Tuukka Kemppinen, Senioristrategi ja Kaisa Kivipelto, Senioristrategi, Danske Bank

Hyvä paikka olla epävarmuuden lisääntyessä

Yhdysvaltalaisten osakkeiden ylipainotus

Maailmanlaajuinen kasvuvauhti on saavuttanut huippunsa, ja pelko koronaviruksesta on noussut uudelleen esiin, kun deltamuunnos leviää ja vallalla on huoli siitä, kuinka kauan rokotussuoja kestää. Yhdysvaltain osakemarkkinat ovat tyypillisesti paras paikka olla lisääntyneen epävarmuuden ja hieman hillitymmän kasvun aikana, ja olemmekin hiljattain nostaneet Yhdysvaltain osakkeiden painotuksen neutraalista ylipainotukseen.

Arvostus voi olla Yhdysvalloissa korkealla tasolla muihin alueisiin verrattuna, mutta se on osa hinnasta, joka maksetaan markkinoista, joilla on korkea kannattavuus ja monia laatuyrityksiä, joilla on vakaat liiketoimintamallit, vahvat pääomarakenteet jne.

Erityisen alttiita koronavirukselle

Kehittyvien markkinoiden osakkeiden alipainotus

Kehittyvillä markkinoilla haasteena ovat yleensä kehittyneitä talouksia pienemmät rokotusprosentit, mikä tekee niistä alttiimpia koronaepidemioille tulevina kuukausina. Tämä hidastaa tietenkin talouskasvua, ja koronaviruksen saaminen kuriin on yleensä ratkaisevan tärkeää kehittyvien maiden kasvun kannalta. Toinen kehittyvien markkinoiden riskitekijä ovat odotukset Yhdysvaltain korkojen noususta ja dollarin vahvuudesta. Se on yleensä huono yhdistelmä kehittyville markkinoille ja erityisesti maille, joilla on dollarimääräistä velkaa. Lisäksi kasvun hidastuminen ja lisääntynyt pelko deltamuunnoksesta voivat vähentää sijoittajien riskinottohalukkuutta ja aiheuttaa rahan virtaamisen pois kehittyviltä markkinoilta. Kaiken kaikkiaan olemmekin päättäneet laskea kehittyvien markkinoiden osakkeiden painotusta neutraalista alipainotukseen.

Houkutteleva tasapaino tuoton ja turvallisuuden välillä

Investment Grade -joukkovelkakirjojen ylipainotus

Investment Grade –joukkolainoilla tarkoitetaan yrityslainoja, joilla on korkea luottoluokitus. Omaisuusluokan joukkovelkakirjojen korkoero (eli lisäkorko suhteessa turvallisempiin valtionlainoihin) on pieni, mikä rajoittaa sitä, kuinka paljon se voi edelleen kaventua niin, että sijoittajille syntyy kurssivoittoja. Toisaalta Investment Grade -joukkovelkakirjalainat tarjoavat korkeammat tuotto-odotukset kuin valtionlainat ja suuremman turvallisuuden korkeamman luottoluokituksen vuoksi kuin kehittyvät markkinat tai High Yield -joukkovelkakirjat. Pidämme siis tällä hetkellä houkuttelevana kultaista keskitietä markkinoilla, joilla koronariski ja hidastuva kasvu voivat merkitä pienempää riskinottohalua. Siksi säilytämme ylipainotuksemme Investment Grade -joukkovelkakirjoissa.

Japanilaisten osakkeiden potentiaali edelleen rajallista

Japanilaisten osakkeiden alipainotus

Japani on muita kehittyneitä talouksia jäljessä sekä koronarokotteiden käyttöönotossa että talouden elpymisessä. Japanilaisilla osakkeilla saattaa olla hyviä päiviä, mutta yleisesti mielestämme nuoli osoittaa väärään suuntaan. Vaikka Japanin yrityssektorin kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävissä uudistuksissa on tapahtunut edistystä, paljon on vielä tehtävää, emmekä odota, että uudistukset toimisivat katalysaattorina japanilaisille osakkeille ainakaan vielä lähitulevaisuudessa. Meillä on siksi alipainotus japanilaisissa osakkeissa.