Lamor Corporation Oyj:n

First North Premier -listautumisanti 

Danske Bank toimii Lamor Corporation Oyj:n (”Lamor” tai ”Yhtiö”) First North Premier -listautumisannin pääjärjestäjänä yhtiön hakiessa osakkeidensa listaamista Nasdaq First North Premier Growth Market Finland –markkinapaikalle (“First North Premier”). 
Ohessa on esitetty listautumiseen liittyviä tärkeitä päivämääriä ja ohjaus verkkosivuille, joista pääset tutustumaan esitteeseen ja markkinointiesitteeseen sekä linkki verkkomerkintään ja verkkopankkiin (Danske Bankin asiakkaille).

Tärkeitä päivämääriä

  • Esite saatavilla 24.11.2021
  • Listautumisannin merkintäaika alkaa 25.11.2021
  • Yleisöannin merkintäaika päättyy 2.12.2021
  • Henkilöstöannin merkintäaika päättyy 2.12.2021
  • Instituutioannin merkintäaika päättyy 7.12.2021
  • Listautumisannin tulos julkistetaan 7.12.2021 (arvio)
  • Yleisöannissa merkityt osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille 8.12.2021 (arvio)
  • Kaupankäynti osakkeilla alkaa Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalla 8.12.2021 (arvio)

Lamor lyhyesti 

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista.[1]) Lamor, lyhenne sanoista Larsen Marine Oil Recovery, on vuonna 1982 Larsenin perheen Suomessa perustama perheyhtiö, joka tarjoaa asiantuntemusta ja ratkaisuja ympäristön ja ekosysteemien suojaamiseen ja puhdistamiseen. Maailmanlaajuisesti vahvistuva ympäristötietoisuus luo kysyntää kestäville ratkaisuille maaperän ja vesistöjen puhdistamisessa, johon Lamor pyrkii vastaamaan. Lamorin tavoitteena on maailman puhdistaminen, mikä konkretisoituu kolmessa liiketoiminta-alueessa: öljyntorjunta, jätteenkäsittely ja vedenkäsittely. Suorituskyky, innovatiiviset teknologiat ja palvelu ovat Lamorin toiminnan kulmakiviä. Perustamisestaan lähtien Lamor on tehnyt töitä maailman puhdistamiseksi.

Lamorin liiketoiminta jakaantuu laiteliiketoimintaan ja palveluliiketoimintaan. Laiteliiketoiminta sisältää erilaisia öljynkeräyksessä, jätteenkäsittelyssä ja veden puhdistuksessa käytettäviä laitteita. Palveluliiketoiminnan puitteissa Lamor tarjoaa asiakkailleen monipuolisia ympäristöratkaisuja ja -palveluita, jotka käsittävät asiakkaan tarpeiden mukaan öljyntorjuntaan ja öljyvahinkoihin sekä muihin ympäristövahinkoihin liittyviä puhdistus- tai ennakkovarautumispalveluita, vaarallisten ja vaarattomien jätteiden käsittelypalveluita, räätälöityjä ja mukautettuja vedenpuhdistusratkaisuja sekä ratkaisuihin liittyviä laitetoimituksia. Lamorin monipuolinen asiakaskunta koostuu pääasiassa suurista kansainvälisistä yrityksistä ja julkisen sektorin asiakkaista. Syyskuun 2021 lopussa julkisen sektorin asiakkaat muodostivat 95 prosenttia Lamorin tilauskannasta ja yksityisen sektorin asiakkaat vastaavasti 5 prosenttia.

Lamorin lähestymistapa ympäristöratkaisujen ja -palveluiden tarjoamisessa on ”globaalisti paikallinen”, mikä tarkoittaa sitä, että Lamor luottaa toiminnassaan paikallisten kumppaneiden verkostoon. Tämän johdosta Lamor pystyy tarjoamaan laajan valikoiman ratkaisuja, jotka voidaan räätälöidä jokaisen asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Lamorin kumppaniverkosto koostuu yrityksistä, joilla on yhtäläinen pyrkimys puhdistaa maailma. Monipuolinen verkosto tukee Lamorin myyntiä ja asiakaspalvelua sekä nopeaa reagointia asiakkaiden tarpeisiin. Lamor toimii yhteensä yli 100 maassa tytär- ja osakkuusyhtiöidensä sekä kumppani- ja jakeluverkostojensa kautta. Lamorilla on tytär- ja osakkuusyhtiöitä 21 maassa.

Yhtiö on onnistunut säilyttämään vahvan taloudellisen profiilinsa COVID-19-pandemiasta huolimatta. Yhtiön liikevaihto oli 35,2 miljoonaa euroa 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla, 45,6 miljoonaa euroa 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella ja 48,1 miljoonaa euroa 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella. Yhtiön oikaistu EBITDA % oli 13,4 prosenttia (EBITDA % 11,8 prosenttia) 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla, 14,0 prosenttia (EBITDA % 12,3 prosenttia) 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella ja 13,8 prosenttia (EBITDA % 13,8 prosenttia) 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella. Oikaistu liikevoitto (EBIT) % oli 6,1 prosenttia (liikevoitto (EBIT) % 4,1 prosenttia) 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla ja 7,5 prosenttia (liikevoitto (EBIT) % 5,3 prosenttia) 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12 2019 päättyneen tilikauden 7,7 prosenttiin (liikevoitto (EBIT) % 7,2 prosenttia). Yhtiön liikevoitto oli 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla 1,4 miljoonaa euroa, 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella 2,4 miljoonaa euroa ja 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella 3,5 miljoonaa euroa.

Yhtiön tilauskanta on 1.1.2021–30.9.2021 välisenä aikana yli kymmenenkertaistunut. Syyskuun 2021 lopussa tilauskannan suuruus oli 228,0 miljoonaa euroa, josta loppuvuoden 1.10.2021–31.12.2021 osuus oli 20 miljoonaa euroa, vuoden 2022 tilauskannan osuus oli 76 miljoonaa euroa ja sitä seuraavien vuosien osuus 132 miljoonaa euroa.

Lamor on hakenut Nasdaq Green Equity Designation -statusta Nasdaq Helsingiltä ja käy keskusteluja CICERO Greenin ja Nasdaq Helsingin kanssa Nasdaq Green Equity Designation -statuksen saamisesta. Yhtiö on hakenut Nasdaq Green Equity Designation -statusta Nasdaq Helsingiltä, mutta tulee vielä täydentämään hakemustaan siihen tarvittavan päästödatan osalta.


1) Lamor on markkinaosuudeltaan maailman suurin öljyntorjuntalaitteiden toimittaja liikevaihdolla mitattuna. Näkemys perustuu Yhtiön tilaamiin selvityksiin, joiden perustana on käytetty Yhtiön kilpailijoiden julkisista tilinpäätöksistä kerättyjä tietoja. Tämän lisäksi

Lamorilla on suurin markkinaosuus maailmanhistorian suurimman ihmisen aiheuttaman öljyvahingon kunnostustöistä Kuwaitissa.

Verkkomerkinnän yleiset ehdot ja sijoittajatiedote

Verkkomerkinnän yleiset ehdot

Sijoittajatiedote

Tutustu listautumisantiin liittyviin materiaaleihin sekä Lamorin sijoittajasivuihin

Listalleottoesite

Markkinointiesite

sijoittajat.lamor.com/listautuminen