Adapteon osakkeiden rinnakkaislistaus Helsingin pörssiin

Adapteo Oyj on 25.9.2020 päivätyssä tiedotteessaan julkistanut hakevansa osakkeidensa listausta Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Kaupankäynnin Nasdaq Helsingin pörssilistalla odotetaan alkavan 12.10.2020.

Rinnakkaislistauksen tausta ja syyt

Adapteon osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa 1.7.2019 alkaen. Koska Adapteolla on suuri määrä suomalaisia osakkeenomistajia, ja koska Suomi on liikevaihdoltaan Adapteon toiseksi suurin markkina-alue, yhtiö on päättänyt listata osakkeensa myös Nasdaq Helsinkiin.

Rinnakkaislistauksen odotetaan parantavan osakkeiden likviditeettiä helpottamalla Adapteon suomalaisten osakkeenomistajien ja muiden suomalaisten sijoittajien kaupankäyntiä yhtiön osakkeilla. Käydessään kauppaa Adapteon osakkeilla Nasdaq Helsingissä, suomalaisille sijoittajille ei esimerkiksi enää koidu ylimääräisiä kaupankäyntikuluja, joita on liittynyt kaupankäyntiin Adapteon osakkeilla Nasdaq Tukholmassa. Listautuminen mahdollistaa myös sijoittajille kaupankäynnin euroissa, sujuvoittaa online –kaupankäyntiä, ja sen odotetaan lisäävän Adapteon tunnettuutta yhdellä sen päämarkkinoistaan.

Rinnakkaislistaus lyhyesti

Suunnitellussa rinnakkaislistauksessa Adapteon osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 12.10.2020 kaupankäyntitunnuksella ADAPTEO. Listautuminen on ehdollinen sille, että Nasdaq Helsinki hyväksyy Adapteon listalleottohakemuksen, ja että Finanssivalvonta hyväksyy listautumisen yhteydessä laaditun esitteen.

Rinnakkaislistautuminen ei edellytä Adapteon osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Adapteon yhtiöesittely –webcast

Adapteo tulee järjestämään webcast -muotoisen yhtiöesittelyn maanantaina 5. lokakuuta 2020 kello 18:00. Adapteon toimitusjohtaja Philip Isell Lind af Hageby sekä talousjohtaja Erik Skånsberg esittelevät Adapteota yhtiönä ja vastaavat mahdollisiin osakkeenomistajien ja sijoittajien kysymyksiin. Webcastiin voi osallistua osoitteessa https://adapteo.videosync.fi/yhtioesittely

Lisätietoa Adapteosta ja rinnakkaislistauksesta tullaan julkaisemaan yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.adapteogroup.com/fi