Yksinkertaistamme yhtiörakennettamme

Danske Bank –konserni suunnittelee yksinkertaistavansa organisaatiotaan ja yhdistävänsä toimintamme Suomessa konsernin emoyhtiöön Danske Bank A/S:ään. Yhdistymisen jälkeen pankkipalveluitamme tarjoaa Suomessa Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Muutos ei edellytä asiakkailtamme toimenpiteitä.

Toimintojen yhdistäminen on pääasiassa pankin sisäinen juridinen muutos, joka ei vaikuta pankkipalveluihisi.

Organisaatiomuutoksemme tarkoittaa, että suomalaiset asiakkaamme siirtyvät Tanskan talletussuojarahaston ja sijoittajien korvausrahaston suojan piiriin. Talletussuoja ja sijoittajansuoja on pitkälti yhtenäistetty EU:ssa, ja talletussuojan yleinen taso on sama Suomessa ja Tanskassa, 100 000 euroa. Voit lukea lisää talletussuojasta oheisesta liitteestä.
Talletussuoja (pdf)

Pankkitoiminnallamme on Suomessa 130-vuotiset juuret, ja tavoitteemme on olla jatkossakin luotetuin taloudellinen kumppanisi. Yksinkertaisempi organisaatio tukee tätä tavoitetta, sillä mitä selkeämpi ja tehokkaampi organisaatiomme on, sitä helpompaa meidän on kehittää toimintaamme.

Tavoitteemme on toteuttaa yhtiörakenteen muutos vuoden 2017 lopussa. Suunnitelman toteutuminen edellyttää vielä muun muassa viranomaispäätöksiä.

Osana yritysrakenteen muutosta eriytimme pankin kiinnitysluottopankkitoiminnan uuteen yritykseen. Danske Kiinnitysluottopankki Oyj aloitti toimintansa 1.11.2017.

Yleisiä kysymyksiä

Miksi sain kirjeen Danske Bankin yritysrakenteen muutoksesta?
Halusimme tiedottaa asiakkaitamme suunnitelmistamme yhdistää toimintomme Suomessa – Danske Bank Oyj:n ja Danske Bank A/S:n Helsingin sivukonttorin. Asiakkaat saivat tästä tiedon joko kirjeitse tai viestinä verkkopankkiinsa.

Kaikki pankkipalvelut pysyvät samanlaisina kuin tähänkin asti, juridisen rakenteen muutos ei vaikuta niihin.

Palveluntarjoajan muutos (pdf)


En ole Danske Bankin asiakas, miksi sain viestin tästä MobilePayhin?

Danske Bank Oyj juridisena yhtiönä on MobilePayn palveluntarjoaja Suomessa, joten myös MobilePayn käyttäjiä on tiedotettu muutoksesta palveluntarjoajan yritysrakenteessa.

Miksi Danske Bank muuttaa juridista rakennettaan?
Suunnitellun muutoksen tarkoitus on yksinkertaistaa yritysrakennettamme. Mitä yksinkertaisempi organisaatiomme on, sitä helpompaa meidän on kehittää palvelujamme asiakkaidemme hyödyksi.

Toimintojemme yhdistäminen on ensisijaisesti juridinen ja sisäinen muutos, joka ei vaikuta pankkipalveluihimme eikä se vaadi toimenpiteitä asiakkailtamme.

Miten muutos yritysrakenteessa vaikuttaa Danske Bankin palveluihin Suomessa?
Kaikki pankkipalvelut pysyvät samanlaisina kuin tähänkin asti, juridisen rakenteen muutos ei vaikuta niihin.

Mitä tapahtuu Danske Bankin konttoreille Suomessa?
Yritysrakenteen muutoksella ei ole vaikutusta konttoriverkostoomme.

Mitä tapahtuu esimerkiksi pankkitileille, korteille tai asuntolainoille?
Asiakkaan näkökulmasta mikään ei muutu. Kaikki palvelut ja tuotteet pysyvät muuttumattomina. Ne asiakkaat, joiden asuntolaina siirtyi kiinnitysluottopankkiin, ovat saaneet asiasta kirjeen kotiin tai verkkopankkiin.

Mitä jos minulla on jo ollut tili Danske Bank A/S:ssä?
Tilinumerot pysyvät muuttumattomina, kuten myös kirjautuminen palveluihin. Olemassa olevien Danske Bank A/S Helsingin sivukonttorin pankkitilien BIC-koodi vaihtuu.

Miten muutos vaikuttaa rahastosijoituksiini tai sijoitusvakuutukseeni?
Ei mitenkään.

