltillistavan aggressiivisia koronnostojaan vuoden 2023 alussa. 
Jotkin osa-alueet herättävät kuitenkin huolta, kuten varsinkin heikot asuntomarkkinat.Energiakriisi ja globaali taantuma on huono yhdistelmä

EUROOPPALAISTEN OSAKKEIDEN ALIPAINOTUS:

Eurooppalaiset osakkeet ovat menestyneet hyvin vuonna 2022. Niitä ovat tukeneet Euroopan osakemarkkinoiden suuri arvo-osakkeiden paino sekä markkinan defensiivisten sektoreiden hyvä kehitys. 
Makrotalousluvut ennakoivat kuitenkin synkkää kehitystä Euroopan taloudessa. 
Lisäksi voivat suhdanneherkät ja pääasiassa viennistä riippuvaiset markkinoiden osa-alueet kärsiä pahasti, kun maailmantalouden kasvun hidastuminen alkaa vaikuttaa yritysten tilauskantaan ja tuloskasvuodotuksiin.Edelleen houkuttelevia epävarmoilla markkinoilla

INVESTMENT GRADE -YRITYSLAINOJEN YLIPAINOTUS:

Investment grade -luokkaan kuuluvat laadukkaat yritysvelkakirjat, jotka ovat turvallisempia kuin kehittyvien markkinoiden luotot ja heikomman luottoluokituksen high yield -yrityslainat. 
Alhaisempaan luottoluokkaan kuuluvien joukkolainojen osuus on kasvanut, mikä voi aiheuttaa huolta. 
Uskomme kuitenkin edelleen, että investment grade -joukkovelkakirjat tarjoavat houkuttelevaa tuottoa valtionobligaatioihin verrattuna, ja riski on pienempi kuin high yield- yrityslainoissa ja kehittyvien markkinoiden velkakirjoissa sekä osakkeissa. Liian paljon vastatuulta

KEHITTYVIEN MARKKINOIDEN JOUKKOVELKAKIRJOJEN ALIPAINOTUS:

Vaikka kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjat tarjoavat mukavaa lisätuottoa verrattuna turvallisempiin valtionobligaatioihin, emme usko, että lisätuotto on riittävän korkea kompensoimaan niihin sisältyvää riskiä. 
Nousevat korot ja Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen ovat olleet kaksi suurinta syytä siihen, että kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjat ovat olleet joukkovelkakirjoissa toistaiseksi tänä vuonna heikoimmin menestynyt omaisuuslaji.
Emme usko, että tilanne muuttuu lähiaikoina.


 

Kasvava konkurssiriski voi tuottaa ongelmia

HIGH YIELD -YRITYSLAINOJEN ALIPAINOTUS:

High yield -joukkovelkakirjojen luottoluokitus on alhainen. Siksi niihin sijoittamiseen sisältyy suuri riski, ja siksi ne tarjoavat melko korkeaa juoksevaa tuottoa. 
High yield -joukkovelkakirjat ovat erityisen riskipitoisia taantuman aikana, ja luottoriskimarginaali (lisäkorko suhteessa turvallisempiin valtionobligaatioihin) voi kasvaa merkittävästi, jolloin sijoitusten arvo laskee. 
Uskomme, että emme ole kaukana maailmanlaajuisesta taantumasta, jolloin erityisesti konkurssiriskit voivat huomattavasti kasvaa. 

 

Euroalueen valtionvelkakirjoista ja rahamarkkinasijoituksista tuottoa ja turvaa

PAIKALLISTEN JOUKKOVELKAKIRJOJEN YLIPAINOTUS:

Euroalueen valtioiden ja korkealle luokiteltujen yritysten korot ovat tasolla, joka mahdollistaa kohtuullisen juoksevan tuoton.
Vaikka EKP:lta odotetaan vielä muutamia koronnostoja, on näköpiirissä jo inflaation rauhoittuminen ja koronnostopaineen hellittäminen, tukien korkosijoitusten arvonkehitystä jatkossa
Odotetun laskevan korkotason vuoksi suosittelemme duraation eli korkoriskin lisäämistä, jotta sijoittaja pääsee hyötymään odotetusta myönteisestä arvonkehityksestä
Yrityslainoissa pysyminen lyhyissä ja korkealle luottoluokitelluissa velkakirjoissa on vielä perusteltua riskien ollessa yhä koholla lähestyvän taantuman vuoksi


 

Julkaisussa käsitellään Danske Bankin odotuksia makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä. Jos kehitys poikkeaa odotuksistamme, se voi vaikuttaa mahdollisten sijoitusten tuottoon negatiivisesti ja aiheuttaa tappioita. Danske Bank on laatinut tämän julkaisun ainoastaan yleiseksi tiedoksi, eikä sitä ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi. Keskustele sijoitusneuvojasi kanssa, jos harkitset sijoituspäätöksen tekoa tämän materiaalin perusteella, ja ota selville, sopiiko sijoitus sijoittajaprofiiliisi, jossa huomioidaan muun muassa riskinottohalukkuus, sijoitusaika ja tappionkantokyky.