Laatuosakkeet ovat houkuttelevia

YLIPAINOTUS YHDYSVALLOISSA

Yhdysvaltain talousnäkymät ovat hyvät, ja Yhdysvaltain osakemarkkinat ovat tyypillisesti paras kohde lisääntyvän epävarmuuden aikoina. Siksi jatkamme yhdysvaltalaisten osakkeiden ylipainotusta. Arvostukset ovat Yhdysvalloissa korkeita verrattuna muihin alueisiin, mutta arvostustaso on perusteltavissa suurella laatuyhtiöiden osuudella. Näiden yhtiöiden ominaispiirteisiin kuuluvat hyvä kannattavuus, vakaa tuotto ja rajallinen velkaantuneisuus. Yhdysvaltain taloutta rasittavat kuitenkin jossain määrin koronaa edeltävään aikaan verrattuna huomattavasti alhaisempi työvoiman tarjonta ja nopeampi inflaatio. Odotamme tilanteen vähitellen paranevan, mikä kasvattaisi myös tuottoja.

 

Japanilaisten osakkeiden potentiaali on edelleen rajallinen

ALIPAINOTUS JAPANISSA

Japanilaiset osakkeet ovat yleensä hyvin suhdanneherkkiä, joten ne eivät ole paras kohde tilanteessa, jossa epävarmuus kasvaa ja talousluvut heikkenevät. Myöskään korkeat energian hinnat eivät ole hyväksi Japanille, joka on merkittävä energian tuoja. Japanilaisilla osakkeilla voi olla hyviä päiviä hetkinä, kun markkina kiinnostuu arvo-osakkeista. Japanissa on myös saatu aikaan käänne väestön rokotuksissa, jotka lähtivät alun perin heikosti alkuun. Uusi pääministeri on antanut uutta toivoa finanssipoliittisesta elvytyksestä. Emme kuitenkaan odota niistä katalysaattoria japanilaisille osakkeille, koska Japani on vuosien ajan elvyttänyt talouttaan ilman erityistä tulosta. Lisäksi Japanin jenin kurssivaihtelut voivat heikentää ulkomaisten sijoittajien voittoja. Siksi jatkamme alipainotusta.

 

Hyvä keskitie hieman epävarmassa markkinatilanteessa

YLIPAINO INVESTMENT GRADE –YRITYSLAINOISSA

Investment grade viittaa yrityslainaan, jolla on korkea luottoluokitus. Näiden korkeasti luottoluokitettujen joukkovelkakirjojen luottoriskimarginaali (eli lisäkorko suhteessa turvallisempiin valtionobligaatioihin) on historiallisesti katsoen niukka, mikä rajoittaa mahdollisuuksia sen kaventumiselle ja siten kurssinousulle. Toisaalta investment grade –yrityslainat tuottavat enemmän kuin valtionobligaatiot ja ovat turvallisempia kuin kehittyvien markkinoiden joukkolainat tai high yield -yrityslainat, koska niiden luottoluokitus on korkeampi. Siksi ne ovat mielestämme hyvä keskitie ja tässä tilanteessa houkutteleva, koska koronariski, Kiinan kiinteistömarkkinoiden epävarmuus ja hiipuva kasvuvauhti voivat heikentää markkinoiden riskinottohalukkuutta. Siksi ylipainotamme edelleen investment grade -yrityslainoja.

 

Suosimme edelleen inflaatiolinkattuja joukkolainoja globaalien valtionlainojen sijaan

GLOBAALIEN VALTIONLAINOJEN ALIPAINOTUS

Korot ovat edelleen alhaalla ja odotamme lähikuukausina maltillisia koronnousuja, mikä rajoittaa entisestään valtionobligaatioiden tuottopotentiaalia. Jatkamme globaalien valtionlainojen alipainotusta, sillä emme näe niissä suurta potentiaalia nyt, kun keskuspankkien rahapolitiikan normalisoituminen saanee korot nousuun ja korkea inflaatio heikentää entisestään valtionobligaatioiden tuottoa. Pidämme kuitenkin inflaatiolinkattujen joukkolainojen painotuksen neutraalina, sillä kasvavat inflaatio-odotukset ja viime kuukausien korkea inflaatio ovat tukeneet niitä. Uskomme edelleen inflaation jyrkän kiihtymisen jäävän luonteeltaan tilapäiseksi. On kuitenkin olemassa riski inflaation jatkumisesta lähiaikoina nopeana, koska raaka-aineiden hinnat ovat edelleen korkeita, ja se tukee sekä elintarvikkeiden että tavaroiden hinnannousua.


Julkaisussa käsitellään Danske Bankin odotuksia makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä. Jos kehitys poikkeaa odotuksistamme, se voi vaikuttaa mahdollisten sijoitusten tuottoon negatiivisesti ja aiheuttaa tappioita. Danske Bank on laatinut tämän julkaisun ainoastaan yleiseksi tiedoksi, eikä sitä ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi. Keskustele sijoitusneuvojasi kanssa, jos harkitset sijoituspäätöksen tekoa tämän materiaalin perusteella, ja ota selville, sopiiko sijoitus sijoittajaprofi iliisi, jossa huomioidaan muun muassa riskinottohalukkuus, sijoitusaika ja tappionkantokyky.