Jaa

Olemme varovaisen optimistisia

INVESTMENT INSIGHT: Koronaviruksesta ja muista epävarmuustekijöistä huolimatta odotamme talouden kasvun jatkuvan, ja mielestämme osakkeet tarjoavat jatkossakin joukkolainoja houkuttelevampia tuottomahdollisuuksia. Suurimmat odotuksemme kohdistuvat amerikkalaisiin osakkeisiin. Myös joukkolainamarkkinoilla on kuitenkin mielestämme kiinnostavia mahdollisuuksia.

Keväällä globaalit osakkeet putosivat kuukauden aikana yli 30 prosenttia, mikä on kaikkien aikojen nopein tämän kokoluokan romahdus. Sen jälkeen globaalit osakkeet ovat elpyneet täysin vain puolen vuoden aikana, ja sama koskee myös muita riskialttiita omaisuuslajeja, kuten yrityslainoja ja kehittyvien markkinoiden joukkolainoja.

Koronaviruksen vuoksi vuosi 2020 on ollut epätavallinen ja monella tapaa hirveä. Tällä hetkellä vaikuttaa kuitenkin siltä, että useat sijoittajat selviävät vuodesta suhteellisen ehjin nahoin. Sitä vain harvat olisivat voineet kuvitella vielä maaliskuussa.

Danske Bank on pitänyt osakkeet maltillisessa ylipainossa koko koronakriisin ajan, koska odotimme kevään suurten kurssilaskujen jäävän väliaikaisiksi. Siksi osasimme odottaa rahoitusmarkkinoiden elpymistä, mutta sen nopeus on silti ollut yllätys.

Nousun syyt

Maaliskuun pohjalukemien jälkeen koetut suuret nousut olivat aluksi hallitusten ja keskuspankkien finanssi- ja rahapoliittisten apupakettien ansiota. Kesän aikana vetureina ovat olleet myönteisesti yllättäneet talouden tunnusluvut.

Talouden elpyminen on siis päässyt hyvään vauhtiin sen jälkeen, kun koronavirus jäädytti keväällä globaalin talouskasvun yhteiskuntien sulkemisen myötä. Lisäksi näyttää siltä, että koronavirus pysyy aisoissa kohdistetuilla ja paikallisilla toimilla, eikä viime kevään kaltaisia kokonaisten yhteiskuntien sulkemisia tarvittaisi.

Vaikka maailmantalous kärsii yhä koronakriisistä, kehitys on vakuuttanut rahoitusmarkkinat siitä, että tunnelin päässä näkyy jo valoa. Tähänastisista kurssinousuista huolimatta Danske Bankin arvion mukaan sijoittajilla on yhä hyviä mahdollisuuksia edessään.


Lähitulevaisuuden tuotto-odotukset

Pidämme todennäköisimpänä, että talouden yleinen kehitys on seuraavan vuoden aikana yhä vahvaa ja että koronakriisiä edeltävä taso lähestyy vähitellen. Kun tehokas koronavirusrokote on saatavilla, se tukee myönteistä kehitystä todennäköisesti vielä lisää. Tällä hetkellä rokotteen kehitys vaikuttaa nopealta ja lupaavalta. Talouden kehitys voi myös alkaa vahvistaa itseään. Hyvät kasvuluvut, yritysten luottamuksen kasvu ja työmarkkinoiden piristyminen voivat saada kuluttajat käyttämään enemmän rahaa ja yritykset lisäämään investointejaan.

Keskuspankkien löyhäkätisen rahapolitiikan sekä finanssipoliittisten elvytystoimien jatkuminen ovat tekijöitä, jotka voivat vauhdittaa talouden kehitystä. Arviomme mukaan osakkeissa on yhä nousumahdollisuuksia.

Odotamme globaalien osakkeiden tuoton olevan 6–11 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana, ja sen vuoksi ylipainotamme osakkeita jatkossakin maltillisesti, eli niiden osuus salkuistamme on hiukan pitkän aikavälin tavoitetta suurempi. Vastaavasti alipainotamme hiukan joukkolainoja.

