Låneskydd

Med låneskyddet tryggar du återbetalningen av ditt lån om ett dödsfall eller allvarlig skada ändrar din familjs planer.
 
Lainaturvalla turvaat perheesi taloutta
Med hjälp av låneskyddet förbättrar du din familjs ekonomiska trygghet i oförutsedda situationer.

När du en gång har gjort ett avtal om låneskydd, motsvarar försäkringsskyddets belopp alltid den avtalade delen av det återstående lånebeloppet. Du behöver inte själv justera försäkringsbeloppet när lånebeloppet minskar, och således betalar du inte för något i onödan.

Du kan ta låneskyddet antingen för ett nytt lån eller för ett befintligt lån på minst 10 000 euro.

Du kan teckna låneskyddet ensam eller tillsammans med en annan låntagare i form av ett parskydd.

Låneskyddet behövs i synnerhet om du ensam ansvarar för återbetalningen eller om endast en av låntagarna förvärvsarbetar.

Kysy lisää lainaturvasta!
Från tanke till handling