Siirry sisältöön
Jaa

Mahdollisuus hyvään tuottoon vuonna 2021

SIJOITUSNÄKEMYS: Odotamme talouden kääntyvän koronarokotteiden tukemana noususuhdanteeseen vuonna 2021. Vaikka rahoitusmarkkinat ovatkin jo ennakoineet suuren osan myönteisestä kehityksestä, sijoittajille on mielestämme yhä tarjolla mahdollisuuksia.

Uusi vuosi lähestyy, ja siinä missä vuonna 2020 on menty koronapandemian tahdissa, muistetaan vuosi 2021 toivottavasti globaalista koronarokotuskampanjasta.

Odotamme osakkeiden tarjoavan hyvää tuottoa ensi vuonna suurelta osin juuri tulevien rokotteiden vuoksi. Rokotteet ovat myös edellytys sille, että rajoituksista ja sulkutoimista voidaan luopua asteittain ympäri maailmaa ja talous pääsee elpymään takaisin pandemiaa edeltävälle tasolle. Vaikka maailmantaloudessa on kevään äkkipysähdyksen jälkeen otettu merkittäviä edistysaskelia, työmarkkinat, kulutus ja yritysten investointihalut kärsivät yhä koronaviruksen vaikutuksista.

Odotamme koronarokotteiden osaltaan luovan vuonna 2021 edulliset olosuhteet talouden noususuhdanteelle, joka parantaisi yritysten kannattavuutta huomattavasti. Ennustetta tukee myös se, että monet yritykset ovat onnistuneet karsimaan kulujaan tänä vuonna. Olisi oikeastaan valtava pettymys, jos tulokset eivät nousisi merkittävästi, sillä siinä tapauksessa osakkeet olisivat aivan liian kalliita tällä hetkellä mitattuna P/E-luvuilla eli sillä, kuinka paljon sijoittaja maksaa osakkeesta suhteessa yrityksen tulokseen.

Tämänhetkisiä suosituksia

KEHITTYVIEN MARKKINOIDEN OSAKKEET YLIPAINOSSA:
Lupaavia tuottomahdollisuuksia etenkin Aasiassa

KEHITTYVIEN MARKKINOIDEN JOUKKOLAINAT YLIPAINOSSA:
Paras vaihtoehto riskialttiiden joukkolainojen joukosta

VALTIONLAINAT ALIPAINOSSA:
Odotettavissa matalaa tai negatiivista tuottoa

JAPANILAISET OSAKKEET ALIPAINOSSA:
Rajalliset mahdollisuudet pitkällä aikavälillä

Lue lisää tästä

Paljon hyvää on jo hinnoiteltu

Sijoittajien on kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että osakemarkkinoilla on jo nähty huomattavia kurssinousuja viime aikoina. Rahoitusmarkkinat kulkevat aina askeleen edellä todellisuutta, ja ne ovat jo jossakin määrin ennakoineet tulevien rokotteiden myönteiset vaikutukset. Uskomme kuitenkin talouden kasvunäkymien ja markkinoiden tunnelman piristyvän vielä lisää rokotteiden kehityksen, tuotannon ja jakelun myötä. Sen vuoksi odotamme osakkeiden tarjoavan hyvää tuottoa ensi vuonna.

Rokotteiden tulo ei kuitenkaan tarkoita koronakriisin täydellistä loppumista rahoitusmarkkinoilla. Lyhyellä aikavälillä taudin leviäminen voi vielä kiihtyä ennen käännettä parempaan, jolloin myös talouden elpyminen pitkittyy, mikä puolestaan voi aiheuttaa ajoittaisia heilahteluita ja kurssilaskuja markkinoilla.

Myönteisistä odotuksistamme huolimatta vuoden 2021 talouskasvuun liittyy hiukan laajemmin ja pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna huomattavaa epävarmuutta, minkä vuoksi Danske Bankin neuvonnan mallisalkuissa osakkeet ovat vain maltillisessa ylipainossa. Osakkeiden osuus salkuissamme on siis hiukan pitkän aikavälin tavoitetta suurempi, ja joukkolainojen osuus puolestaan hiukan pienempi.


Matalat korot tukevat osakkeita

Keskuspankit ovat koronakriisin aikana tukeneet taloutta ja rahoitusmarkkinoita erittäin elvyttävällä rahapolitiikalla, johon ovat kuuluneet matalat korot ja suuret joukkolainojen osto-ohjelmat. Tavoitteena on ollut painaa korot alas ja varmistaa markkinoiden likviditeetti.

