Fortsätt beställningen av ditt studentkort

Slutför beställningen av ditt MasterCard Debit-studentkort

1. Beställning av studentkort

I detta avsnitt

  • Välj det studentkort som du vill ha och de egenskaper som ska fogas till det.

2. Bekräftelse av kortbeställning

I detta avsnitt

  • Identifierar du dig med Danske Banks bankkoder
  • Slutför du beställningen av ditt studentkort
  • Ansluter du dig till Danske Banks förmånsprogram (om du inte redan gjort det)

3-5 minuter