Låneborgen

Låneborgen kan användas som tilläggssäkerhet när enbart bostaden inte räcker som säkerhet för den finansiering som du sökt.

Tilläggssäkerhet för ditt lån

Hyödynnä lainatakaus lisävakuutena!
  • Låneborgen tillsammans med bostaden räcker som säkerhet för ett bostadslån från Danske Bank på maximalt 95 % av bostadens köpesumma.
  • Bostadens köpesumma och läge inverkar på det maximala borgensbeloppet.
  • Danske Bank erbjuder låneborgen tillsammans med det inhemska försäkringsbolaget Garantia.
  • Garantia uppbär en avgift för låneborgen. Avgiften beror på borgensbeloppet och på hur stor del av krediten som borgen gäller.

Från tanke till handling

Avtala om låneborgen