Sitowise Group Oyj:n listautumisanti

Sitowisen listautumisanti ja -myynti 15.3.-23.3.2021
Tutustu ehtoihin ja ohjeisiin: Sitowise.com/listautuminen

Danske Bank toimii Sitowise Group Oyj:n (”Sitowise”) listautumisannin pääjärjestäjänä yhtiön hakiessa osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Ohessa on esitetty listautumiseen liittyviä tärkeitä päivämääriä ja ohjaus verkkosivuille, joista pääset tutustumaan listalleotto- ja markkinointiesitteeseen sekä linkki verkkomerkintään ja verkkopankkiin (Danske Bankin asiakkaille).

 • Listalleottoesite saatavilla viimeistään 15.3.2021
 • Oikeus keskeyttää listautumisanti ylikysyntätilanteessa aikaisintaan 22.3.2021 klo 16.00
 • Yleisöannin merkintäaika päättyy 23.3.2021 klo 16.00 (arvio)
 • Henkilöstöannin merkintäaika päättyy 23.3.2021 klo 16.00 (arvio) 
 • Instituutioannin merkintäaika päättyy 25.3.2021 (arvio)
 • Osakkeen merkintähinta päätetään 25.3.2021 (arvio)
 • Yleisöannissa merkityt osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille 26.3.2021 (arvio)
 • Kaupankäynti osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingin Prelistalla 26.3.2021 (arvio) (muut kuin henkilöstöosakkeet)
 • Kaupankäynti osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingin pörssilistalla 30.3.2021 (arvio) (muut kuin henkilöstöosakkeet)

Sitowise lyhyesti 

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo, joka tarjoaa suunnittelu- ja konsultointipalveluja kaiken kokoisiin hankkeisiin vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen mahdollistamiseksi. Sitowise tarjoaa palvelujaan seuraavilla liiketoiminta-alueilla: Talo, Infra ja Digitaaliset ratkaisut. Sitowise toimii pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa, ja lisäksi sillä on Virossa ja Latviassa osaamiskeskukset, jotka palvelevat pääasiassa Sitowisen projekteja Suomessa ja Ruotsissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 160 miljoonaa euroa ja Yhtiön palveluksessa on yli 1 900 asiantuntijaa. Sitowisellä on vahva työntekijäomistus, Yhtiöllä on suurimman omistajan Intera Fund III Ky:n lisäksi yli 200 työntekijäomistajaa.

Sitowise tarjoaa asiakkailleen kattavia ja monialaisia ratkaisuja yhdistämällä älykkäät digitaaliset ratkaisut infrastruktuuria ja rakennuksia koskevaan osaamiseen. Laaja-alainen osaaminen ja palveluvalikoima auttavat Sitowiseä erottumaan monipuolisena palveluntarjoajana. Sitowise kykenee toteuttamaan suuriakin hankkeita projektin ainoana teknisen konsultoinnin tarjoajana. Yhtiö tarjoaa konsulttipalveluita eri kokoisiin projekteihin ja on vuosittain mukana yli 10 000:ssa projektissa.

Sitowise uskoo laajan monialaosaamisen tuottavan merkittävän kilpailuedun useaan kilpailijaansa nähden, minkä lisäksi erityisosaamisalueet kuten esimerkiksi korkea rakentaminen, palotekniikka, akustiikka sekä kallio- ja tunnelisuunnittelu vahvistavat Sitowisen kilpailuetua. Sitowisellä on lisäksi erityisen vahvaa osaamista digitaalisissa ratkaisuissa: sillä on noin 160 omaa ohjelmistokehittäjää ja IT-osaajaa, joiden asiantuntemuksella voidaan vastata asiakkaiden kasvavaan digitaalisen konsultoinnin ja työkalujen kysyntään.

Sitowisellä on laaja asiakaskunta sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Lähes puolet Sitowisen liikevaihdosta on peräisin kunnilta ja valtion virastoilta ja puolet tulee yksityiseltä sektorilta, jonka kaksi suurinta asiakassegmenttiä ovat rakennusyhtiöt ja asunto-osakeyhtiöt.

