Tuukka Kemppinen, Senioristrategi ja Kaisa Kivipelto, Senioristrategi, Danske Bank

Viimeiset kolme kuukautta ovat olleet sijoittajien kannalta yleisesti ottaen myönteisiä. Globaalisti osakkeet ovat nousseet, ja laskevat korot ovat merkinneet joukkovelkakirjojen hintojen nousua.

Viime tuloskaudella yritykset onnistuivat yleisesti ottaen ylittämään analyytikoiden erittäin myönteiset tulosodotukset. Vaikka monet yritykset ohjeistivat odottavansa maltillisempaa tuloskasvua tulevaisuudessa, yleisesti tulokset tukivat sijoittajien myönteistä näkemystä osakkeista.

Suurin yllätys oli se, että korot laskivat melko merkittävästi elokuun alkuun asti luultavasti muun muassa talouskasvun hidastumisesta ja koronaviruksen deltamuunnoksesta johtuvien huolien vuoksi. Nämä huolenaiheet eivät kuitenkaan pystyneet varjostamaan osakemarkkinoiden myönteistä tunnelmaa, ja Euroopan ja Yhdysvaltojen osakkeet kehittyivät erityisen hyvin.

Kehittyvien markkinoiden osakkeet jäivät jälkeen ja laskivat. Deltamuunnos on iskenyt pahasti moniin kehittyviin maihin, jotka eivät ole päässeet yhtä pitkälle rokotusohjelmissaan. Lisäksi Kiinan, ylivoimaisesti suurimman ja tärkeimmän kehittyvän markkinan, kasvun hidastumisesta oli merkkejä, ja Kiinan viranomaiset ovat tiukentaneet muun muassa teknologia-alaa koskevaa sääntelyä. Se iski Alibaban ja Tencentin kaltaisiin jättiläisiin kovaa.

Tämänhetkisiä suosituksia

Hyvä paikka olla epävarmuuden lisääntyessä
YHDYSVALTALAISTEN OSAKKEIDEN YLIPAINOTUS

Erityisen alttiita koronavirukselle
KEHITTYVIEN MARKKINOIDEN OSAKKEIDEN ALIPAINOTUS

Houkutteleva tasapaino tuoton ja turvallisuuden välillä
INVESTMENT GRADE -JOUKKOVELKAKIRJOJEN YLIPAINOTUS

Japanilaisten osakkeiden potentiaali edelleen rajallista
JAPANILAISTEN OSAKKEIDEN ALIPAINOTUS

Lue lisää suosituksistamme 

Uskomme edelleen osakkeisiin, mutta riskit ovat kasvaneet

Kun nostamme katseemme pois rahoitusmarkkinoista, maailmanlaajuinen talouskasvu on saavuttanut huippunsa. Keväällä ja alkukesästä kasvu kiihtyi huomattavasti, kun monet yhteiskunnat avautuivat vähitellen uudelleen, mutta jo silloin oli selvää, että erittäin vahvan kasvun vaihe olisi melko lyhytaikaista.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kasvu olisi pysähtymässä. Odotamme, että uudelleen avautumisen aiheuttama taloudellinen noususuhdanne korvautuu normaalimmalla noususuhdanteella, ja tämän pitäisi jatkossakin tukea osakemarkkinoita. Odotamme osakkeista kuitenkin huomattavasti pienempää tuottoa kuin viimeisen puolentoista vuoden aikana on nähty. Joukkovelkakirjalainojen tuottopotentiaali on kuitenkin hyvin rajallinen, ja jos joukkovelkakirjalainojen maturiteetti on pitkä, korkotason noustessa niihin liittyy myös merkittävä kurssiriski.

Yleisarviomme on siis seuraava: Suosittelemme, että sijoittajilla on lievää ylipainotusta osakkeissa eli hieman enemmän osakkeita salkussaan kuin mitä he odottavat pitävänsä pitkällä aikavälillä, ja vastaavasti hieman vähemmän joukkovelkakirjalainoja.

Mielestämme nyt ei kuitenkaan ole oikea aika kasvattaa riskiä. Odotamme 12 kuukauden aikajänteellä osaketuottojen olevan 0–5 prosenttia, mutta samalla kurssilaskun riski on kasvanut. Meillä voi esimerkiksi olla laskujaksoja, jos deltamuunnos iskee kasvuun pelättyä voimakkaammin tai jos korot nousevat yhtäkkiä odotettua enemmän.

Kuvaaja: Osakkeiden tuotot koronakriisin aikana ja 5 vuoden kumulatiivinen tuotto

Rahoitusmarkkinoiden suurimmat riskit

Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö koronapandemian kehittyminen olisi rahoitusmarkkinoiden keskeinen teema myös lähitulevaisuudessa, mutta myös korkoihin saatetaan kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Maailmantalous hyötyy edelleen erittäin alhaisista koroista, joita keskuspankkien erittäin elvyttävä rahapolitiikka tuo, mutta lähestymme aikaa, jolloin keskuspankit alkavat kiristää.

Kesän yllättävän korkojen laskun jälkeen odotamme pitkien korkojen nousevan lähikuukausina maltillisesti osittain siksi, että Yhdysvaltain keskuspankki todennäköisesti ilmoittaa pian alkavansa supistaa suuria joukkolainaostojaan, jotka koronakriisin aikana auttoivat pitämään korot alhaalla ja tukivat taloutta. Vaikka tämä ei tule rahoitusmarkkinoille yllätyksenä, se saattaa johtaa osakekurssien laskuun etenkin, jos korot nousevat odotettua nopeammin. Korkojen nousu heikentää myös joukkolainojen tuottoja kurssimuutosten vuoksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että odotamme sekä talouden että osakemarkkinoiden kehityksen olevan jatkossa aiempaa maltillisempaa nopean talouskasvun ja voimakkaan kurssinousun jälkeen. Vaikka odotamme osakkeilta edelleen myönteisiä tuottoja, emme kuitenkaan usko, että nyt on oikea aika kasvattaa salkun riskiä.