Asuntokauppa turvallisin mielin

Jokainen varmasti tietää, että lakiasiat liittyvät asuntokauppoihin. Asuntokauppa vaatii laissa määritellyllä tavalla tehdyn kauppakirjan, johon kirjataan sopimuksen osapuolet ja kaupan kaikki ehdot. Asuntokaupan yhteydessä on järkevää pysähtyä miettimään, kaipaavatko muutkin oman elämän lakiasiat päivitystä.

Usein asuntoa vaihdetaan silloin, kun elämässä on käynnissä jokin suurempikin muutos. Perheen kasvaessa voidaan tarvita lisätilaa ja vastavuoroisesti lasten muuttaessa pois kotoa tarvetta suuremmalle asunnolle ei enää ole.

Jos asuntokaupoilla ollaan perhetilanteen muutosten takia, on syytä varmistaa, että myös muut tärkeät lakipaperit ovat kunnossa ja että ne vastaavat todellista elämäntilannetta. Juuri sinun perheellesi räätälöityjen lakipapereiden avulla voit rakentaa itsellesi ja perheellesi lisää turvallisuutta sekä järjestää asiat ennakoitavalla tavalla myös ikävien yllätysten varalta.

Testamentti esimerkiksi on asiakirja, jonka sisältö on erilainen riippuen laatijansa elämäntilanteesta. Alaikäisten lasten vanhemmat turvaavat usein testamentilla toistensa taloutta, ja lasten kasvettua aikuiseksi testamentin tavoitteet ovat yleensä omaisuuden siirrossa jälkipolville.


Sopiminen kannattaa avoliitossa

Avoliitto on nykyään tavanomainen vakiintuneen parisuhteen muoto. Avoliitto on kuitenkin taloudellisesti melko turvaton parisuhteen muoto, sillä se ei tuo puolisoille samankaltaisia oikeuksia toistensa omaisuuteen kuin avioliitto. Lakiasiakirjoilla voidaan luoda avoliittoon lisää turvallisuutta.

Avopuolisoiden on tärkeää puhua avoimesti raha-asioista sekä sopia ennakkoon, miten käytännön asiat hoidetaan, jos avoliitto sattuisi päättymään eroon. Erityisen tärkeää on sopia yhteiseen kotiin liittyvistä asioista. Laatimalla avoehto-nimisen sopimuksen avopari voi sopia oman liittonsa talousasioista ja yhteisestä asunnosta. Avoehto on asiakirja, joka tuo turvaa niin avoliiton ajalle kuin eronkin varalta. Avoehtoa on mahdollista täydentää asuntosopimuksella, jolla sovitaan osakehuoneiston tai kiinteistön yhteisomistuksen purkamisesta. Asuntosopimuksella voidaan varautua riitoihin esimerkiksi sopimalla myynnin ehdoista ja lunastusoikeudesta.

Avoparin on tärkeä tiedostaa, että avopuolisot perivät toisensa ainoastaan testamentin kautta. Kannattaakin pysähtyä pohtimaan, mitä tapahtuu ja kuinka talousasiat järjestetään, jos toinen puolisoista kuolee ja perheessä on pieniä lapsia. Etenkin uusperheellisten kannattaa käydä erilaiset lakiin liittyvät asiat huolella läpi ja lisätä taloudellista turvallisuutta tekemällä oman tahdon mukaisia asiakirjoja.

Kun perhe kasvaa

Lapsen syntyminen tai adoptoiminen muuttaa sekä sinkun, avoliitossa elävän että avioliitossa elävän ihmisen perillisen. Omasta lapsesta tulee perillinen suoraan lain nojalla, eikä aviopuolisokaan peri enää mitään. Jos lakiasiakirjoja on tehty ennen lapsen tuloa, on paperit syytä kaivaa esiin ja mahdollisesti päivittää uutta elämäntilannetta vastaavaksi.

Moni ajattelee, ettei testamenttia tarvita, koska lapset kuitenkin perivät vanhempansa. Vähintäänkin lasten alaikäisyyden ajalle kannattaa kuitenkin tehdä asiakirjoja, jotka takaavat leskeksi jääneen taloudelliset selviytymismahdollisuudet. Testamentti on tässä erittäin hyvä työkalu. On hyvä pysähtyä pohtimaan myös sitä, miten asiat käytännössä hoituvat, jos toinen vanhemmista joutuu onnettomuuteen tai sairastuu ja menettää toimintakykynsä. Edunvalvontavaltakirja pelastaa monelta murheelta tällaisessa tilanteessa. Esimerkiksi yhteisen kodin vaihtaminen sopivampaan sujuu toisen vanhemman toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta, jos edunvalvontavaltakirja on tehty huolella ja ennakkoon.


