Pelolla on nyt vahva ote markkinoista

SIJOITUSNÄKEMYS: Rahoitusmarkkinoita hallitsee nyt Ukrainassa käytävä sota. Jos kuitenkin katsomme nykyisen markkinamyllerryksen jälkeiseen tulevaisuuteen, osakkeiden tuottopotentiaali loppuvuonna 2022 näyttää varsin hyvältä.

Nyt ei ole aika ottaa ylimääräisiä riskejä.

Tämä oli kolme kuukautta sitten edellisen Investment Insightimme pääviesti, joka on osoittautunut varsin osuvaksi.

Sittemmin saimme todeta ensin nopean inflaation ja nousevien korkojen aiheuttavan suuria heilahteluja rahoitusmarkkinoilla, ja viime viikkoina on Venäjän hyökkäys Ukrainaan heikentänyt osakekursseja. Epävarmuus on saanut monet sijoittajat etsimään turvasatamaa obligaatioista, mikä on nostanut kaikkein turvallisimpien joukkovelkakirjojen kuten valtionobligaatioiden kursseja. Silloin kun velkakirjan kurssi nousee, laskee samaan aikaan sen korko.

Ukrainan sota on johtanut öljyn ja maakaasun jyrkkään kallistumiseen ja kansainväliseen taloussotaan. Suuri joukko länsimaita on vastannut Ukrainassa tapahtuviin hirmutekoihin kohdistamalla Venäjään laajoja pakotteita. Sijoittajat puolestaan pelkäävät kielteisiä vaikutuksia talouskasvuun ja yritysten tuloksiin ennen kaikkea Euroopassa. Samaan aikaan ollaan huolissaan seurauksista tilanteen mahdollisesti kärjistyessä entisestään tulevina päivinä ja viikkoina.

 

Osakkeet voivat vielä laskea lähipäivinä ja -viikkoina, mutta suunta voi nopeasti myös kääntyä. Odotamme osakekurssien olevan 3–6 kuukauden kuluttua nykyistä korkeampia, vaikka mitään takeita tästä ei luonnollisesti ole. 

 

Nyt on syytä pitää pää kylmänä

Olemme toisin sanoen tilanteessa, jossa rahoitusmarkkinoilla vallitsee valtava hermostuneisuus. Nykyinen sota Ukrainassa täyttää luonnollisesti hyvin suuren osan monien tietoisuudesta. Raa’at ja pelottavat uutiset voivat vaikeuttaa pään pitämistä kylmänä sijoittajana, mutta juuri tällaisina aikoina se on tärkeää. Varo tekemästä myyntejä paniikissa.

Danske Bank pitää suositussalkkujensa osakkeiden painotuksen normaalina. Toisin sanoen osakkeiden osuus salkuissamme on sama, kuin odotamme sen olevan pitkällä aikavälillä.

Lyhyellä aikavälillä uskomme riskin kurssiheilunnasta edelleen jatkuvan rahoitusmarkkinoilla. Kaikki riippuu Ukrainan sodan kehityksestä ja lännen ja Venäjän välisestä pakotetilanteesta. Osakkeet voivat vielä laskea lähipäivinä ja -viikkoina, mutta suunta voi nopeasti myös kääntyä. Odotamme osakekurssien olevan 3–6 kuukauden kuluttua nykyistä korkeampia, vaikka mitään takeita tästä ei luonnollisesti ole.

Tämänhetkisiä suosituksia

Kasvu Kiinassa voi tukea kehittyviä markkinoita
YLIPAINOTUS KEHITTYVIEN MARKKINOIDEN OSAKKEISSA

Japanilaisten osakkeiden potentiaali on edelleen vähäinen
ALIPAINOTUS JAPANILAISISSA OSAKKEISSA

Hyvä keskitie epävarmoilla markkinoilla
YLIPAINOTUS INVESTMENT GRADE -YRITYSLAINOISSA

Korkojen nousu ja inflaatio heikentävät tuottoja
ALIPAINOTUS VALTIONVELKAKIRJOISSA

Lue lisää suosituksistamme 

Odotamme osakkeiden tuottavan hyvin

Varoitamme sijoittajia kasvattamasta riskitasoaan ostamalla pikavoittojen toivossa lisää osakkeita. Jos sijoitustesi kokonaisuus kuitenkin vastaa sijoitusprofiiliasi myös aikahorisonttisi ja riskihalukkuutesi suhteen, suosittelemme pitämään kiinni sijoituksistasi.

Ukrainan sota vaikuttaa luonnollisesti kielteisesti etenkin Euroopan talouskasvuun. Keväällä lämpenevä sää supistaa kuitenkin pian kaasun kysyntää ja vähentää haavoittuvuuttamme tilanteessa, jossa Venäjä lopettaa kaasutoimitukset Eurooppaan. Lisäksi EU:n vienti Venäjälle on suhteellisen vähäistä. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että energian hinnannousu vahingoittaa sekä kuluttajia että yrityksiä.

Onneksi on muita tekijöitä, jotka vaikuttavat päinvastoin ja voivat toimia hedelmällisenä maaperänä maailmantalouden kasvulle kevään ja kesän aikana. On myös huomattava, että olemme lopulta pääsemässä koronaviruksen varjosta, minkä uskomme voivan osaltaan auttaa parantamaan sekä kulutusta että työllisyyttä. Tämä on suurin syy siihen, että nykyisistä myllerryksistä huolimatta odotamme globaaleilta osakkeilta seuraavien 12 kuukauden aikana hyvää tuottoa.


Osakkeita koskevat merkittävät riskit

  • Kehitys Ukrainassa, mukaan lukien sanktiot ja energiahinnat
  • Korkea inflaatio pitkittyy tai taso nousee, jolloin keskuspankkien on kiristettävä rahapolitiikkaansa vielä odotettua enemmän tai aiemmin
  • Palkkojen nousu laajenee itseään ruokkivaksi palkka-hintakierteeksi

Tärkeimmät osakkeiden arvoa mahdollisesti nostavat tekijät

  • Merkit inflaatiovauhdin hidastumisesta (raaka-aineiden ja energian hintojen lasku, kulutuksen painopisteen siirtyminen tavaroista palveluihin)
  • Yritysten tuloskasvun odotettua pienempi hidastuminen
  • Työvoiman tarjonnan elpyminen hilliten palkkapaineita

Joukkovelkakirjojen potentiaali on rajallinen

Joukkovelkakirjoissa tuottopotentiaali on kokonaisuudessaan rajallisempi. Odotamme, että inflaation hillitsemiseksi Yhdysvaltain keskuspankki nostaa vuonna 2022 korkojaan varsin huomattavasti. Euroopassa odotamme Euroopan keskuspankin toteuttavan ensimmäisen koronnostonsa vuoden lopulla. Siksi odotamme vuoden mittaan korkotason nousevan, joka pienentäisi joukkovelkakirjojen tuottoa.


Julkaisussa käsitellään Danske Bankin odotuksia makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä. Jos kehitys poikkeaa odotuksistamme, se voi vaikuttaa mahdollisten sijoitusten tuottoon negatiivisesti ja aiheuttaa tappioita. Danske Bank on laatinut tämän julkaisun ainoastaan yleiseksi tiedoksi, eikä sitä ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi. Keskustele sijoitusneuvojasi kanssa, jos harkitset sijoituspäätöksen tekoa tämän materiaalin perusteella, ja ota selville, sopiiko sijoitus sijoittajaprofi iliisi, jossa huomioidaan muun muassa riskinottohalukkuus, sijoitusaika ja tappionkantokyky.

Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.