Sitowise on kasvanut vahvasti orgaanisesti ja yritysostojen kautta. Yhtiön liikevaihto kasvoi vuosina 2018–2020 keskimäärin 12,9 prosenttia vuodessa. Samalla Sitowise on pystynyt pitämään kannattavuutensa korkeana: sen oikaistu EBITA-marginaali oli 10–13 prosenttia vuosina 2018–2020 ja samalla jaksolla liikevoittomarginaali oli 7–11 prosenttia. Sitowisen liikevaihdon ja oikaistun EBITA-marginaalin kehitys sekä matalat investoinnit käyttömaisuuteen ovatkin johtaneet voimakkaaseen liiketoiminnan rahavirtaan, jota kuvastaa vahva, yli 80 prosentin kassavirtasuhde vuosina 2018–2020. Vahva kassavirtasuhde puolestaan luo hyvät edellytykset voimakkaan kasvun jatkumiselle, yritysostoille ja/tai osinkojen jakamiselle.

Verkkomerkinnän yleiset ehdot ja sijoittajatiedote

Verkkomerkinnän yleiset ehdot

Sijoittajatiedote

Tutustu listautumisantiin liittyviin materiaaleihin sekä Sitowisen sijoittajasivuihin

Listalleottoesite

Markkinointiesite

www.sitowise.fi/listautuminen

Tee merkintä

Sitoudun merkitsemään Sitowise Group Oyj:n (”Sitowise”) osakkeita listautumisannin (”Listautumisanti”) ehtojen mukaisesti jäljempänä ilmoittamani määrän. Listautumisanti sisältää muun muassa yleisöannin yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) [ ]2021 julkistetun listautumisantiin liittyvän esitteen (”Listalleottoesite”) mukaisesti.

Listautumisannin yksityiskohtaiset ehdot liittyen merkintäsitoumuksen antamiseen, osakkeiden maksuun ja muihin ehtoihin sisältyvät Listalleottoesitteen kohtaan ”Listautumisannin ehdot”.
Lue Esite

Olen tutustunut ja minulla on ollut mahdollisuus tallentaa tai tulostaa verkkomerkinnän yleiset ehdot ja sijoittajatiedote. Lisäksi olen tutustunut Listalleottoesitteeseen, Listautumisannin kohteena olevan rahoitusvälineen ominaisuuksiin ja riskeihin sekä Listalleottoesitteessä ilmeneviin Listautumisantia koskeviin rajoituksiin. Minulla on ollut mahdollisuus tallentaa tai tulostaa Listalleottoesite. Vahvistan, että minulla on Listautumisannin ehtojen mukainen oikeus osallistua Yleisöantiin. Hyväksyn Listautumisannin ehdot itseäni sitovaksi ja sen että:

 • Merkintäsitoumukseni voi käsittää myös listautumisannissa myytäviä osakkeita
 • Antamani merkintäsitoumus on sitova ja sitä ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin esiteasetuksen (EU) 2017/1129 edellyttämissä tilanteissa Listalleottoesitteeseen sisältyvien Listautumisannin ehtojen mukaisesti
 • Epätäydellisesti täytetty merkintäsitoumus voidaan jättää huomioimatta
 • Merkintäsitoumus voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai se voidaan myös hylätä
 • Yksi sijoittaja voi antaa vain yhden merkintäsitoumuksen
 • Osakkeet on maksettava merkintäsitoumusta annettaessa. Maksamaton tai virheellisesti maksettu merkintäsitoumus jätetään huomiotta

Valtuutan Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen tai määräämänsä henkilön tekemään puolestani sitovan merkinnän ja siihen liittyvät tarvittavat toimenpiteet Yleisöannissa. Vakuutan, että minulla on riittävä sijoituskokemus ja -tietämys Listautumisantiin liittyvien riskien ymmärtämiseksi. Vahvistan antavani toimeksiannon pelkästään toteutettavaksi ja sen, että pankki ei ole antanut sijoitusneuvontaa eikä ole arvioinut rahoitusvälineen asianmukaisuutta tai soveltuvuutta kannaltani. Lisäksi vakuutan, että asun ja olen Suomessa. Olen tietoinen, että Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä.

Oletko tai oletko ollut PEP* viimeisen 18 kuukauden aikana?
Kyllä (Merkintä tulee tehdä Danske Bankin konttorissa.
En
* Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) viittaa henkilöön, tai tämän lähisukulaiseen tai läheiseen liikekumppaniin, joka toimii tai on toiminut tärkeässä julkisessa tehtävässä (kuten esimerkiksi parlamentin jäsenenä, keskuspankin johtokunnassa tai suurlähettiläänä).