Avioeroa harkitsemassa?

Avioero on yhtä aikaa tuttu ja vieras elämäntapahtuma, jossa arjen ja oman talouden rakenteet laitetaan uusiksi. Moni tietää, että avioerossa jaetaan omaisuutta, mutta useimmat eivät aivan tiedä, miten omaisuus käytännössä jaetaan ja kuinka tarpeelliset asiakirjat tehdään. Puolisoiden oikeus toistensa omaisuuteen on Suomessa laaja. Avioeron yhteydessä puolisoiden yhteenlaskettu netto-omaisuus tulee jakaa joko avioliitolain puolittamisperiaatteen mukaisesti (täysi avio-oikeus) tai jos pari on tehnyt avioehtosopimuksen, siinä määrätyn mukaan. Omaisuuden jako eli ositus tulee aina tehdä kirjallisesti, mikä yllättävän usein unohtuu. Jos eroavalla parilla on avioehto, tehdään osituksen sijaan omaisuuden erottelu tai ositus ja erottelu.

Ositus tai omaisuuden erottelu tulee kuitenkin aina tehdä kirjallisesti. Myös pankki tarvitsee ositussopimuksen asuntolainan järjestelyitä varten. Ositussopimuksessa voidaan siirtää omaisuutta yhdeltä puolisolta toiselle erillisen kauppakirjan sijaan. Vaikka ositukselle ei tulisikaan välittömästi käyttöä, sitä tarvitaan viimeistään silloin kun entinen aviopuoliso kuolee, sillä perunkirjoitusta ei voida tehdä ilman kirjallista osituspaperia. Vanhan avioeron selvittely vuosien päästä voi olla kiusallinen kokemus.

Osituksella saattaa olla myös yllättäviä verotuksellisia vaikutuksia, ja siksi on hyvä kääntyä hyvissä ajoin osaavan lakimiehen puoleen.

Eron yhteydessä myös muut asiakirjat kannattaa käydä läpi. Testamentti ja edunvalvontavaltakirja kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa päivittää. Jos näitä asiakirjoja ei ole ennestään olemassa, kannattaa ne eron yhteydessä viimeistään tehdä.


Ikäviin yllätyksiin voi varautua

Uusi koti ja parisuhde voivat olla ihania asioita. Paljon helpommalla pääsee, jos on etukäteen varautunut myös siihen, ettei kaikki suju aina kuten Strömsössä. Mökin, asunnon tai veneen yhteisomistus saattaa esimerkiksi ajatuksen tasolla tuntua mukavalta ja huolettomalta. Ongelmia kuitenkin seuraa väistämättä, jos ihmissuhteet menevät solmuun tai omaisuuden hoitamisesta ollaan eri mieltä. Kun asioista on ennalta sovittu kirjallisesti, vältytään ikäviltä yllätyksiltä ja turhalta kinastelulta.

Entä voiko omat asiansa uskoa ennakolta jonkun hoitoon? Kyllä voi. Aivan jokaisella täysi-ikäisellä tulisi olla nimettynä oma luottohenkilö, joka voi hoitaa asioita ja tehdä päätöksiä silloin, kun ei itse ole toimintakykyinen.

Edunvalvontavaltuutus eli edunvalvontavaltakirja on asiakirja, joka olisi hyvä jokaisella olla. Edunvalvontavaltuutuksella voi antaa toiselle henkilölle luvan hoitaa asioita ja tehdä päätöksiä tilanteessa, jossa oma toimintakyky ei enää riitä.

Vakava onnettomuus, sairastuminen tai vanhuuden heikkous voivat heikentää toimintakykyä niin, että asioiden hoito pitää siirtää jollekulle muulle. Edunvalvontavaltuutuksella voi varmistaa, että omia asioita hoidetaan sillä tavalla ja sellaisen henkilön toimesta, jonka on itse valinnut ja johon luottaa. Edunvalvontavaltakirja, kuten moni muukin oman elämän lakiasiakirja tulee tehdä juuri silloin, kun sille ei ole tarvetta. Eli silloin, kun kaikki on hyvin.

Tutustu yhteistyökumppanimme Lexlyn tarjoamiin lakipalveluihin

Muista, että Danske Bankin henkilöasiakkaana voit saada alennuksia Lexlyn tarjoamista palveluista. 

Katso edut täältä