Bostadslån

Det är viktigt för finländaren att äga sin bostad. En egen bostad skapar trygghet. Oftast upplevs det även som förmånligare att bo i en ägarbostad. Även statsmakten stöder anskaffning och grundläggande förbättring av egen bostad genom rättigheten till ränteavdrag för bostadslån.

Med bostadslån avses ett lån med vilket man finansierar köp eller grundrenovering av bostad för eget bruk.

Det finns skillnader mellan bostadslånen. Finansieringen av bostadsköpet kan ordnas behändigt med ett lån eller alternativt med flera separata lån. På så vis kan vi betona viktiga egenskaper för låntagaren, t.ex. angående återbetalningsplanen eller hanteringen av risker gällande låneräntan.

Det är tryggt att ta lån i Sampo Bank. Vi vill anpassa det lån du behöver så att det passar just din ekonomi och din framtid. Långa lånetider möjliggör även sparande vid sidan av återbetalningen av lånet, om du vill. Detta visar vi dig med din Personliga Budget.

Bostadslånets amorteringar som betalas av inkomsterna ökar så småningom bostadsköparens förmögenhet. Därför är även betalningen av ett bostadslån långsiktigt sparande, vilket man inte alltid kommer att tänka på.

Ibland står bostadsägaren inför en situation då goda råd är nödvändiga. Det behövs en stor renovering för att det gamla huset ska förbli i gott skick. Med god förhandsplanering kan du förbereda dig på kostnaderna för en grundrenovering. När tiden är inne får du hjälp med finansieringen från Sampo Bank.

Vid kreditförhandlingarna sammanställer vi tillsammans en finansiering som passar just dig.

Från ord till handling

Ansök om lån
Ansök om lån i webbanken
Logga in i webbanken och välj Lån > Nytt lån > det lån du vill ansöka

Logga in i webbanken

Ansök på kontoret

Boka tid till kontoret