Jaa

Täällä näemme kiinnostavaa tuottopotentiaalia

Ylipaino tarkoittaa, että tällä hetkellä omaisuuslajin osuus salkuissamme on pitkän aikavälin tavoitetta suurempi.

YHDYSVALLAT YLIPAINOSSA:

Hyvät kasvunäkymät ja houkuttelevia toimialoja
Yhdysvaltojen osakemarkkinat ovat selvinneet hyvin koronakriisistä, minkä vuoksi yhdysvaltalaisosakkeiden arvostustaso on suhteellisen korkea. Eurooppaan verrattuna muun muassa teknologia- ja viestintäpalvelualojen kasvuyritykset muodostavat Yhdysvalloissa paljon suuremman osan osakemarkkinoista, mikä myös osaltaan nostaa yleistä arvostustasoa.

Toimialajako on yksi tekijöistä, joiden ansiosta Yhdysvaltojen osakemarkkinat ovat kiinnostavat, sillä teknologiaja internetyhtiöiden pitkän aikavälin kasvumahdollisuudet ovat arviomme mukaan houkuttelevat. Odotamme myös yritysten tuloskasvun olevan Yhdysvalloissa muita alueita nopeampaa. Lisäksi Yhdysvaltojen talous hyötyy maan keskuspankin erittäin avokätisestä rahapolitiikasta, ja yhdysvaltalaisosakkeet ovat yleensä hiukan muiden alueiden osakkeita vakaampia epävarmoina aikoina.

KEHITTYVÄT MARKKINAT YLIPAINOSSA:

Muun muassa Kiina nostaa Aasian markkinoita
Kehittyvien markkinoiden osakkeita tukevat Kiinan kasvun elpyminen, avokätinen globaali rahapolitiikka, riskinottohalukkuuden kasvu sekä Yhdysvaltojen dollarin heikentyminen, minkä ansiosta yritysten on entistä halvempi hoitaa dollarimääräisiä lainojaan. Arviomme mukaan lyhyellä aikavälillä nämä tekijät vaikuttavat myönteisesti kehittyvien markkinoiden osakkeisiin, jotka ovat lisäksi suhteellisen edullisesti hinnoiteltuja.

Kehittyvät taloudet reagoivat yleensä herkästi Kiinan talouden kehitykseen. Jos Kiinalla menee hyvin, se vaikuttaa myönteisesti myös moniin sen kauppakumppaneina oleviin maihin etenkin Aasiassa. Vuoden 2020 yleiseen tasoon verrattuna Kiinan talouden kehitys on ollut viime aikoina suhteellisen vahvaa. Kehittyvien markkinoiden osakkeet voivat saada lisää tuulta purjeisiinsa, jos maailmantaloudessa koetaan noususuhdanne seuraavan vuoden aikana – etenkin jos kasvu on vielä odotettua nopeampaa. Ylipainotamme siis kehittyviä markkinoita aasialaisiin osakkeisiin keskittyen.

KEHITTYVIEN MARKKINOIDEN JOUKKOLAINAT YLIPAINOSSA:

Mahdollisuuksia nousun jatkumiseen
Kevään jälkeen kehittyvien markkinoiden joukkolainojen korkoero, eli niiden tarjoama lisäkorko suhteessa turvallisempiin valtionlainoihin, on kaventunut huomattavasti. Se on tarkoittanut kehittyvien markkinoiden joukkolainojen kurssien nousua ja hyvää tuottoa sijoittajille. Korkoeron kaventuminen on johtunut talouden asteittaisesta elpymisestä, markkinoiden myönteisestä tunnelmasta sekä Yhdysvaltojen dollarin heikentymisestä, minkä ansiosta kehittyvien talouksien on ollut entistä halvempi hoitaa dollarimääräisiä lainojaan.

Odotamme talouden elpymisen jatkuvan, ja yhdessä avokätisen globaalin rahapolitiikan kanssa se tukee kehittyvien markkinoiden joukkolainoja. Tästä syystä näemme niissä vielä lisää tuottomahdollisuuksia. Sen vuoksi ylipainotamme jatkossakin korkosijoitusten riskipitoisempaan päähän sijoittuvia kehittyvien markkinoiden joukkolainoja. Koronaviruksella on kuitenkin merkittäviä finanssipoliittisia kustannuksia, mikä on otettava huomioon, ja lisäksi dollarin kurssissa voi tapahtua vastareaktio tämän vuotisen huomattavan heikentymisen jälkeen.

INVESTMENT GRADE –YRITYSLAINAT YLIPAINOSSA:

Osto-ohjelmat tukevat joukkolainoja
Myös investment grade –yrityslainojen eli korkean luottoluokituksen yrityslainojen korkoero on kaventunut, ja arviomme mukaan se voi kaventua vielä lisää. Keskuspankkien suuret joukkolainojen osto-ohjelmat tukevat investment grade -yrityslainoja, ja myös monien valtionlainojen erittäin matalat tai negatiiviset korot ovat monille tuottoa etsiville sijoittajille merkittävä peruste suosia investment grade -yrityslainoja. Joukkolainamarkkinoiden vähemmän riskialttiissa osassa jatkamme yhä investment grade –yrityslainojen ylipainotusta.

Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.