Keskuspankkien elvyttävä rahapolitiikka on vahvistanut trendiä, jossa monien joukkolainojen korot ovat painuneet mataliksi tai negatiivisiksi, joten sijoittajilla on vain vähän vaihtoehtoja osakkeille, jos he haluavat jonkin verran tuottoa pääomalleen. Arviomme mukaan tämä seikka myös osaltaan tukee osakekursseja. Odotamme myös, että ensi vuonna matalien tai negatiivisten korkojen sekä nopean kasvun yhdistelmä tukee muitakin riskialttiita omaisuuslajeja, jolloin sijoittajat voivat saada niistä korkeampaa tuottoa kuin valtionlainojen kaltaisista turvallisemmista omaisuuslajeista. Se koskee etenkin kehittyvien markkinoiden joukkolainoja.

Yhdysvaltojen vaalit eivät ole vielä ohi

Georgialaiset äänestäjät saavat 5. tammikuuta 2021 valita kaksi senaattoria edustamaan osavaltiotaan kongressissa Washingtonissa. Republikaanien odotetaan voittavan senaattoripaikat, mutta jos voittajia ovatkin demokraatit, heillä olisi enemmistö kongressin molemmissa kamareissa, senaatissa ja edustajainhuoneessa. Tällöin Joe Biden ja demokraatit saisivat hyväksyttyä kattavan finanssipoliittisen elvytyspaketin Yhdysvaltojen talouden nostamiseksi, mikä olisi myös hyvä uutinen osakemarkkinoille. Negatiivista olisi puolestaan se, että demokraattien valta tarkoittaisi todennäköisesti veronkorotuksia ja sääntelyn lisääntymistä.

Rahoitusmarkkinat pitäisivät luultavasti mieluiten kongressin jakautuneena, jolloin demokraateilla ja republikaaneilla olisi molemmilla enemmistö yhdessä kamarissa. Tällaisessa tilanteessa demokraateilla olisi vain rajalliset mahdollisuudet tehdä talouteen vaikuttavia muutoksia.

Osakemarkkinoiden voittajat ja häviäjät

Osakemarkkinoilla tämän vuoden voittajia ovat olleet etenkin vahvasta rakenteellisesta eli talouden suhdanteista riippumattomasta kasvusta nauttivat yritykset. Talouskasvuun liittyvän suuren epävarmuuden vuoksi sijoittajat ovat suosineet yrityksiä, jotka kasvavat ja tuottavat hyvin vaikeinakin aikoina. Tämä koskee etenkin IT-sektoria, mutta myös terveys-, viestintäpalvelu- ja verkkokauppa-alan yritykset ovat hyötyneet trendistä, joka on osaltaan nostanut Yhdysvaltalaisia osakkeita tänä vuonna.

Jos taloudessa koetaan ensi vuonna noususuhdanne, odotamme sen nostavan etenkin syklisiä osakkeita, joiden kehitys riippuu suuressa määrin talouden suhdanteista. Näemme houkuttelevia tuottomahdollisuuksia etenkin rahoitusalalla ja teollisuudessa. Koska ne muodostavat suhteellisen suuren osan Euroopan osakemarkkinoista, tänä vuonna pahoin kärsineet eurooppalaiset osakkeet voivat saada siitä nousuapua ensi vuonna. Amerikkalaiset ja kehittyvien markkinoiden osakkeet tarjoavat kuitenkin mielestämme yhä houkuttelevimmat tuottomahdollisuudet.

Muista aina sijoittajan riski
Julkaisussa käsitellään Danske Bankin odotuksia makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä. Jos kehitys poikkeaa odotuksistamme, se voi vaikuttaa mahdollisten sijoitusten tuottoon negatiivisesti ja aiheuttaa tappioita. Danske Bank on laatinut tämän julkaisun ainoastaan yleiseksi tiedoksi, eikä sitä ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi. Keskustele sijoitusneuvojasi kanssa, jos harkitset sijoituspäätöksen tekoa tämän materiaalin perusteella, ja ota selville, sopiiko sijoitus sijoittajaprofiiliisi, jossa huomioidaan muun muassa riskinottohalukkuus, sijoitusaika ja tappionkantokyky.

Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.