Täällä näemme tällä hetkellä kiinnostavaa tuottopotentiaalia

  • YHDYSVALLAT YLIPAINOSSA: Hyvät kasvunäkymät ja houkuttelevia toimialoja
  • KEHITTYVÄT MARKKINAT YLIPAINOSSA: Muun muassa Kiina nostaa Aasian markkinoita
  • KEHITTYVIEN MARKKINOIDEN JOUKKOLAINAT YLIPAINOSSA: Mahdollisuuksia nousun jatkumiseen
  • INVESTMENT GRADE –YRITYSLAINAT YLIPAINOSSA: Osto-ohjelmat tukevat joukkolainoja

Lue lisää tästä

Osakkeet paras vaihtoehto

Keskuspankkien avokätisen rahapolitiikan vuoksi monien joukkolainojen tuotto-odotus on hyvin matala tai negatiivinen, ja arviomme mukaan se laskee vielä lisää seuraavan vuoden aikana. Talouden elpyessä odotamme pitkien korkojen nousevan hiukan ja sen myötä joukkolainojen kurssien laskevan.

Sen vuoksi pidämme osakkeita yhä parhaana vaihtoehtona kohtuullista tuottoa hakeville sijoittajille. Arviomme mukaan tämä seikka myös osaltaan tukee osakekursseja. Toivomme saavamme lähiaikoina lisävahvistusta talouden elpymisestä ja epävarmuuden vähenemisestä, minkä jälkeen voisimme harkita osakkeiden ylipainotuksen lisäämistä.

Kalliit osakkeet eivät pelota

Osakkeet ovat suurelta osin elpyneet kevään laskun jälkeen, mutta yritysten tulokset eivät ole vielä pystyneet samaan. Se tarkoittaa, että osakkeiden arvostustaso on tällä hetkellä yleisesti korkea mitattuna P/E-luvulla eli sillä, kuinka paljon sijoittaja maksaa osakkeesta suhteessa yrityksen tulokseen. Odotamme yritysten tulosten kuitenkin kasvavan lähitulevaisuudessa, mikä oikeuttaisi osakkeiden arvostustason.

  • Odotettu tuloskasvu johtuu muun muassa siitä, että uskomme talouden myönteisen kehityksen jatkuvan.
  • Yritykset ovat myös onnistuneet vähentämään kustannuksiaan koronakriisin aikana, mikä vauhdittaa niiden tuloskehitystä vielä lisää liikevaihdon alkaessa jälleen kasvaa.

Suurimmat riskit

Myönteisestä kehityksestä huolimatta näköpiirissä on myös huomattavia riskejä, jotka voivat aiheuttaa kurssilaskuja syksyn aikana. Tämä koskee etenkin koronavirusta, jonka uudet tartunta-aallot voivat hidastaa kasvua merkittävästi ja aiheuttaa vahinkoa taloudelle, vaikka emme odotakaan kokonaisten yhteiskuntien sulkemisen olevan enää tarpeen.

Lisäksi rahoitusmarkkinat reagoivat hyvin herkästi talouden tunnuslukujen kehitykseen. Jos suotuisa kehitys näyttää hidastuvan, markkinoiden tunnelma voi muuttua positiivisesta negatiiviseksi.

Lisäksi merkittävät poliittiset riskit voivat aiheuttaa epävakautta markkinoilla. Kova brexit on yhä mahdollinen, sillä EU ja Iso-Britannia eivät ole vieläkään päässeet yksimielisyyteen tulevan yhteistyön ehdoista brittien jättäessä EU:n lopullisesti vuodenvaihteessa. Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteet ovat yhä erittäin kireät, ja on mahdollista, että maiden välinen kauppasota kiihtyy uudestaan – esimerkiksi jos Donald Trump tuntee tarvetta osoittaa poliittista mahtiaan ennen marraskuisia presidentinvaaleja.

Ennusteemme mukaan talouden ja rahoitusmarkkinoiden mahdolliset takapakit ovat vain väliaikaisia, joten pitkäaikaisina sijoittajina suhtaudumme kehitykseen varovaisen optimistisesti.

Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.