Yritykselläni on sopimus Danske Bank Oyj:n kanssa. Mitä tälle sopimukselle tapahtuu?
Lähtökohtaisesti Suomen lainsäädännössä sovelletaan yleisseuraannon periaatetta, joka tarkoittaa että Danske Bank Oyj:n kanssa tehdyt sopimukset ovat voimassa sellaisenaan, ja niissä uusi Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii toisena sopijaosapuolena. Tarkistamme kuitenkin kaikki sopimuksemme ja otamme yhteyttä tahoihin, joiden kanssa tehtyjä sopimuksia on tarvetta muokata, mutta odotamme tällaisten tilanteiden olevan poikkeuksia.

Milloin muutos toteutuu?
Pyrimme toteuttamaan juridisen rakenteen muutoksen noin vuoden 2017 lopussa.

Mikä muuttuu?

Vaikka muutos ei edellytä henkilöasiakkailta toimenpiteitä, niin yhtiörakenteen muutoksen ja toimitilojen muuton vuoksi osa yritystiedoistamme kuitenkin muuttuu. Uudet yhteystiedot ja muuttuvat Y-tunnus, Swift-osoite/BIC-koodi ja LEI-koodi tulevat voimaan vuodenvaihteessa, mikäli yritysmuodon muutos toteutuu suunnitellusti. Siihen asti käytössä ovat nykyiset tiedot.

Mitkä ovat pankin yritystiedot 1.1.2018 alkaen?

 • Nimi: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
 • Y-tunnus: 1078693-2 (Danske Bank Oyj:n nykyinen Y-tunnus lakkaa olemasta)
 • Osoite: Televisiokatu 1, 00075 DANSKE BANK
 • Puhelinnumero: 010 546 0000 (Ei muutosta)
 • Swift-osoite/BIC-koodi:DABAFIHH
 • LEI-koodi (Legal enterprise identifier code): MAES062Z21O4RZ2U7M96 (Danske Bank Oyj:n nykyinen LEI-koodi lakkaa olemasta)

Kiinnitysluottopankin yritystiedot 1.11.2017 alkaen

 • Nimi: Danske Kiinnitysluottopankki Oyj
 • Y-tunnus: 2825892-7
 • Rekisteröity kotipaikka ja osoite: Helsinki, Televisiokatu 1, 00075 DANSKE BANK
 • Swift-osoite/BIC-koodi: DAKOFIHH
 • LEI-koodi : 7437003G88EHT2TMK409

Mitkä tiedot eivät muutu?

 • pankkitilien numerot
 • sähköiset palvelut
 • verkkopankkitunnukset ja tunnistautumisprosessi
 • puhelinnumerot
 • asiakkaiden yhteyshenkilöt

Mitä toimenpiteitä muutos aiheuttaa henkilöasiakkaille?
Muutos ei edellytä toimenpiteitä henkilöasiakkaille.

Mitä toimenpiteitä muutos aiheuttaa yritysasiakkaille?
Yritysasiakkaiden tulee vuodenvaihteessa päivittää maksuohjeistuksensa ajan tasalle sekä varmistaa, että muutkin Danske Bankin yritystiedot ovat yrityksen järjestelmissä ajan tasalla. Jos..

 • asiakas on käyttänyt Danske Bank A/S, Helsingin sivuliiketttä maksuliikenteeseen, hänen täytyy päivittää oma maksuohjeistuksensa asiakkailleen ja muille vastapuolilleen pankin nimen, osoitteen ja Swift-osoitteen/BIC-koodin osalta
  • 1.12018 alkaen Danske Bank Oyj:n nykyinen BIC-koodi DABAFIHH on Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen BIC-koodi
  • Danske Bank A/S, Helsingin sivuliikkeen vanha BIC-koodi pysyy voimassa kolmen kuukauden siirtymäajan eli 31.3.2018 asti
 • asiakas on käyttänyt Danske Bank Oyj:tä maksuliikenteeseen, hänen tarvitsee päivittää maksuohjeistukseensa vain pankin nimi ja osoite
 • asiakas on käyttänyt taloushallinnon prosesseissaan
  • Danske Bank Oyj:n tai Helsingin sivuliikkeen nimeä,
  • Danske Bank Oyj:n Y-tunnusta 1730744-7, tai
  • Danske Bank A/S, Helsingin sivuliikkeen Swift-osoitetta DABAFIHX
  Hänen tarvitsee päivittää yritystiedot. Nämä tiedot päivittyvät järjestelmiimme 1.1.2018, millä voi olla vaikutusta asiakkaiden datan käsittelyyn. Datan hakemiseen tai lähettämiseen käytetyt tiedostomuodot eivät muutu.
 • Mikäli yrityksellä on Danske Bankin myöntämiä rahoitusjärjestelyjä tai luottoja, ne pysyvät ennallaan ilman muutoksia, paitsi että yrityksen vastapuoleksi tulee sulautumisen toteutumispäivästä lähtien Danske Bank A/S, Suomen sivuliike. Yritysten sulautuessa Danske Bank Oyj:n kaikki varat ja vastuut siirtyvät automaattisesti Danske Bank A/S:lle ja Danske Bank Oyj lakkaa olemasta.
Danske Bank ja Swift hyväksyvät maksuja vanhalla BIC-koodilla 31.3.2018 asti. Yritysasiakkaiden on kuitenkin hyvä tehdä ja tiedottaa muutokset maksuohjeistuksiin ja laskuihin hyvissä ajoin ennen maaliskuun 2018 loppua.

