Siirry sisältöön

Täällä näemme kiinnostavaa tuottopotentiaalia

Danske Bank ylipainottaa tällä hetkellä salkuissaan muun muassa amerikkalaisosakkeita sekä kehittyvien markkinoiden osakkeita ja joukkolainoja, koska odotamme niiden menestyvän lähitulevaisuudessa muita markkinoita paremmin. Ylipaino tarkoittaa, että tällä hetkellä osakkeiden osuus salkuissamme on pitkän aikavälin tavoitetta suurempi.


KEHITTYVIEN MARKKINOIDEN OSAKKEET: Hyvät edellytykset potentiaalin lunastamiseen

Kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat arviomme mukaan muihin alueisiin verrattuna houkuttelevasti hinnoiteltuja, ja alueen yritysten tuotot ovat olleet yleisesti hyvässä kasvussa. Arviomme mukaan kehittyvien markkinoiden osakkeiden potentiaalin lunastamiseen on hyvät edellytykset. Se johtuu sekä keskuspankkien hölläkätisestä rahapolitiikasta että maailmantalouteen kohdistuvista odotuksista, joissa sen ennakoidaan vakautuvan myöhemmin tänä vuonna koronavirukseen liittyvän epävarmuuden hälvetessä. Kehittyvien markkinoiden sisällä pidämme etenkin aasialaisia osakkeita houkuttelevimpana vaihtoehtona.

Jos koronavirusepidemia pahenee ja jatkuu odotettua pidempään, kehittyvien markkinoiden kasvu ja osakkeet voivat kärsiä merkittävästi. Tällä hetkellä mielestämme todennäköisintä on kuitenkin, että viruksen negatiiviset vaikutukset jäävät väliaikaisiksi ja että pahimman mentyä ohi talous pääsee nopeasti taas jaloilleen. Lisäksi muun muassa Kiinan viranomaisten sekä useiden keskuspankkien toimet talouden elvyttämiseksi loiventavat huomattavasti koronaviruksen negatiivisia vaikutuksia.

YHDYSVALTALAISOSAKKEET: Hyvä sijoituskohde tällä hetkellä

Yhdysvaltalaiset osakkeet kehittyivät vahvasti tämän vuoden alussa, ennen kuin koronavirus laukaisi suuria kurssilaskuja globaaleilla osakemarkkinoilla. Kehitys on ollut muun muassa IT-alan hyvien tulosten, vakaan kotimaisen kulutuksen ja Yhdysvaltojen keskuspankin elvyttävän rahapolitiikan ansiota. Keskuspankki on myös juuri laskenut korkoa entisestään talouden tukemiseksi. Yhdysvalloissa vahva IT-ala tarjoaa mielestämme yhä houkuttelevia tuottomahdollisuuksia.

Myös koronavirukseen liittyvä globaali epävarmuus tekee amerikkalaisosakkeista hyviä sijoituskohteita, sillä niiden kurssit heilahtelevat tavallisesti muita alueita vähemmän epävakaina aikoina. Riskinä on kuitenkin maailmantalouden odotettua suotuisampi kehitys, sillä tällöin amerikkalaiset osakkeet voivat jäädä jälkeen muista alueista, kuten kehittyvistä markkinoista, jotka reagoivat herkemmin muun muassa makrotalouden muutoksiin. Tässäkin skenaariossa Yhdysvaltojen osakemarkkinat kehittyisivät suotuisasti lukuisten teknologiayhtiöiden ja muiden syklisten toimialojen ansiosta.

KEHITTYVIEN MARKKINOIDEN JOUKKOLAINAT: Korkeamman tuoton metsästys jatkuu

Kehittyvien markkinoiden joukkolainoja tukevat sijoittajien hakeutuminen kohti korkeampien tuottomahdollisuuksien joukkolainoja nykyisessä matalien korkojen ympäristössä, jossa turvallisimmat yhdysvaltalaiset ja eurooppalaiset joukkolainat tarjoavat hyvin matalia tai negatiivisia korkoja. Kehittyvien markkinoiden joukkolainat saavat myötätuulta myös kehittyvien ja kehittyneiden markkinoiden keskuspankkien löyhäkätisestä rahapolitiikasta, ja uskomme näiden tekijöiden varmistavan omaisuuslajin vakaan pohjan. Lisäksi näemme useilla kehittyvillä markkinoilla potentiaalia vuotta 2019 nopeampaan talouskasvuun, kun koronaviruksen negatiiviset vaikutukset hälvenevät.

Tällä hetkellä koronavirus on kuitenkin epävarmuustekijä, joka voi haitata kasvua ja lisätä markkinoiden kurssiheiluntaa ajoittain, ja tällaisina epävakaina ajanjaksoina kehittyvien markkinoiden joukkolainat pärjäävät huonommin kuin kehittyneiden maiden turvallisemmat joukkolainat. Kehittyvien markkinoiden joukkolainat tarjoavat hyvät mahdollisuudet hajauttamiseen useisiin eri maihin, jolloin tuotto kestää paremmin yksittäisten talouksien negatiivista kehitystä.

Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.