Danske Kiinnitysluottopankki Oyj

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj on osa Danske Bank –konsernia, ja se on Danske Bank A/S:n täysin omistama tytäryhtiö. Danske Kiinnitysluottopankki harjoittaa kiinnitysluottopankkitoimintaa, jossa lasketaan liikkeelle vakuudellisia joukkovelkakirjalainoja kiinnitysluottopankkilain alla. Sen toiminta on osa Danske Bank -konsernin Suomen toimintojen asuntorahoituskokonaisuutta.

Lisätietoja sijoittajaraporteista

Antti Toppila
Analyst

Puhelin: +358 (0)10 546 7895
antti.toppila@danskebank.fi

Hallintotapa

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmät täyttävät luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 1 §:ssä mainitut yleiset vaatimukset. Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n hallitus on hyväksynyt pankin riskistrategian ja muut strategiset tavoitteet sekä huolehtii siitä, että niiden noudattamista valvotaan.
 • Hallituksen kokoonpano ja työskentely

  Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n hallituksen kokoonpano ja hallituksen työskentely täyttävät luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 2 §:n vaatimukset.

  Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n hallituksen jäseniä ovat: Jacob Aarup Andersen (puheenjohtaja), Christoffer Møllenbach, Risto Tornivaara, Lisbet Kragelund, Tomi Dahlberg (ulkoinen jäsen) ja Maisa Hyrkkänen (ulkoinen jäsen).

 • Johdon luotettavuus- ja pätevyysvaatimukset

  Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimivaan johtoon kuuluvat täyttävät luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 4 §:n johdon luotettavuus- ja pätevyysvaatimukset.

  Danske Kiinnitysluottopankki Oyj noudattaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 5 §:n pankin johdon ajankäytölle asettamia vaatimuksia.

  Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n toimitusjohtaja on Pekka Toivonen.

 • Yhtiökokous

  Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n omistajat käyttävät omistusoikeuttaan yhtiökokouksessa.

 • Rikkomuksista ilmoittaminen (whistleblowing)

  Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:llä on olemassa luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 6 §:ssä edellytetyt menettelytavat, joita noudattamalla pankin palveluksessa olevat voivat ilmoittaa pankin sisällä riippumattoman kanavan kautta finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta.

Palkitseminen

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj noudattaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 8 luvun 3 §:n palkitsemisjärjestelmiä koskevia yleisiä vaatimuksia.

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n hallitus on hyväksynyt pankissa sovellettavien palkitsemisjärjestelmien yleiset periaatteet sekä valvoo ja arvioi niiden toimivuutta ja noudattamista.

Riskien hallinta

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n riskinotto- ja riskienhallintajärjestelmät täyttävät luottolaitostoiminnasta annetun lain 9 luvun vaatimukset.

Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:llä on pankin liiketoiminnoista riippumaton riskienvalvontatoiminto, compliance-toiminto ja sisäinen tarkastus.

Yhteystiedot

 
Asiakaspalvelumme palvelee numerossa 0200 2580 maanantaista perjantaihin 8.00 - 20.00.

Osoite
Danske Kiinnitysluottopankki Oyj
Televisiokatu 1
FI-00075 DANSKE BANK

Yritystunnus: 2825892-7
ALV-numero: FI28258927

Toimintaamme valvoo Suomen Finanssivalvonta.

Euroopan Keskuspankki on myöntänyt Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:lle toimiluvan 29.9.2017.