 

Valvonta & Kuluttajansuoja

Menettävätkö Suomen valvontaviranomaiset valvontaoikeutensa Danske Bankiin Suomessa?
Päävalvontavastuu tullaan siirtämään Kööpenhaminaan, mutta Finanssivalvonnalla on jatkossakin tärkeä rooli. Finanssivalvonta valvoo jatkossakin tuote- ja palveluvalikoimaamme ja valvoo meitä kuluttajansuojaan ja rahanpesuun liittyvissä asioissa.

Voivatko asiakkaat jatkossakin hakea apua ongelmatilanteissa Suomen kuluttajaviranomaisilta, esimerkiksi vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta (FINE)?
Kyllä – juridisen rakenteen yksinkertaistaminen ei vaikuta tähän millään tavalla. Suomalaiset kuluttajat voivat olla yhteydessä vakuutus- ja rahoitusneuvontaan ja kuluttajariitalautakuntaan kuten ennenkin.

Talletussuoja

Mikä on talletussuojarahasto?
Yksityishenkilöiden, yhdistysten ja yritysten pankkitalletuksia suojataan talletussuojalla. Talletussuojarahaston tarkoitus on varmistaa tallettajan saatavien takaisinmaksu silloin, jos talletuspankki ei takaisinmaksua itse kykene suorittamaan.

Suomalaiset asiakkaat siirretään Tanskan talletussuojarahaston alle. Mitä se tarkoittaa?
EU-maiden talletussuojarahastot ovat suurelta osin yhtenevät, eikä Tanskan ja Suomen talletussuojarahastoissa ole suuria eroja. Yleinen talletussuojan taso on Tanskassa ja Suomessa sama, 100 000 euroa.

Lisätietoa Tanskan talletussuojarahastosuojasta tanskaksi ja englanniksi:
www.gii.dk

Mitä jos minulla on jo tili Tanskassa ja Suomessa?
Tanskan tili on jo suojattu Tanskan talletussuojalla. Ainoa muutos tältä osin on, että talletussuojan ylärajaa laskettaessa molemmat tilit lasketaan yhteen.

Suomen talletussuoja kattaa myös 100 000 euron ylittävän osuuden talletuksista, jos ne on saatu oman asunnon myynnistä. Onko tämä voimassa myös Tanskassa?
Suomen talletussuoja kattaa varat ilman ylärajaa kuuden kuukauden ajan. Tanskassa suojan yläraja on 10 miljoonaa euroa, mutta se on voimassa 12 kuukautta. Lisäksi Tanskan suoja ei rajoitu oman asunnon myymiseen, vaan kattaa myös esimerkiksi muun kiinteistön myyntiin liittyvät talletukset, kunhan sitä ei ole käytetty kaupallisiin tarkoituksiin.

Sijoittajien korvausrahastosuoja

Suomalaiset asiakkaat siirtyvät myös Tanskan sijoittajien korvausrahastosuojan alle. Mikä muuttuu?

Sijoittajien korvausrahasto turvaa sijoittajien saatavat, jos korvausrahastoon kuuluva pankki tai muu sijoituspalvelun tarjoaja ei pysty maksamaan sijoittajan saatavia. Tanskan ja Suomen sijoittajien korvausrahastosuojassa ei ole merkittäviä eroja.

Lisätietoa Tanskan sijoittajien korvausrahastosuojasta tanskaksi ja englanniksi:
www.gii.dk

Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.

Content is loading