Nykyiset suosituksemme

Esimerkkejä Danske Bankin tämänhetkisistä sijoitussuosituksista. Ylipaino tarkoittaa, että tällä hetkellä omaisuusluokan osuus neuvontasalkuissamme on pitkän aikavälin tavoitetta suurempi, ja alipaino puolestaan sitä, että osuus on pitkän aikavälin tavoitetta pienempi. Sijoitusasiantuntijamme ovat aina käytettävissäsi, jos tarvitset rahastosijoituksiisi liittyvää neuvontaa.

Kasvu Kiinassa voi tukea kehittyviä markkinoita

YLIPAINOTUS KEHITTYVIEN MARKKINOIDEN OSAKKEISSA

Kiinan kasvu saattaa tänä vuonna yllättää positiivisesti, kun presidentti Xi Jinping haluaa todennäköisesti syksyyn mennessä esitellä puoluekokoukselle hyviä kasvulukuja. Samalla kehittyvien markkinoiden keskuspankit ovat korkojen nostossa edellä muita, joten jatkossa ne ehkä selviytyvät rahapolitiikassa kehittyneitä maita pienemmin vaikeuksin. Kiinan nollatoleranssi Covid-19-pandemian suhteen, koronnousu Yhdysvalloissa ja dollarin jatkuva vahvistuminen aiheuttavat yhä riskejä, mutta arvioimme myönteisten tekijöiden vaikuttavan niitä enemmän. Osakkeiden arvostukset ovat alhaalla ja tuloskasvu on rakenteellisesti nopeampaa kuin kehittyvissä maissa, mikä myös tukee tätä varallisuuslajia. Tällä hetkellä pidämme kehittyviä markkinoita houkuttelevimpana osakemarkkina-alueena ja kiinnitämme erityistä huomiota Aasiaan.

 

Japanilaisten osakkeiden potentiaali on edelleen vähäinen

ALIPAINOTUS JAPANILAISISSA OSAKKEISSA

Japanin suhteellisen tuore pääministeri Fumio Kishida on antanut uutta toivoa finanssipoliittisista kannustimista. Emme kuitenkaan odota niiden vauhdittavan japanilaisia osakkeita, koska Japanin vuosien ajan harjoittama talouden elvytys ei ole tuottanut erityistä tulosta. Japanilaiset osakkeet voivat kehittyä hyvin, kun sijoituksia siirretään arvo-osakkeisiin. Usein menestysjaksot kuitenkin jäävät valuutan heikkenemisen jalkoihin, kun ulkomaiset sijoittajat kärsivät jenin kurssin laskusta. Siksi jatkamme alipainotusta.

 

Hyvä keskitie epävarmoilla markkinoilla

YLIPAINOTUS INVESTMENT GRADE -YRITYSLAINOISSA

Korkeamman luottoluokituksen velkakirjat eli investment grade -yrityslainat ovat turvallisempia kuin riskialttiimmat kehittyvien markkinoiden luotot ja matalamman luottoluokituksen high yield -yrityslainat. Korkeampi luottokelpoisuus tavallisesti takaa, että siten luokitellut joukkovelkakirjalainat eivät kärsi rahoitusmarkkinoiden myllerryksistä yhtä paljon kuin kehittyvien markkinoiden velkakirjat ja high yield -yrityslainat. Investment grade -yrityslainat tarjoavat myös valtionobligaatioita korkeamman koron. Tästä syystä ne ovat hyvä keskitie ja mielestämme tällä hetkellä houkutteleva vaihtoehto tilanteessa, jossa markkinoiden riskihalukkuus on pienempi. Siksi jatkamme investment grade -yrityslainojen ylipainotusta.

 

Korkojen nousu ja inflaatio heikentävät tuottoja

ALIPAINOTUS VALTIONVELKAKIRJOISSA

Alkuvuoden merkittävien nousujen jälkeen korot ovat viime viikkoina Ukrainan sodan vuoksi hieman laskeneet. Etenkin viimeaikaisten koronlaskujen jälkeen lyhyiden valtionobligaatioiden tuotto on edelleen alhainen. Pitkän juoksuajan obligaatioihin liittyy korkotappioriski tilanteessa, jossa korot kääntyvät taas nousuun. Siksi jatkamme valtionobligaatioiden alipainotusta, sillä keskuspankkien rahapolitiikan normalisoituminen saa korot nousuun, mikä laskee obligaatioiden kursseja, ja korkea inflaatio heikentää entisestään valtionobligaatioiden tuottoa.


Julkaisussa käsitellään Danske Bankin odotuksia makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä. Jos kehitys poikkeaa odotuksistamme, se voi vaikuttaa mahdollisten sijoitusten tuottoon negatiivisesti ja aiheuttaa tappioita. Danske Bank on laatinut tämän julkaisun ainoastaan yleiseksi tiedoksi, eikä sitä ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi. Keskustele sijoitusneuvojasi kanssa, jos harkitset sijoituspäätöksen tekoa tämän materiaalin perusteella, ja ota selville, sopiiko sijoitus sijoittajaprofi iliisi, jossa huomioidaan muun muassa riskinottohalukkuus, sijoitusaika ja tappionkantokyky.

Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.