Hyvä keskitie epävarmoilla markkinoilla

YLIPAINOTUS INVESTMENT GRADE -YRITYSLAINOISSA:

Paremman luottoluokituksen eli investment Grade -lainat ovat laadukkaita yritysvelkakirjoja, jotka ovat turvallisempia kuin riskialttiimmat kehittyvien markkinoiden luotot ja korkeatuottoiset yritysvelkakirjat eli high yield -lainat. Samalla investment grade -yrityslainoissa on korkeampi korko kuin turvallisemmissa valtionobligaatioissa. Pidämme tätä nyt hyvänä keskitienä epävarmoilla markkinoilla, kun talouskasvu saattaa hidastua. Siksi suosittelemme tällä hetkellä sijoittajille investment grade -joukkovelkakirjojen ylipainotusta salkun korkosijoitusten sisällä.

 

Epävarma talousympäristö high yield -joukkovelkakirjoille

ALIPAINOTUS HIGH YIELD -YRITYSLAINOISSA:

High yield -lainat ovat yritysten joukkovelkakirjoja, joiden luottolaatu on alhainen ja jotka tarjoavat näin ollen suhteellisen korkean koron. Niiden luottoriskimarginaali (eli lisäkorko suhteessa turvallisempiin valtion joukkovelkakirjoihin) voi kuitenkin myös kasvaa merkittävästi epävarmoina aikoina, joka näkyy sijoittajille kurssien laskuna. Kasvava taantuman pelko nostaa näiden joukkovelkakirjojen riskipitoisuutta. Ne ovat myös suhteellisen kalliita suhteessa omaan historiaansa ja muihin joukkovelkakirjoihin. Suosittelemme nyt sijoittajille high yield -joukkovelkakirjojen alipainotusta salkun korkosijoituksissa.


Ukrainan sodasta ei kovin vakavia seurauksia

YLIPAINOTUS YHDYSVALLOISSA:

Yhdysvaltain talous osoittaa edelleen vahvuuden merkkejä, eikä se ole yhtä altis Ukrainassa käytävän sodan vaikutuksille kuin esimerkiksi Eurooppa. Korkeammista koroista ja inflaatiosta huolimatta vahvat työmarkkinat ja runsaat säästöt ovat tehneet yhdysvaltalaisista kuluttajista suhteellisen sietokykyisiä, minkä odotamme edelleen tukevan taloutta loppuvuoden aikana. Vuodelle 2023 on kuitenkin odotettavissa vähäisen taantuman riski. Lisäksi odotamme inflaation ja Yhdysvaltain keskuspankin aggressiivisten rahapoliittisten signaalien lähestyvän huippuaan, ja samaa odotamme myös Yhdysvaltain pitkien korkojen osalta. Yhdysvaltalaisten yritysten arvostukset ovat viime aikoina laskeneet korkojen noustessa, mutta ne ovat edelleen korkealla suhteessa muihin markkinoihin. Yritykset ovat kuitenkin rakenteellisesti muiden alueiden yrityksiä kannattavampia. Suosittelemme tällä hetkellä sijoittajille yhdysvaltalaisten osakkeiden ylipainotusta salkun osakeosiossa.

 

Näemme rajallista potentiaalia

ALIPAINOTUS JAPANISSA:

Japanilaiset osakkeet ovat yleensä hyvin suhdanneherkkiä, joten ne eivät ole paras kohde tilanteessa, jossa kasvu hidastuu ja epävarmuus lisääntyy. Japanilaiset osakkeet eivät ole erityisen kalliita, mutta japanilaisten yritysten kannattavuus on rakenteellisesti heikompi kuin muilla markkinoilla. Japanilaisilla osakkeilla voi olla hyviä päiviä, kun kiinnostus arvo-osakkeisiin kasvaa, mutta Japanin jenin kurssivaihtelut heikentävät usein ulkomaisten sijoittajien voittoja. Suosittelemme tällä hetkellä sijoittajille japanilaisten osakkeiden alipainotusta salkun osakeosiossa.

 

 

Julkaisussa käsitellään Danske Bankin odotuksia makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä. Jos kehitys poikkeaa odotuksistamme, se voi vaikuttaa mahdollisten sijoitusten tuottoon negatiivisesti ja aiheuttaa tappioita. Danske Bank on laatinut tämän julkaisun ainoastaan yleiseksi tiedoksi, eikä sitä ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi. Keskustele sijoitusneuvojasi kanssa, jos harkitset sijoituspäätöksen tekoa tämän materiaalin perusteella, ja ota selville, sopiiko sijoitus sijoittajaprofi iliisi, jossa huomioidaan muun muassa riskinottohalukkuus, sijoitusaika ja tappionkantokyky.