Jaa

Unelmatyöpajoissa puhutaan rahasta

Millainen on nuorten taloudellinen osaaminen? Lyhyt vastaus kysymykseen on: vaihteleva. Yhtäältä osa nuorista hallitsee talouskysymykset ja rahankäytön hyvin, toisaalta toinen puoli elää ilman minkäänlaista suunnitelmallisuutta tai käsitystä rahan arvosta. Yhteistä nuorille on kuitenkin, että talouskysymykset kiinnostavat ja rahasta halutaan puhua.

Nuorten Akatemian ja Danske Bankin yhteisissä Unelmatyöpajoissa lukiolaiset ja ammattikoululaiset pohtivat omaa talouttaan, tulojaan ja menojaan sekä sitä miten he voisivat säästää. Työpajoissa nuoret saavat työstää omaa budjettiaan, mutta myös keskustella hintatasosta, unelmistaan ja unelmiin säästämisestä. Samalla työpajojen ohjaajat pääsevät näkemään läheltä nuorten talousosaamisen koko kirjon.

Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten välisessä talousosaamisessa on eroja. Karkeasti sanottuna talousasiat ovat paremmin hallinnassa lukiolaisilla. Niinpä unelmatyöpajaharjoitteiden, kuten oman budjetin teko, on heille helpompaa. Toisaalta eroja löytyy niin lukioiden väliltä kuin ryhmien sisältäkin. Sosioekonominen tausta läpivalaisee nuorten motivaatiota talousajatteluun. Perhetausta ja kotoa saatu talousosaaminen luovat yksilöllisiä ja alueellisia eroja. Myös ikä tekee tehtävänsä. Vaikka eroa ei olisi kuin vuosi tai pari, ehtii nuoren elämäntilanne muuttua paljon. Osa nuorista asuu yhä kotona, toiset taas ovat jo muuttaneet omilleen.

Mitkä talousteemat sitten kiinnostavat nuoria? Kiinnostuksen kohteissakin on paljon ryhmittäistä vaihtelua. Joissakin ryhmissä keskustellaan erilaisista sijoitusmuodoista, säästötileistä ja koroista; toisissa puhetta syntyy vuokratasosta tai hätävarakassan tärkeydestä. Nuorten kanssa on viritelty hyvää keskustelua tarpeen ja halun erottamisesta, samoin säästämisestä. Halu säästämiseen tuntuu olevan nuorilla vahva, mutta se nähdään hankalana ja osittain mahdottomanakin. Moni mieltää, että säästöön täytyisi saada isoja summia, jotta säästämisestä olisi mitään hyötyä. Kun tulot ovat pienet, ei säästämistä koeta realistisena itselle. Tilaus nuorten talousajattelun edistämiseen on siis ilmeinen – osaaminen kun syntyy oivalluksista.

Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.