Fortsätt beställningen av ditt studentkort och registrera dig som kund hos Danske Bank

Registrera dig sedan som kund hos Danske Bank

1. Beställning av studentkort

I detta avsnitt

  • Välj det studentkort som du vill ha och de egenskaper som ska fogas till det

Fortsätt beställningen av ditt studentkort genom att registrera dig som kund hos Danske Bank. Ta fram ditt pass och dina bankkoder.

2. Registrering som kund hos Danske Bank

I detta avsnitt kan du

  • Identifiera dig med din nuvarande banks bankkoder
  • Registrera dig som kund
  • Beställa Danske Banks bankkoder

3-5 minuter

3. Bekräftelse av kortbeställning och kundrelation

I detta avsnitt

  • Slutför du beställningen av ditt studentkort
  • Ansluter du dig till Danske Banks förmånsprogram

3-5 minuter