Tärkeä huomautus: Tarjousta osakkeista ei tehdä henkilöille, joille tarjoaminen edellyttäisi esitteen hyväksymistä tai rekisteröintiä tai muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä jossain muussa maassa kuin Suomessa. Listautumisesitettä ja mitään Listautumisantiin liittyvää materiaalia ei saa jakaa missään maassa, jossa se ei ole laillista eikä kenellekään, jolle ei ole laillista tehdä tarjousta. Listautumisantia koskeviin riitoihin sovelletaan Suomen lakia ja riidat ratkaistaan Suomessa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Danske Bankin arvo-osuustiliasiakkaana teet merkinnän verkkopankissa. Mikäli arvo-osuustilisi on toisessa pankissa, tee merkintä tällä lomakkeella. Voit yrittää osallistumista vain kertaalleen. Jos keskeytät merkinnän tai haluat lisätietoja, ota yhteyttä tarvittaessa puhelimitse Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskukseen puh. +358 200 20109 (pvm/mpm) ma-pe klo 9.00-18.00. Puhelut Danske Bankiin nauhoitetaan.

 

Merkitsijällä tulee olla arvo-osuustili, jonne merkityt ja maksetut arvo-osuudet kirjataan. Arvo-osuustili on henkilökohtainen eikä samalle arvo-osuustilille voida tehdä kirjauksia muiden henkilöiden kuin tilinomistajan lukuun. Arvo-osuustilin numero koostuu 35 merkistä (esim. APKE00000000000008000000000XXXXXXXX). Mikäli arvo-osuustilisi numero on virheellinen, voit tarkistaa sen omalta tilinhoitajaltasi.

Ohjeet tunnistautumiseen Danske Bankin verkkomerkinnässä muiden pankkien asiakkaille

Tarvitset pankkitunnuksiasi kaksi kertaa merkinnän aikana, ensin tunnistautumiseen ja myöhemmin maksuun.

Danske Bankin verkkomerkinnässä voi tunnistautua kaikkien pankkien verkkopankkitunnuksilla kohdassa "Verkkomerkintä".

HUOM! Ennen tunnistautumista:

 • Merkinnän maksajan tulee olla sama kuin merkitsijän.
 • Varmista tarvittaessa, että merkintämaksu ei ylitä oman verkkopankkisi päivittäistä ylärajaa.
 • Täytä merkintälomake huolellisesti. Merkintä tulee maksaa välittömästi merkinnän yhteydessä.

Paytrail kerää maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan.
https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu

Maksettaessa verkkomerkinnän maksu maksuviitteellä on viitenumero ja tilinumero eri kuin verkkomerkinnän Maksa-painikkeella maksettaessa. Maksa-painikkeella tehtävä maksu ohjautuu Danske Bankin merkintätilille Paytrailin maksupalvelun kautta ja maksun saajana näkyy Paytrail Oyj, maksuviitteellä itse maksettavan maksun saajana on Danske Bankin merkintätili.

Verkkomerkintä Danske Bankissa 
Merkitse tässä, jos arvo-osuustilisi on Danske Bankissa.

Verkkomerkintä muussa kuin Danske Bankissa 
Merkitse tässä, jos arvo-osuustilisi on muussa kuin Danske Bankissa.

Tunnistautuminen onnistuu Chrome, Firefox, Opera sekä Internet Explorer-selaimissa.
Jos ongelmia ilmenee, suosittelemme kokeilemaan Chrome ja Firefox selaimia, sekä ilmoittamaan mahdollisista ongelmista Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskukseen.

* Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) viittaa henkilöön, tai tämän lähisukulaiseen tai läheiseen liikekumppaniin, joka toimii tai on toiminut tärkeässä julkisessa tehtävässä (kuten esimerkiksi parlamentin jäsenenä, keskuspankin johtokunnassa tai suurlähettiläänä).

Tärkeä huomautus:Tarjousta osakkeista ei tehdä henkilöille, joille tarjoaminen edellyttäisi esitteen hyväksymistä tai rekisteröintiä tai muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä jossain muussa maassa kuin Suomessa. Listautumisesitettä ja mitään Listautumisantiin liittyvää materiaalia ei saa jakaa missään maassa, jossa se ei ole laillista eikä kenellekään, jolle ei ole laillista tehdä tarjousta. Listautumisantia koskeviin riitoihin sovelletaan Suomen lakia ja riidat ratkaistaan Suomessa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.