Siirry sisältöön
Jaa

Tämänhetkisiä suosituksia

Esimerkkejä Danske Bankin tämänhetkisistä sijoitussuosituksista. Ylipaino tarkoittaa, että tällä hetkellä omaisuuslajin osuus neuvonnan mallisalkuissamme on pitkän aikavälin tavoitetta suurempi, ja alipaino puolestaan sitä, että osuus on pitkän aikavälin tavoitetta pienempi. Sijoitusasiantuntijamme ovat aina käytettävissäsi, jos tarvitset sijoituksiisi liittyvää neuvontaa.

Lupaavia tuottomahdollisuuksia etenkin Aasiassa

KEHITTYVIEN MARKKINOIDEN OSAKKEET YLIPAINOSSA
Kiinassa talouden vauhti on elpynyt nopeasti kevään jälkeen, mikä on tukenut kehittyvien markkinoiden ja etenkin kiinalaisia osakkeita tänä vuonna. Nousuista huolimatta kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat yhä arviomme mukaan houkuttelevasti hinnoiteltuja. Lisäksi kehittyvillä markkinoilla on runsaasti syklisiä osakkeita, jotka voivat tukea aluetta, jos maailmantalous kääntyy noususuhdanteeseen ja syklisten osakkeiden suosio kasvaa ennusteemme mukaisesti vuonna 2021. Keskitymme etenkin aasialaisiin osakkeisiin, sillä ne tarjoavat arviomme mukaan tällä hetkellä houkuttelevimmat tuottomahdollisuudet.

Paras vaihtoehto riskialttiiden joukkolainojen joukosta

KEHITTYVIEN MARKKINOIDEN JOUKKOLAINAT YLIPAINOSSA
Myös kehittyvien markkinoiden joukkolainat ovat kehittyneet erittäin suotuisasti kevään jälkeen, kun maailmantalous on elpynyt ja sijoittajien riskinottohalukkuus kasvanut. Pidämme kehittyvien markkinoiden joukkolainoja joukkolainamarkkinoiden riskialttiin osan houkuttelevimpana vaihtoehtona. Ne tarjoavat sijoittajille parempaa tuottoa kuin perinteiset valtionlainat. Kehittyviä markkinoita tukee myös Yhdysvaltojen dollarin heikentyminen, minkä ansiosta valtioiden ja yritysten on entistä halvempi hoitaa dollarimääräisiä lainojaan. Dollarin vahvistuminen esimerkiksi globaalin epävarmuuden kasvaessa olisi toisaalta huono uutinen omaisuuslajille.

Odotettavissa matalaa tai negatiivista tuottoa

VALTIONLAINAT ALIPAINOSSA
Globaalien valtionlainojen korot ovat yhä hyvin matalat tai negatiiviset, ja talouden kohentumisesta johtuva riskinottohalukkuuden kasvaminen voi nostaa korkoja hiukan vuonna 2021, mikä tarkoittaisi joukkolainojen kurssien laskua. Se vähentäisi omaisuuslajin tuottoa vielä lisää. Sen vuoksi odotamme valtionlainojen tarjoavan matalaa tai negatiivista tuottoa ensi vuonna. Kiinnostavampia tuottomahdollisuuksia tarjoavat esimerkiksi investment grade -joukkolainat, jotka ovat korkean luottoluokituksen yrityslainoja. Mielestämme investment grade -joukkolainojen tarjoama lisäkorko on korkeamman luottoriskin arvoinen valtionlainoihin verrattuna. On kuitenkin pidettävä mielessä, että valtionlainat ovat investment grade -joukkolainoja vakaampia ja likvidimpejä rahoitusmarkkinoiden epävakaina kausina.

Rajalliset mahdollisuudet pitkällä aikavälillä

JAPANILAISET OSAKKEET ALIPAINOSSA
Japanin osakemarkkinat kasvoivat hitaasti jo ennen koronakriisiä, ja vaikka odotammekin yritysten kannattavuuden elpyvän maailmantalouden piristyessä, pitkällä aikavälillä markkinoiden potentiaali on rajallinen. Japanilaisten osakkeiden arvostustaso näyttää houkuttelevalta, mutta näin on ollut jo pidemmän aikaa. Jos seuraavan vuoden aikana tapahtuu rotaatiota kohti syklisiä ja arvo-osakkeita, eli P/E- ja P/B-lukujen kaltaisiin tunnuslukuihin verrattuna halvasti hinnoiteltuja osakkeita, suosimme mieluummin esimerkiksi kehittyvien markkinoiden osakkeita ja yhdysvaltalaisia small cap -osakkeita.

Muista aina sijoittajan riski
Julkaisussa käsitellään Danske Bankin odotuksia makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä. Jos kehitys poikkeaa odotuksistamme, se voi vaikuttaa mahdollisten sijoitusten tuottoon negatiivisesti ja aiheuttaa tappioita. Danske Bank on laatinut tämän julkaisun ainoastaan yleiseksi tiedoksi, eikä sitä ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi. Keskustele sijoitusneuvojasi kanssa, jos harkitset sijoituspäätöksen tekoa tämän materiaalin perusteella, ja ota selville, sopiiko sijoitus sijoittajaprofiiliisi, jossa huomioidaan muun muassa riskinottohalukkuus, sijoitusaika ja tappionkantokyky.

Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.